Hoppa till huvudinnehållet

Karriär- och studierådgivning

Har du funderingar kring fortsättningen av ditt arbetsliv? Genom vårt stöd hjälper vi dig framåt i tankar kring karriär och studier.

Innehåll

Vi stöttar dig

Vi vill att alla ska trivas och utvecklas på jobbet. Samtidigt förändras arbetsmarknaden i Sverige i snabb takt, vilket ställer högre krav på både kompetensutveckling och omställning under hela arbetslivet. Kanske skulle du vilja prata med en rådgivare för att bolla dina tankar och idéer om ditt fortsatta arbetsliv?

Vilket stöd kan jag få?

När du väljer att kontakta oss får du stöd av en professionell karriär- och studierådgivare med goda kunskaper om arbetsmarknaden och olika vägar till jobb och studier.

Stödet du kan få innebär några samtal med en karriär- och studierådgivare. Det kan bestå av kartläggningssamtal, rådgivning, vägledning samt validering. 

Ansökan: du skickar själv in din ansökan om karriär- och studierådgivning till Omställningsfonden, det gör du genom att logga in på Mina sidor »

Villkor för att få karriär- och studierådgivning 

Stödet kan ges till dig som uppfyller följande villkor:

  • Du är tillsvidare- eller tidsbegränsat anställd
  • Du har jobbat hos en eller flera arbetsgivare, i genomsnitt minst 16 timmar i veckan per månad, i sammanlagt minst 12 månader under de senaste 24 månaderna före din ansökan.
  • Du jobbar inom kommun, region eller kommunalt företag som är anslutet till arbetsgivarorganisationen Sobona.

Vårt stöd steg för steg

Här är tre steg på hur processen kan se ut för karriär- och studierådgivning: 

  1. Du anmäler dig själv till Omställningsfonden om du vill söka stöd hos oss. 
  2. Tillsammans med en rådgivare går du igenom vilka arbetslivserfarenheter du har, dina mål för framtiden och vad som krävs för att uppnå målen. Utifrån detta gör ni en individuell handlingsplan och bestämmer vad som ska ske.
  3. Nu kanske du påbörjar studier eller söker nytt jobb eller så har du kanske kommit fram till att du trivs där du är idag, och vill fortsätta utvecklas i din nuvarande roll.

Ansökan - på Mina sidor

Du skickar själv in din ansökan om karriär- och studierådgivning till Omställningsfonden. Det gör du genom att logga in på Mina sidor. På Mina sidor får du en bra överblick över de stöd och verktyg som vi kan stötta dig med. 

Logga in på Mina sidor »