Hoppa till huvudinnehållet

Om Omställningsfonden

Omställningsfonden stöttar välfärdens medarbetare både under och efter anställning. Vi är en hjälpande hand på vägen till ett fortsatt utvecklande och trivsamt arbetsliv. Vi stöttar också arbetsgivare och fackliga företrädare i arbetet med förebyggande insatser och kompetensutveckling.

Innehåll

Kortfakta

  • Startade år 2012
  • En kollektivavtalsstiftelse som ägs av Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona, tillsammans med Kommunal, OFR:s förbundsområden och AkademikerAlliansen
  • Jobbar utifrån Kompetens- och omställningsavtalet, KOM-KR
  • Omfattar 1,2 miljoner anställda inom kommuner, regioner samt kommunalförbund och företag anslutna till Sobona
  • Finns i hela Sverige och har ca 80 anställda
  • 9 av 10 medarbetare får nytt jobb eller påbörjar längre studier

Uppdrag

Vi inspirerar, coachar och vägleder människor som är i omställning. Det gäller oavsett om individen blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, träffat en överenskommelse om att avsluta anställningen på grund av nedsatt arbetsförmåga eller om ens tidsbegränsade anställningen har upphört. Målet med vårt grundläggande omställningsstöd är att öka möjligheterna för medarbetaren att komma vidare till en ny sysselsättning. Stödet utformas och anpassas utifrån individens behov, förutsättningar och önskemål. 

Den 1 oktober 2022 utökades Omställningsfondens uppdrag och vi erbjuder nu ett grundläggande kompetensstöd för medarbetare under anställning, till såväl tillsvidareanställda som tidsbegränsat anställda. Det grundläggande kompetensstödet består av kartläggningssamtal, rådgivning, vägledning och validering och kan resultera i att medarbetare ansöker om CSN:s omställningsstudiestöd eller tar del av våra kollektivavtalade studiestöd. 

Vårt kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR, syftar till att ytterligare stärka de anställdas möjligheter till kompetensutveckling och omställning med utgångspunkt i verksamheternas behov. Fokus är förebyggande arbete för att öka anställningstryggheten. Det förbyggande arbetet med kompetensutveckling av medarbetare är också ett sätt att möta den rekryteringsutmaning som välfärdssektorn har.

Med det nya kollektivavtalet kan Omställningsfonden också ge stöd och vägledning till arbetsgivare vid arbete med strategisk kompetensförsörjning. Det kan vara stöd i behovs- och omvärldsanalys, att konkretisera framtida kompetensbehov, kompetensinventering, framtagande av kompetensstrategi samt att sätta mål och uppföljning av dessa.

Vision

Vi öppnar möjligheter till framtidens arbetsliv för välfärdens medarbetare och arbetsgivare.

Styrelse och beredare

Omställningsfondens styrelse består av tolv ledamöter från SKR, Sobona, Kommunal, OFR samt AkademikerAlliansen. Deras uppgift är att se till att verksamheten sköts på rätt sätt och att Omställningsfonden lever upp till sina mål.

Hälften av styrelsemedlemmarna är utsedda av arbetsgivarsidan, det vill säga SKR och Sobona. Hälften är utsedda av fackförbunden.

Ordinarie styrelseledamöter

Joakim Larsson, ordförande, SKR, Johan Ingelskog, vice ordförande, Kommunal, Elisabeth Unell, SKR, Jeanette Hedberg, SKR, Ulf Olsson, SKR, Kenneth Östberg, Sobona, Anne-Maria Carlsgård, Kommunal, Lars Fresker, OFR, Veronica Magnusson, OFR, Magnus Berg, AkademikerAlliansen.             

Suppleanter

Anders Sellström, SKR, Helena Proos, SKR, Leif Sandberg, SKR, Robert Johansson, SKR, John Nilsson, Sobona, Chamilla Bohman, Kommunal, Eva Fagerberg, OFR, Åsa Fahlén, OFR, Marie Persson, Kommunal, Mats Eriksson, AkademikerAlliansen.

Beredare

Styrelsen utser en beredningsgrupp som representerar parterna. Beredningsgruppen arbetar med och går igenom ärenden inför styrelsens beslut så att ärendena får en allsidig bedömning och förankring i respektive organisation.

Ordinarie: Sabina Bajraktarevic, SKR, Donovan Häll, SKR, Cecilia Tazewell, Sobona, Essie Majkowitz, AkademikerAlliansen, Lars Fischer, Kommunal, Erik Hallsenius, OFR, Kristoffer Jervinge, OFR, Marie Thuresson, AkademikerAlliansen.

Ersättare: Karin Nordin, SKR, Erik Lardenäs, Sobona, Annica Nordström Sjödin, Kommunal, Erik Hallsenius, OFR, Jörgen Lundqvist, AkademikerAlliansen.

Finansiering

Omställningsfonden är en stiftelse och finansieras av arbetsgivare an-slutna till SKR eller Sobona. Arbetsgivare som är medlemmar i SKR eller kommunala företag anslutna till Sobona betalar årligen en premie om 0,25 procent av den totala lönesumman för Omställningsfondens insatser. 0,15 procent kommer sedan att betalas tillbaka till arbetsgivarna av staten, via Omställningsfonden.

Premien täcker kostnader för både förebyggande insatser, stöd för strategisk kompetensförsörjning, kompetens- och omställningsstöd, studiestöd och ekonomiska förmåner.

Innehåll

Kompetens- och omställningsavtalet

Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR är det avtal som styr hela vår verksamhet, både det förbyggande arbetet och arbetet med uppsagda medarbetare. Ladda ner avtalet här: 

Kompetens- och omställningsavtalet från och med 1/10-2022 Öppnas i nytt fönster

Ny kompetens mitt i livet - en rapport om det nya omställningsstudiestödet

Läs vår rapport om det nya omställningsstudiestödet och ta del av villkor, case och exempel. 

Ny kompetens mitt i livet Öppnas i nytt fönster