Hoppa till huvudinnehållet

Ekonomiskt stöd

Om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan du ha rätt till ekonomiskt stöd från Omställningsfonden. Det finns tre former av stöd: ersättning under ledighet från arbetet, a-kasseutfyllnad och ersättning i stället för a-kassa.

Innehåll

För att du ska få en trygg övergång mellan ditt tidigare och nya jobb kan du som har rätt till utökade insatser få tidsbegränsad ekonomisk ersättning. Men vårt gemensamma fokus ligger alltid på att hitta ett nytt jobb.

Kostnadsersättning

Om du kommit överens med din rådgivare att få ersättning för utlägg i samband med en insats fyller du i följande formulär och skickar in till oss, instruktioner står i formuläret.

Kostnadsersättning

Ersättning under ledighet från arbetet 

Du kan få ersättning vid ledighet från arbetet för att delta i insatser enligt din individuella plan. Ersättningen motsvarar utebliven fast kontant lön enligt HÖK/AB (Allmänna bestämmelser, Kollektivavtal för SKR) eller BÖK/BB (Branschbestämmelser, Kollektivavtal för Sobona). Du ansöker om ersättning under ledighet från arbetet från Omställningsfonden och ska styrka lönebortfallet för att ta del av ersättningen.

Du ansöker själv om ersättningen, det gör du här:

Gå till ansökan

A-kasseutfyllnad

Om du är med i a-kassan och har inkomstrelaterad ersättning kan du ha rätt till ekonomisk ersättning upp till högst 80 procent av din tidigare lön.

För att få a-kasseutfyllnad krävs att du:

  • har minst fem års sammanhängande anställning enligt HÖK/AB (Allmänna bestämmelser, Kollektivavtal för SKR) eller BÖK/BB (Branschbestämmelser, Kollektivavtal för Sobona) hos en och samma arbetsgivare, varav de fyra senaste åren ska ha varit tillsvidare med minst 40% sysselsättningsgrad.
  • inte har tackat nej till ett skäligt erbjudande om arbete hos arbetsgivaren inom tiden för företrädesrätt.
  • får inkomstrelaterad ersättning från en a-kassa eller aktivitetsstöd från Försäkringskassan. 

A-kasseutfyllnad gäller inte om du har gjort en överenskommelse om att avsluta anställningen på grund av nedsatt arbetsförmåga.

För att ansöka om ersättningen måste du sända in ditt arbetsgivarintyg.

Ansökan: du ansöker själv om a-kasseutfyllnad, det gör du här:

Ansökan om a-kasseutfyllnad

Förklaring av summor kring a-kasseutfyllnad

A-kasseutfyllnad är en ersättning som ger dig upp till 80 % av din lön, inklusive a-kasseersättning, i 200 dagar. Därefter kan du få upp till 70 % av din lön, inklusive a-kasseersättning, i 100 dagar.

För närvarande ersätter a-kassan 80 % av din lön upp till 33 000 kronor per månad de första 100 dagarna. Ersättningen från a-kassan minskar till 70 % av din lön dag 200. Det finns också tak för hur mycket ersättning du kan få. Du kan idag få 1 200 kronor per dag från  a-kassan för de första 100 dagarna. För dag 101–300 kan du få 1 000 kronor per dag. Det är en tillfällig höjning som regeringen beslutat om med anledning av coronakrisen. 

Om din tidigare lön var högre än 33 000 kronor per månad kan du få a-kasseutfyllnad de 100 första ersättningsdagarna.

För att få ersättning dag 101-200 behöver din tidigare lön ha varit högre än 27 500 kronor. De resterande 100 dagarna behöver din lön ha varit högre än 23 885 kronor.  

A-kasseutfyllnad kan utbetalas för månadslöner upp till 99 400 kronor.

Ersättningen kan betalas ut i högst 300 ersättningsdagar inom 450 kalenderdagar efter din sista anställningsdag. Du får ersättning från Omställningsfonden för de dagar som du får ersättning från a-kassan eller aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Om du får ett avgångsvederlag kan det innebära att du inte har möjlighet att få a-kasseutfyllnad hela a-kasseperioden. Det beror på att a-kassan räknar från dagen du börjar få ersättning från a-kassan medan Omställningsfonden räknar från sista anställningsdag.

Ersättning i stället för a-kassa

Ersättning i stället för a-kassa kan du få om du och din rådgivare kommer överens om att du ska delta i en aktivitet som gör att du inte kan få a-kassa dessa dagar. Det kan tex vara en kurs eller praktik.

Om du har en pågående ersättningsperiod måste a-kassan ha gjort bedömningen att du inte kan få arbetslöshetsersättning under tiden med aktiviteten.

Du kan få upp till 80 % av din lön i högst 43 ersättningsdagar, inom 180 dagar efter anställningens upphörande. 

Ansökan: du ansöker själv om ersättning istället för a-kassa, det gör du här:

Ansökan om ersättning istället för a-kassa

Utbetalning av ersättning istället för a-kassa

Anmäl konto till Swedbank

Omställningsfonden samarbetar med Swedbank och vill du få pengarna direkt till ditt konto måste du ha ett föranmält bankkonto hos Swedbank. Registrera kontot på Swedbanks hemsida eller kontakta din bank för att få hjälp. Har du inte föranmält konto får du pengarna via en utbetalningsavi.

Innehåll

Utbetalningsdatum 2023-2024

Här ser du vilka datum som gäller:

Utbetalning från Omställningsfonden Öppnas i nytt fönster