Hoppa till huvudinnehållet

Visselblåsarkanal

Vi på Omställningsfonden tar frågor om oegentligheter och oetiskt beteende på stort allvar. Genom vår visselblåsarkanal kan såväl anställda som utomstående anonymt rapportera eventuella oegentligheter eller missförhållanden inom verksamheten.

Om visselblåsarkanalen

Den 17 december 2021 började lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden att gälla. Enligt lagen ska medarbetare kunna slå larm om eventuella missförhållanden inom verksamheten utan att riskera repressalier. Det ska även finnas ett allmänintresse av att uppgifterna kommer fram. Utöver medarbetare omfattas även andra, såsom praktikanter, konsulter och arbetssökande.

Därför har vi lagt ut vår visselblåsarkanal externt så utomstående anonymt kan rapportera om eventuella oegentligheter eller missförhållanden inom verksamheten.

Så här går det till

Omställningsfondens visselblåsarkanal är uppsatt av Visma Draftit där den som rapporterar blir helt anonym genom hela processen och där den som rapporterar kan följa ärendets gång. Det är sedan Omställningsfondens HR-avdelning som hanterar inkomna larm och har ett ansvar att hantera detta med en mycket hög grad av diskretion. Varken visselblåsarens identitet eller någon annan vars identitet förekommer i ärendet ska kunna röjas.

Alla larm om missförhållanden ska hanteras och utredas på ett korrekt och rättvist sätt, ingen risk för repressalier ska finnas.

Här rapporterar du in ditt ärende:

Gå till villselblåsarkanalen »