Hoppa till huvudinnehållet

Uppsagd på grund av arbetsbrist

Omställningsfonden stöttar dig som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och är anställd inom kommun, region eller kommunalt företag anslutet till Sobona.

Innehåll

Vi stöttar dig

Att stå utan jobb är en tuff situation för de flesta. Men det finns hjälp att få och mycket att göra för att snabbt hitta ett nytt jobb, starta eget företag eller påbörja en utbildning. Omställningsfonden är ditt stöd under hela processen.

För dig som är medarbetare i välfärdssektorn och omfattas av Omställningsfonden, erbjuder vi olika typer av aktiva omställningsinsatser. Insatserna ska öka dina möjligheter att få ett nytt arbete och utformas och anpassas utifrån dina behov, förutsättningar och önskemål.

Vilket stöd kan jag få?

Om du uppfyller villkoren har du rätt till omställningsstöd från Omställningsfonden för att komma vidare mot nytt jobb, studier eller start av eget företag. Stödet består av kartläggningssamtal, rådgivning, vägledning samt validering.

Därutöver kan du också ha rätt till utökade insatser. De utformas och anpassas utifrån dina behov och förutsättningar och kan exempelvis bekosta kompetensutveckling. Det kan till exempel handla om lämpliga kurser och utbildningar, med syftet att ytterligare stärka dina möjligheter att få ett nytt jobb.

Anmälan till Omställningsfonden

Det är arbetsgivaren som anmäler dig till Omställningsfonden.

Villkor för att få omställningsstöd

För att du ska få vårt stöd och hjälp att hitta en ny sysselsättning behöver du uppfylla följande villkor:

 • Du har jobbat hos en eller flera arbetsgivare, i genomsnitt minst 16 timmar i veckan per månad, i sammanlagt minst 12 månader (under de senaste 24 månaderna) före din ansökan.
 • Du jobbar inom kommun, region eller kommunalt företag som är anslutet till arbetsgivarorganisationen Sobona.

Villkor för att få utökade insatser

För att ta del av de utökade insatserna måste du utöver villkoren för omställningsstödet:

 • vara uppsagd på grund av arbetsbrist, eller träffat en överenskommelse med arbetsgivaren i samband med en övertalighetssituation
 • vara tillsvidareanställd enligt HÖK/AB eller BÖK/BB
 • varit sammanhängande anställd sedan minst ett år vid uppsägningstidpunkten.
 • ha en sysselsättningsgrad som omfattar minst 40 % sedan ett år vid uppsägningstidpunkten.

Om din anställning avslutas och du inte uppfyller villkoren för utökade insatser kan du fortfarande ha rätt att ansöka om omställningsstöd. I detta fall skickar du in din ansökan på egen hand i inloggat läge via Mina sidor.

Hur länge har jag rätt till stödet?

Stödet ges som längst under ett år efter att anställningen är slut. Men om det finns särskilda skäl kan du få förstärkt stöd i upp till två år. Med särskilda skäl avses om du på grund av sjukdom eller ohälsa inte har kunnat tillgodogöra dig stödet inom tidsperioden och att det finns insatser som kan stärka din möjlighet att få ett nytt arbete om tiden förlängs. Omställningsfonden bedömer om särskilda skäl finns.

Förtydligande kring tidpunkt för uppsägning:

 • Om du blir uppsagd innan och till och med 30 september 2022 har du rätt till två års stöd från din sista anställningsdag. I det här fallet omfattas du fortfarande av vårt gamla Kompetens- och omställningsavtal.

 • Om du däremot blivit uppsagd från 1 oktober 2022 och framåt har du rätt till ett års stöd från din sista anställningsdag. I det här fallet omfattas du av vårt nya Kompetens- och omställningsavtal.

Vårt stöd steg för steg

Ett aktivt omställningsarbete som utgår från dina förutsättningar gör att du snabbare kan hitta ett nytt jobb, påbörja studier eller starta eget företag. Här är fyra steg till ditt nya arbetsliv:

 1. Samarbete direkt: Din arbetsgivare gör en anmälan till Omställningsfonden om att du är uppsagd på grund av arbetsbrist. Så fort vi får in den vill vi starta samarbetet, helst redan under din uppsägningstid. Då ökar dina möjligheter att snabbt komma vidare i karriären.

 2. Handlingsplan: Du möter din personliga rådgivare och tillsammans går ni igenom vilka arbetslivserfarenheter du har, dina mål för framtiden och vad som krävs för att uppnå målen. Utifrån detta gör ni en individuell handlingsplan och bestämmer vad som ska ske. Det kan till exempel vara en utbildning, en praktikplats, starta eget-rådgivning, hjälp att skriva ett riktigt bra cv eller hur och var du bäst söker ditt nya jobb.

 3. Påbörja studier, praktik eller sök jobb: Berätta för alla att du söker ny sysselsättning och använd ditt nätverk både i vänkretsen och på forum som Facebook och LinkedIn.

 4. Du är nu i mål och har en ny sysselsättning: Om du av någon anledning skulle bli arbetssökande igen, är du självklart välkommen att kontakta oss.

Ekonomiskt stöd

Om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan du ha rätt till ekonomiskt stöd från Omställningsfonden. Det finns tre former av stöd: ersättning under ledighet från arbetet, a-kasseutfyllnad och ersättning i stället för a-kassa. Läs mer om ekonomiska ersättningar här.

Innehåll

Ekonomiskt stöd

När uppsägningstiden gått ut kan du som är medarbetare hos Omställningsfonden ansöka om ekonomisk ersättning. Läs mer här: 

Ekonomiskt stöd Öppnas i nytt fönster

Tips inför jobbsökandet!

Jobbsökartips Öppnas i nytt fönster