Hoppa till huvudinnehållet

Vanliga frågor

Har du frågor och funderingar kring vilket stöd du kan få av oss och vad det innebär? Vi får många frågor om våra stöd inom omställning, kompetensutveckling och studier. Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren.

Jag har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, vilken hjälp till nytt jobb kan jag få?

Omställningsfonden hjälper dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb. För dig som är medarbetare i välfärdssektorn och omfattas av Omställningsfonden, erbjuder vi olika typer av aktiva omställningsinsatser. Insatserna ska öka dina möjligheter att få ett nytt arbete och utformas och anpassas utifrån dina behov, förutsättningar och önskemål. Läs mer om hur vi kan stötta dig här.

Jag har gjort en överenskommelse om avslut vid nedsatt arbetsförmåga, vilken hjälp till nytt jobb kan jag få?

Omställningsfonden hjälper dig som gjort en överenskommelse om avslut vid nedsatt arbetsförmåga till en ny sysselsättning. Strävan till en ny sysselsättning startar så fort som möjligt efter överenskommelsen, helst medan du ännu är kvar på din gamla arbetsplats.

För dig som är medarbetare i välfärdssektorn och omfattas av Omställningsfonden, erbjuder vi olika typer av aktiva omställningsinsatser. De aktiva omställningsinsatserna ska öka dina möjligheter att få en ny sysselsättning. Stödet utformas och anpassas utifrån dina behov, förutsättningar och önskemål. Läs mer om hur vi kan stötta dig här

Kan jag ansöka om ekonomisk ersättning från Omställningsfonden?

Om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan du ha rätt till ekonomiskt stöd från Omställningsfonden. Det finns tre former av stöd: ersättning under ledighet från arbetet, a-kasseutfyllnad och ersättning i stället för a-kassa.

Om du gjort en överenskommelse om avslut vid nedsatt arbetsförmåga kan du ha rätt till ersättning under ledighet från arbete.

Läs mer om ekonomiskt stöd här

Kan jag få rådgivning av er trots att jag är anställd?

Ja, du som är tillsvidare- eller tidsbegränsat anställd kan ha möjligheten att få karriär- och studierådgivning som består av kartläggningssamtal, rådgivning, vägledning samt validering. Det är du som medarbetare som själv ansöker om stödet hos Omställningsfonden. Läs mer om stödet här.

Jag trivs inte på min arbetsplats, vilken hjälp kan jag få för att komma vidare?

Vi vill att alla ska trivas och utvecklas på jobbet. Därför kan du som medarbetare få karriär- och studierådgivning redan under din anställning. Kanske vill du ha rådgivning för att gå vidare i karriären, eller vägledning kring studier? Genom våra stöd får du ett bollplank som hjälper dig framåt. Läs mer om våra stöd här

Jag vill studera men är osäker på vad, vilken hjälp kan jag få?

Om du vill börja studera, men är osäker på vad, erbjuder vi karriär-och studierådgivning som hjälper dig framåt i dina tankar kring studier. Läs mer om vårt stöd här

Har ni flera olika studiestöd?

Ja, det finns flera olika studiestöd. Omställningsstudiestödet är statligt finansierat och hanteras av CSN. Det kan ges för utbildningar som stärker din framtida ställning på arbetsmarknaden, och som möter arbetsmarknadens behov.

Utöver omställningsstudiestödet har vi flera olika typer av kollektivavtalade studiestöd, som Omställningsfonden kan bevilja: kortvarigt-, kompletterande- och förlängt studiestöd. Läs mer om studiestöden här

Vilka villkor behöver jag uppfylla för att ta del av studiestöden?

Det finns flera villkor du behöver uppfylla för att ta del av de olika studiestöden.

För att söka omställningsstudiestöd behöver du i genomsnitt ha arbetat minst 16 timmar/vecka under minst åtta av de senaste 14 åren. Minst 12 av de arbetade månaderna behöver dessutom ha varit under de senaste 24 månaderna.

Villkor för att få kortvarigt studiestöd är bland annat att du är studieledig från din anställning och yngre än 65 år.

Villkor för att få kompletterande studiestöd är bland annat att du har omställningsstudiestöd från CSN och är studieledig från din anställning.

Villkor för att få förlängt studiestöd är bland annat att du har förbrukat omställningsstudiestöd från CSN och är studieledig från din anställning.

Läs mer om villkoren här

Hur går ansökan om studiestöd till?

Omställningsstudiestödet ansöker du om på CSN:s hemsida.

Kortvarigt studiestöd, kompletterande studiestöd och förlängt studiestöd ansöker du om via Omställningsfonden. Läs mer om studiestöden och ansökan här.

Hur går ansökan om rådgivning till?

Du skickar själv in din ansökan om karriär-och studierådgivning till Omställningsfonden. Läs mer om hur ansökan går till här.