Hoppa till huvudinnehållet

Avslut vid nedsatt arbetsförmåga

Omställningsfonden stöttar dig som har gjort en överenskommelse om att avsluta anställningen på grund av nedsatt arbetsförmåga och är anställd inom kommun, region eller kommunalt företag anslutet till Sobona.

Innehåll

Vi stöttar dig

Att stå utan jobb är en tuff situation för de flesta. Men det finns hjälp att få och mycket att göra för att få en ny sysselsättning, börja arbetsträna, påbörja en utbildning eller något annat som passar din situation. Omställningsfonden är ditt stöd under hela processen.

Strävan till en ny sysselsättning startar så fort som möjligt efter överenskommelsen, helst medan du ännu är kvar på din gamla arbetsplats. För dig som är medarbetare i välfärdssektorn och omfattas av Omställningsfonden, erbjuder vi olika typer av aktiva omställningsinsatser. De aktiva omställningsinsatserna ska öka dina möjligheter att få en ny sysselsättning. Stödet utformas och anpassas utifrån dina behov, förutsättningar och önskemål.

Anmälan: det är arbetsgivaren som anmäler dig till Omställningsfonden.

Vilket stöd kan jag få?

Om du uppfyller villkoren har du rätt till ett omställningsstöd från Omställningsfonden för att komma vidare mot nytt jobb, studier eller start av eget företag. Stödet består av kartläggningssamtal, rådgivning, vägledning samt validering.

Därutöver kan du också ha rätt till utökade insatser. De utformas och anpassas utifrån dina behov och förutsättningar och kan exempelvis bekosta kompetensutveckling. Det kan till exempel handla om lämpliga kurser och utbildningar, med syftet att ytterligare stärka dina möjligheter att få ett nytt jobb.

Villkor för att få omställningsstöd

För att du ska få vårt stöd och hjälp att hitta ett nytt jobb måste du vara anställd enligt kollektivavtalet på din arbetsplats HÖK/AB eller BÖK/BB och uppfylla följande krav:

 • Du har jobbat hos en eller flera arbetsgivare, i genomsnitt minst 16 timmar i veckan per månad, i sammanlagt minst 12 månader (under de senaste 24 månaderna) före din ansökan.
 • Du jobbar inom kommun, region eller kommunalt företag som är anslutet till arbetsgivarorganisationen Sobona.

Villkor för att få utökade insatser

För att ta del av de utökade insatserna måste du utöver villkoren för omställningsstödet:

 • Ha avslutat anställningen efter en överenskommelse med arbetsgivaren på grund av nedsatt arbetsförmåga.
 • Vara tillsvidareanställd enligt HÖK/AB eller BÖK/BB.
 • Varit sammanhängande anställd, sedan minst ett år vid tillfället för överenskommelsen.
 • Ha en sysselsättningsgrad som omfattar minst 40 % sedan ett år vid tillfället för överenskommelsen.

Förutom de villkor som anges ovan krävs också:

 • Att arbetsgivaren har fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet och uttömt omplaceringsmöjligheterna, samt
 • Att det vid begärd överläggning träffas en överenskommelse om att anställningen avslutas och att aktiva omställningsinsatser ska ingå i överenskommelsen.

Om du tackar ja till överenskommelsen:
Om du tackar ja till överenskommelsen omfattas du av vårt omställningsstöd och utökade insatser. Det är arbetsgivaren som anmäler dig till Omställningsfonden. 

Om du tackar nej till överenskommelsen:
Om du tackar nej till överenskommelsen blir du uppsagd på grund av personliga skäl, då har du rätt att få vårt omställningsstöd. Det ansöker du om på egen hand. Det gör du här >>

Kontakta gärna ditt fackförbund för att få råd och stöd i processen!

Hur länge har jag rätt till stödet?

