Hoppa till huvudinnehållet

Karriär- och studierådgivning

Har du funderingar kring fortsättningen av ditt arbetsliv? Genom vårt stöd hjälper vi dig framåt i tankar kring karriär- och studiefrågor.

Innehåll

OBS: Längre handläggningstider

Just nu är det många som vill ha karriär- och studierådgivning av oss, vilket medför längre handläggningstider. Vi beräknar att det tar cirka 4 veckor från och med att du har skickat in din ansökan tills att vi återkommer till dig. 

Vi stöttar dig

Vi vill att alla ska trivas och utvecklas på jobbet. Samtidigt förändras arbetsmarknaden i Sverige i snabb takt, vilket ställer högre krav på både kompetensutveckling och omställning under hela arbetslivet. Kanske skulle du vilja prata med en rådgivare för att bolla dina tankar och idéer om ditt fortsatta arbetsliv?

Vilket stöd kan jag få?

När du väljer att kontakta oss får du stöd av en professionell karriär-och studierådgivare med goda kunskaper om arbetsmarknaden och olika vägar till jobb och studier.

Stödet du kan få innebär några samtal med en karriär- och studierådgivare. Det kan bestå av kartläggningssamtal, rådgivning, vägledning samt validering. Här ansöker du om karriär- och studierådgivning >>

Villkor för att få karriär- och studierådgivning 

Stödet kan ges till dig som uppfyller följande villkor:

  • Du är tillsvidare- eller tidsbegränsat anställd
  • Du har jobbat hos en eller flera arbetsgivare, i genomsnitt minst 16 timmar i veckan per månad, i sammanlagt minst 12 månader under de senaste 24 månaderna före din ansökan.
  • Du jobbar inom kommun, region eller kommunalt företag som är anslutet till arbetsgivarorganisationen Sobona.

Vårt stöd steg för steg

Här är tre steg på hur processen kan se ut för karriär- och studierådgivning: 

  1. Du anmäler dig själv till Omställningsfonden om du vill söka stöd hos oss. 
  2. Tillsammans med en rådgivare går du igenom vilka arbetslivserfarenheter du har, dina mål för framtiden och vad som krävs för att uppnå målen. Utifrån detta gör ni en individuell handlingsplan och bestämmer vad som ska ske.
  3. Nu kanske du påbörjar studier eller söker nytt jobb eller så har du kanske kommit fram till att du trivs där du är idag, och vill fortsätta utvecklas i din nuvarande roll.

Ansökan

Du skickar själv in din ansökan om karriär- och studierådgivning till Omställningsfonden.

I ansökan behöver du styrka att du arbetat i tillräcklig omfattning under 12 av de senaste 24 månaderna. Detta kan du göra genom att visa hur många timmar du arbetat, eller genom att visa vilken inkomst du haft. Vi kan räkna med månader som du har arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad, samt månader där du tjänat minst 18 575 kronor.

Gå till ansökan