Hoppa till huvudinnehållet

Om Omställningsfonden

Omställningsfondens verksamhet startade 2012 och baseras på ett kollektivavtal, KOM-KL, mellan Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, samt Arbetsgivarorganisationen Sobona och fackförbunden Kommunal, OFR samt AkademikerAlliansen. Vi stöttar 1 000 organisationer och företag med sammanlagt cirka 1,2 miljoner medarbetare i samband med omställningar.

Innehåll

Arbetsgivare som är medlemmar i SKR betalar 0,1 procent av den totala årslönesumman till Omställningsfondens aktiva insatser. Ekonomiska förmåner faktureras efterhand när de uppstår. Företag inom Sobona betalar 0,3 procent av årslönesumman för både aktiva insatser och ekonomiska förmåner.

Mellan KFS-företagens Trygghetsfond och Omställningsfonden finns sedan 2018 ett avtal som innebär att KFS-företagens Trygghetsfond köper service av Omställningsfonden. Detta gäller även 2020 med fortsatt arbete mot det inriktningsbeslut som är taget för KFS-företagens Trygghetsfond.

Vårt uppdrag och vision

Vårt uppdrag är att stödja och hjälpa anställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist – inom kommuner och regioner, samt företag och kommunalförbund som är medlemmar i Sobona. Vår vision är att alla som kan och vill arbeta ska ha ett arbete att gå till.

För oss betyder det att vi tillsammans med varje jobbsökare snabbt ska ta fram en plan för att jobbsökaren så fort som möjligt ska hitta ett nytt jobb, starta eget eller börja studera. Varje plan är anpassad efter jobbsökarens behov och upplägget är helt individuellt.

Sedan 2017 arbetar vi också med tidig lokal omställning, TLO-KL, som är en bilaga till Omställningsavtalet KOM-KL. Överenskommelsen innebär nya möjligheter att arbeta med omställning. Det kan ske genom kompetensutveckling, genom omställningsstöd för en ny tjänst efter avslutad rehabilitering eller genom att erbjuda samtalsstöd/coachning till chefer och medarbetare i en övertalighetssituation.

Det som driver oss

Fokus på nytt jobb
Vårt fokus är alltid att hjälpa varje jobbsökare att hitta ett nytt jobb. Vi har även möjlighet att erbjuda tidsbegränsade ekonomiska förmåner under övergången från det gamla jobbet till det nya, men ett nytt jobb innebär alltid större långsiktig trygghet än olika tillfälliga ekonomiska förmåner.

Snabbt agerande
Vi startar det aktiva omställningsarbetet så fort som möjligt efter en uppsägning, allra helst medan den som blivit uppsagd fortfarande är kvar på sitt gamla jobb. För ju tidigare omställningsarbetet kan starta, desto kortare kan vägen till det nya jobbet bli.

Engagemang och vilja
Vi engagerar, förbereder och stöder varje jobbsökare att själv söka nytt jobb, eftersom ömsesidigt engagemang och en stark vilja är en förutsättning för ett snabbt och effektivt omställningsarbete.

Individuella lösningar
Vi är övertygade om att ett aktivt omställningsarbete som utgår från varje jobbsökares egna förutsättningar, ökar möjligheterna att snabbt få ett nytt jobb eller att starta eget företag. Därför börjar alltid vårt arbete med att gemensamt ta fram en individuell handlingsplan för varje enskild jobbsökare.

Styrelse & beredare

Omställningsfondens styrelse består av tolv ledamöter från SKR, Sobona, Kommunal, OFR samt AkademikerAlliansen. Deras uppgift är att se till att verksamheten sköts på rätt sätt och att Omställningsfonden lever upp till sina mål.

Hälften av styrelsemedlemmarna är utsedda av arbetsgivarsidan, det vill säga SKR och Sobona. Hälften är utsedda av fackförbunden.

Ordinarie styrelseledamöter

Joakim Larsson, ordförande, SKR, Lenita Granlund, vice ordförande, Kommunal, Elisabeth Unell, SKR,Niclas Lindahl, SKR, Ulf Olsson, SKR, Kenneth Östberg, Sobona, Anne-Maria Carlsgård, Kommunal, Lars Fresker, OFR,  Veronica Magnusson, OFR, Magnus Berg, AkademikerAlliansen              

Suppleanter

Anders Sellström, SKR, Helena Proos, SKR, Leif Sandberg, SKR, Robert Johansson, SKR, John Nilsson, Sobona, Johan Ingelskog, Kommunal, Lena Byström, Kommunal, Eva Fagerberg, OFR, Åsa Fahlén, OFR, Maria Andrén Bergström, AkademikerAlliansen

Beredare

Styrelsen utser en beredningsgrupp som representerar parterna. Beredningsgruppen arbetar med och går igenom ärenden inför styrelsens beslut så att ärendena får en allsidig bedömning och förankring i respektive organisation.

Ordinarie: Sabina Bajraktarevic, SKR/Sobona, Donovan Häll, SKR/Sobona, Lars Fischer, Kommunal, Joakim Lindström, OFR, Marie Thuresson, AkademikerAlliansen.

Ersättare: Cecilia Tazewell, Sobona, Johan Thörn, SKR, Marie Åberg, Kommunal, Erik Hallsenius, OFR, Jakob Lindmark, AkademikerAlliansen

Om Omställningsfonden

Statistik och annat som är värt att veta om Omställningsfonden. Ladda ner vår folder för mer information.

Innehåll