Hoppa till huvudinnehållet

Kompletterande studiestöd

Innehåll

Det kompletterande studiestödet riktar sig till dig som har ansökt och fått ett beviljat omställningsstudiestöd från CSN. Det kompletterande studiestödet är helt kopplat till omställningsstudiestödet och stöden har samma längd och omfattning i tid.

Kompletterande studiestöd ersätter del av inkomstbortfall vid studier med beviljat omställningsstudiestöd. Detta gäller lönenivåer över cirka 28 575 kronor (för 2024).

Ansökan - på Mina sidor

Det är bra om du gör ansökan om kompletterande studiestöd så tidigt som möjligt i processen, helst direkt efter du har ansökt om omställningsstudiestöd.

Du ansöker om kompletterande studiestöd genom att logga in på Omställningsfondens Mina sidor. Där får du en bra överblick över de stöd och verktyg som vi kan stötta dig med.

Logga in på Mina sidor »

Vilka villkor gäller för kompletterande studiestöd?

 • Du har fått ett beviljat omställningsstudiestöd från CSN.
 • Du är tillsvidare- eller tidsbegränsat anställd och jobbar inom kommun, region eller kommunalt företag som är anslutet till arbetsgivarorganisationen Sobona.
 • Du är studieledig från din anställning.

Hur mycket kan jag få i studiestöd? 

Totalt kan du få maximalt 80% av din lön i studiestöd, inklusive både omställningsstudiestödet från CSN och kompletterande studiestöd från Omställningsfonden.

CSN har ett inkomsttak på 28 575 kr, och ger stöd på 80% av den summan, vilket är 22 860 kr. Tjänar du under den gränsen innebär det att du endast har möjlighet att få omställningsstudiestöd från CSN, du kommer ändå upp i 80% av lönen. Om din lön är högre fyller Omställningsfonden ut till ca 80% inom vissa ramar.

Det kompletterande studiestödet kan komplettera det statliga omställningsstudiestödet från CSN med 80% av arbetstagarens inkomstbortfall på lönedelar mellan 4,5 – 5,5 inkomstbasbelopp per år (28 575 kr/mån – 34 925 kr/mån, 2024 års nivå) och 65% av inkomstbortfallet på lönedelar mellan 5,5 och 12 inkomstbasbelopp per år (34 926 kr/mån – 76 200 kr/mån, 2024 års nivå).

Exempel baserat på 2024 års inkomstbasbelopp:

Så får vi dina löneuppgifter
Beräkningen av det kompletterande studiestödet är baserat på löneuppgifter vi får från CSN. CSN hämtar i sin tur uppgifterna från olika myndigheter, exempelvis Skatteverket och Försäkringskassan.

Utbetalning av kompletterande studiestöd
Utbetalningar sker månadsvis på fredagar (men vid helgdag, närmaste vardag innan). I normalfallet får du din utbetalning på fredag om du har gjort din signering senast under måndagen samma vecka. Vid röda dagar kan din utbetalning fördröjas en vecka.

En förutsättning för att vi ska kunna göra utbetalningar till dig är att du anmält ditt konto till Swedbanks kontoregister. Instruktioner på hur du gör det hittar du på Swedbanks hemsida. Swedbank skickar utbetalningsspecifikationer månadsvis där du kan se din utbetalda ersättning.

Bidraget beskattas och är pensionslönegrundande
30 procent skatt dras av från det kompletterande studiestödet. Stödet är pensionslönegrundande.

Kompletterande studiestöd - Steg för steg

 1. Ansök om kompletterande studiestöd
  Det är bra om du gör ansökan så tidigt som möjligt i processen, helst direkt efter du har ansökt om omställningsstudiestöd. Du ansöker om kompletterande studiestöd på Mina sidor.
  Här loggar du in och ansöker om kompletterande studiestöd.
 2. Yttrande från Omställningsfonden till CSN
  Omställningsfonden lämnar ett yttrande till CSN, vilket oftast är en förutsättning för CSN:s beslut för beviljat omställningsstudiestöd. I samband med att vi gör yttrandet har vi i många fall prövat rätten till kompletterande studiestöd och skickat ut ett mejl med ett förhandsbesked till dig som ansöker.
 3. Beslut om kompletterande studiestöd
  Omställningsfonden meddelar sedan CSN om att du kommer att få kompletterande studiestöd och vilken summa det handlar om. Detta är under förutsättning att CSN ger ett positivt beslut gällande omställningsstudiestödet. Det kompletterande studiestödet påverkar storleken på lånedelen från CSN.
 4. Lämna en studieförsäkran till CSN
  Innan du kan få din första utbetalning för perioden måste du intyga att du ska studera enligt de uppgifter som står i beslutet från CSN. Det kallas för att du lämnar en studieförsäkran. Läs mer om hur du lämnar in studieförsäkran på CSN:s hemsida.

  CSN inväntar studieförsäkran, både från skolan och från dig som blivande student, och kan därefter påbörja utbetalning av omställningsstudiestödet. Vi får motsvarande beslut från CSN och våra kompletterande utbetalningar kan därefter påbörjas. Innan beslutet från CSN kommit oss tillhanda, kan vi inte göra vår utbetalning av kompletterande studiestöd
 5. Inbjudan till Mina sidor
  Omställningsfonden skickar ut ett mejl till dig med en inbjudan till att logga in på Mina sidor via vår hemsida, du loggar in och identifierar dig med BankID. Här hittar du Mina sidor på Omställningsfondens hemsida. 
 6. Intyga att studieplanen följs
  På Mina sidor kommer du månadsvis i efterhand intyga att studieplanen som CSN har lagt fram följs som planerat. Du informerar också om du byter arbetsgivare under perioden. På Mina sidor kommer du också kunna se studieperiodens samtliga beräknade utbetalningar från Omställningsfonden.

  Notera: Avvikelser från studieplanen kan medföra krav på återbetalning. Avvikelser är exempelvis avbrutna studier eller ändrad studietakt/längd.
 7. Anmäl ditt konto till Swedbank
  En förutsättning för att vi ska kunna göra utbetalningar till dig är att du anmält ditt konto till Swedbanks kontoregister. Instruktioner på hur du gör det hittar du på Swedbanks hemsida. Swedbank skickar utbetalningsspecifikationer månadsvis där du kan se din utbetalda ersättning.

Innehåll