Stödet ges som längst under ett år efter att anställningen är slut. Omställningsfonden kan även efter bedömning ge förstärkt stöd till dig som har särskilda behov av stöd till följd av sjukdom. Det förstärkta stödet kan vara kartläggning, intensifierad rådgivning och vägledning, samt stöd i myndighetskontakter. Detta stöd har du som längst i två år från din sista anställningsdag. 

Förtydligande kring tidpunkt för uppsägning:

 • Om du ingått en överenskommelse om anställningens upphörande innan och till och med 30 september 2022 har du rätt till två års stöd från din sista anställningsdag. I det här fallet omfattas du fortfarande av vårt gamla Kompetens- och omställningsavtal.
 • Om du däremot träffade överenskommelsen från 1 oktober 2022 och framåt har du rätt till ett års stöd från din sista anställningsdag. I det här fallet omfattas du av vårt nya Kompetens- och omställningsavtal. 

Vårt stöd steg för steg

Ett aktivt omställningsarbete som utgår från dina förutsättningar gör att du snabbare kan hitta ett nytt jobb, påbörja studier eller starta eget företag. Här är fem steg till ditt nya liv:

 1. Samarbete direkt: Din arbetsgivare gör en anmälan till Omställningsfonden om att du som medarbetare avslutar din anställning efter överenskommelse, på grund av nedsatt arbetsförmåga. Så fort vi får in den vill vi starta samarbetet. Då ökar dina möjligheter att få en ny sysselsättning som kan vara jobb, studier eller något annat som passar din situation.
 2. Personlig rådgivare: Du möter din personliga rådgivare och tillsammans går ni igenom vilka arbetslivserfarenheter du har, dina mål för framtiden och vad som krävs för att uppnå målen.
 3. Handlingsplan: Utifrån målen gör ni en individuell handlingsplan och bestämmer vad som ska ske. Det kan till exempel vara en utbildning, en praktikplats, starta-eget rådgivning, hjälp att skriva ett riktigt bra cv eller hur och var du bäst söker ditt nya jobb.
 4. Påbörja studier, praktik eller sök jobb, eller något annat som passar din situation: Berätta gärna för alla att du söker ny sysselsättning och använd ditt nätverk både i vänkretsen och på forum som Facebook och LinkedIn.
 5. Du är nu i mål och har en ny sysselsättning: Om du av någon anledning skulle bli arbetssökande igen, är du självklart välkommen att kontakta oss.

Anmälan

Det är arbetsgivaren som anmäler dig till Omställningsfonden.

Ekonomiskt stöd

 • Kostnadsersättning
  Om du kommit överens med din rådgivare att få ersättning för utlägg i samband med en insats fyller du i följande formulär och skickar in till oss, instruktioner står i formuläret: Kostnadsersättning
 • Ersättning under ledighet från arbetet 
  Under vissa förutsättningar kan du få ersättning vid ledighet från arbetet för att delta i insatser enligt din individuella plan. Ersättningen motsvarar utebliven fast kontant lön enligt AB eller BB. Du ansöker om ersättning under ledighet från arbetet från Omställningsfonden och ska styrka lönebortfallet för att ta del av ersättningen. Du ansöker själv om ersättningen, det gör du här: Gå till ansökan

Anmäl konto till Swedbank
Omställningsfonden samarbetar med Swedbank och vill du få pengarna direkt till ditt konto måste du ha ett föranmält bankkonto hos Swedbank. Registrera kontot på Swedbanks hemsida eller kontakta din bank för att få hjälp. Har du inte föranmält konto får du pengarna via en utbetalningsavi.

Innehåll

Bra att tänka på!

Läs mer i vårt infoblad om vad som är viktigt att tänka på i samband med överenskommelsen:

Överenskommelse om avslut - medarbetare Öppnas i nytt fönster

Så stöttar vi dig

Ladda ner vår folder och få tips på hur vi kan hjälpa dig till en ny sysselsättning:

Stöd efter anställning Öppnas i nytt fönster

Tips inför jobbsökandet!

Jobbsökartips Öppnas i nytt fönster