Hoppa till huvudinnehållet

Avslut vid nedsatt arbetsförmåga

Omställningsfonden stöttar dig som har gjort en överenskommelse om att avsluta anställningen på grund av nedsatt arbetsförmåga och är anställd inom kommun, region eller kommunalt företag anslutet till Sobona.

Innehåll

Vi stöttar dig

Att stå utan jobb är en tuff situation för de flesta. Men det finns hjälp att få och mycket att göra för att få en ny sysselsättning, börja arbetsträna, påbörja en utbildning eller något annat som passar din situation. Omställningsfonden är ditt stöd under hela processen.

Strävan till en ny sysselsättning startar så fort som möjligt efter överenskommelsen, helst medan du ännu är kvar på din gamla arbetsplats. För dig som är medarbetare i välfärdssektorn och omfattas av Omställningsfonden, erbjuder vi olika typer av omställningsinsatser. Omställningsinsatserna ska öka dina möjligheter att få en ny sysselsättning. Stödet utformas och anpassas utifrån dina behov, förutsättningar och önskemål.

Vilket stöd kan jag få?

Om du uppfyller villkoren kan du få omställningsstöd från Omställningsfonden för att komma vidare mot nytt jobb, studier eller start av eget företag. Stödet delas in i grundläggande stöd och utökade insatser.

Det grundläggande stödet består av kartläggningssamtal, rådgivning, vägledning samt validering. Stödet ges som längst under ett år. Om du har särskilda behov på grund av sjukdom kan din tid förlängas med ett förstärkt stöd upp till ytterligare ett år. Det bedöms av Omställningsfonden. Det förstärkta stödet kan vara mera rådgivning och vägledning samt stöd i myndighetskontakter. 

Utöver det grundläggande stödet kan du också ha rätt till utökade insatser om du uppfyller villkoren nedan. De utformas och anpassas utifrån dina behov och förutsättningar och kan exempelvis bekosta kompetensutveckling. Det kan till exempel handla om lämpliga kurser och utbildningar. Syftet är att ytterligare stärka dina möjligheter att få ett nytt jobb.

Anmälan till Omställningsfonden

Har du rätt till grundläggande stöd är det du själv som ansöker om stöd hos Omställningsfonden. Det gör du i inloggat läge på Mina sidor.

Om du är tillsvidareanställd och har rätt till utökade insatser så är det din arbetsgivare som anmäler dig till Omställningsfonden.

Villkor för grundläggande och förstärkt stöd

För att du ska få vårt stöd och hjälp att hitta en ny sysselsättning behöver du uppfylla följande villkor:

 • Ha jobbat hos en eller flera arbetsgivare, i genomsnitt minst 16 timmar i veckan per månad, i sammanlagt minst 12 månader (under de senaste 24 månaderna) före ansökan.
 • Jobba inom kommun, region eller kommunalt företag som är anslutet till arbetsgivarorganisationen Sobona.

Villkor för utökade insatser

För att ta del av de utökade insatserna måste du:

 • Ha avslutat anställningen genom en överenskommelse med arbetsgivaren på grund av nedsatt arbetsförmåga.
 • Vara tillsvidareanställd enligt HÖK/AB (Allmänna bestämmelser, Kollektivavtal för SKR) eller BÖK/BB (Branschbestämmelser, Kollektivavtal för Sobona).
 • Varit sammanhängande anställd, sedan minst ett år vid tillfället för överenskommelsen.
 • Ha en sysselsättningsgrad som omfattar minst 40% sedan ett år vid tillfället för överenskommelsen.

För att ha rätt till utökade insatser krävs också att arbetsgivaren har fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet och uttömt omplaceringsmöjligheterna. Du och arbetsgivaren ska även vara överens om att utökade insatser ska ingå som en del i överenskommelsen.

Om ni når fram till en överenskommelse:
Om ni når fram till en överenskommelse kan du omfattas av grundläggande stöd och utökade insatser. Det är din arbetsgivare som anmäler dig till Omställningsfonden. 

Om ni inte når fram till en överenskommelse:
Om ni inte når fram till en överenskommelse kan du bli uppsagd på grund av personliga skäl där sjukdom är grunden. Läs mer om vilket stöd du kan få här nedan.

Uppsagd på grund av personliga skäl där sjukdom är grunden

Om du är uppsagd på grund av personliga skäl där sjukdom är grunden kan du ha rätt till omställningsstöd (endast grundläggande stöd), det ansöker du om på egen hand i inloggat läge på Mina sidor.

Kontakta gärna ditt fackförbund för att få råd och stöd i processen!

Vårt stöd steg för steg

Ett aktivt omställningsarbete som utgår från dina förutsättningar gör att du snabbare kan hitta ett nytt jobb, påbörja studier eller starta eget företag. Här är fem steg till ditt nya liv:

 1. Samarbete direkt: Beroende på vilket stöd du har rätt till gör du eller din arbetsgivare en anmälan till Omställningsfonden om att du som medarbetare avslutar din anställning. Så fort vi får in den vill vi starta samarbetet. Då ökar dina möjligheter att få en ny sysselsättning som kan vara jobb, studier eller något annat som passar din situation.
 2. Personlig rådgivare: Du möter din personliga rådgivare och tillsammans går ni igenom vilka arbetslivserfarenheter du har, dina mål för framtiden och vad som krävs för att uppnå målen.
 3. Handlingsplan: Utifrån målen gör ni en individuell handlingsplan och bestämmer vad som ska ske. Det kan till exempel vara en utbildning, en praktikplats, starta-eget rådgivning, hjälp att skriva ett riktigt bra cv eller hur och var du bäst söker ditt nya jobb. Du kan även få råd inför dina möten med exempelvis Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
 4. Påbörja studier, praktik eller sök jobb, eller något annat som passar din situation: Berätta gärna för alla att du söker ny sysselsättning och använd ditt nätverk både i vänkretsen och på forum som Facebook och LinkedIn.
 5. Du är nu i mål och har en ny sysselsättning: Om du av någon anledning skulle bli arbetssökande igen, är du självklart välkommen att kontakta oss.

Ekonomiskt stöd

 • Kostnadsersättning
  Om du kommit överens med din rådgivare att få ersättning för utlägg i samband med en insats fyller du i följande formulär och skickar in till oss, instruktioner står i formuläret: Kostnadsersättning
 • Ersättning under ledighet från arbetet 
  Under vissa förutsättningar kan du få ersättning vid ledighet från arbetet för att delta i insatser enligt din individuella plan. Ersättningen motsvarar utebliven fast kontant lön enligt AB eller BB. Du ansöker om ersättning under ledighet från arbetet från Omställningsfonden och ska styrka lönebortfallet för att ta del av ersättningen. Du ansöker själv om ersättningen, det gör du här: Gå till ansökan

Utbetalningsdatum 2023-2024

Här ser du vilka datum som gäller:

Utbetalning från Omställningsfonden Öppnas i nytt fönster


Anmäl konto till Swedbank
Omställningsfonden samarbetar med Swedbank och vill du få pengarna direkt till ditt konto måste du ha ett föranmält bankkonto hos Swedbank. Registrera kontot på Swedbanks hemsida eller kontakta din bank för att få hjälp. Har du inte föranmält konto får du pengarna via en utbetalningsavi.