Hoppa till huvudinnehållet

Om Omställningsfonden

Omställningsfonden stöttar välfärdens medarbetare både under och efter anställning. Vi är en hjälpande hand på vägen till ett fortsatt utvecklande och trivsamt arbetsliv. Vi stöttar också arbetsgivare och fackliga företrädare i arbetet med förebyggande insatser och kompetensutveckling.

Innehåll

Kortfakta

  • Omställningsfonden grundades 2012
  • En stiftelse som drivs utan vinstintresse och ägs av Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona, tillsammans med Kommunal, OFR:s förbundsområden och AkademikerAlliansen
  • Vi är en kollektivavtalad stiftelse som jobbar utifrån Kompetens- och omställningsavtalet, KOM-KR
  • Omfattar 1,3 miljoner anställda inom kommuner, regioner samt kommunalförbund och företag anslutna till Sobona
  • Finns i hela Sverige och är över 100 anställda

Uppdrag

Omställningsfonden inspirerar, coachar och vägleder människor som är i omställning. Det gäller oavsett om individen blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, träffat en överenskommelse om att avsluta anställningen på grund av nedsatt arbetsförmåga eller om ens tidsbegränsade anställningen har upphört. Målet med vårt omställningsstöd är att öka möjligheterna för medarbetaren att komma vidare till en ny sysselsättning. Stödet utformas och anpassas utifrån individens behov, förutsättningar och önskemål. 

Vi erbjuder också karriär- och studierådgivning för medarbetare under anställning, till såväl tillsvidareanställda som tidsbegränsat anställda. Stödet består av kartläggningssamtal, rådgivning, vägledning och validering och kan resultera i att medarbetare ansöker om CSN:s omställningsstudiestöd eller tar del av våra kollektivavtalade studiestöd. 

Vårt kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR, syftar till att ytterligare stärka de anställdas möjligheter till kompetensutveckling och omställning med utgångspunkt i verksamheternas behov. Fokus är förebyggande arbete för att öka anställningstryggheten. Det förbyggande arbetet med kompetensutveckling av medarbetare är också ett sätt att möta den rekryteringsutmaning som välfärdssektorn har.

Omställningsfonden kan också ge stöd och vägledning till arbetsgivare vid arbete med strategisk kompetensförsörjning. Det kan vara stöd i behovs- och omvärldsanalys, att konkretisera framtida kompetensbehov, kompetensinventering, framtagande av kompetensstrategi samt att sätta mål och uppföljning av dessa.

Vision

Vi öppnar möjligheter till framtidens arbetsliv för välfärdens medarbetare och arbetsgivare.

Styrelse och beredare

Omställningsfondens styrelse består av tolv ledamöter från SKR, Sobona, Kommunal, OFR samt AkademikerAlliansen. Deras uppgift är att se till att verksamheten sköts på rätt sätt och att Omställningsfonden lever upp till sina mål.

Hälften av styrelsemedlemmarna är utsedda av arbetsgivarsidan, det vill säga SKR och Sobona. Hälften är utsedda av fackförbunden.

Ordinarie styrelseledamöter

Ulf Olsson, ordförande, SKR, Johan Ingelskog, vice ordförande, Kommunal, Bengt Hilmersson, SKR, Jeanette Hedberg, SKR, Sten Nordin, SKR, Elisabeth Unell, Sobona, Anne-Maria Carlsgård, Kommunal, Lars Fresker, OFR, Veronica Magnusson, OFR, Mats Eriksson, AkademikerAlliansen.             

Suppleanter

Kenneth Östberg, SKR, Helena Proos, SKR, Jennie Claesson SKR, Jimmy Loord, SKR, John Nilsson, Sobona, Chamilla Bohman, Kommunal, Eva Fagerberg, OFR, Åsa Fahlén, OFR, Marie Persson, Kommunal, Oskar Falk, AkademikerAlliansen.

Beredare

Styrelsen utser en beredningsgrupp som representerar parterna. Beredningsgruppen arbetar med och går igenom ärenden inför styrelsens beslut så att ärendena får en allsidig bedömning och förankring i respektive organisation.

Ordinarie: Sabina Bajraktarevic, SKR, Karin Nordin, SKR, Cecilia Tazewell, Sobona, Lars Fischer, Kommunal, Kristoffer Jervinge, OFR, Jörgen Lundqvist, AkademikerAlliansen.

Ersättare: Kalle Berg, SKR, Erik Lardenäs, Sobona, Annica Nordström Sjödin, Kommunal, Erik Hallsenius, OFR, Essie Majkowitz, AkademikerAlliansen.

Finansiering

Omställningsfonden är en stiftelse och finansieras av arbetsgivare anslutna till SKR eller Sobona. Arbetsgivare som är medlemmar i SKR eller kommunala företag anslutna till Sobona betalar årligen en premie om 0,25 procent av den totala lönesumman för Omställningsfondens insatser. 0,15 procent kommer sedan att betalas tillbaka till arbetsgivarna av staten, via Omställningsfonden.

Premien täcker kostnader för både förebyggande insatser, stöd för strategisk kompetensförsörjning, kompetens- och omställningsstöd, studiestöd och ekonomiska förmåner.

Premiefakturering

Varje år faktureras våra medlemmar en premie för finansiering av insatser och ekonomiska förmåner enligt Kompetens- och omställningsavtalet, KOM-KR. Läs mer om premiefakturering här.

Innehåll

Hållbarhetsredovisning 2023

Detta är Omställningsfondens andra hållbarhetsredovisning och avser räkenskapsåret 2023. Med redovisningen vill Omställningsfonden visa på vilket sätt organisationen bidrar till en hållbar utveckling. Ladda ner redovisningen här: 

Hållbarhetsredovisning 2023 Öppnas i nytt fönster

En rapport om det första året med omställningsstudiestödet

I rapporten kan du bland annat läsa om vad omställningsstudiestödet innebär, bli upplyst av statistik under året som gått och ta del av inspirerande intervjuer med individer som har nyttjat stödet. Ladda ner rapporten här: 

Längtan efter livslångt lärande Öppnas i nytt fönster

Kompetens- och omställningsavtalet

Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR är det avtal som styr hela vår verksamhet, både det förbyggande arbetet och arbetet med uppsagda medarbetare. Ladda ner avtalet här: 

Kompetens- och omställningsavtalet från och med 1/10-2022 Öppnas i nytt fönster

Utbildningsfilmer KOM-KR

Till utbildningsfilmerna >>

Hur fungerar premiefaktureringen?

Har du funderingar kring vår premiefakturering? Här kan du få svar på de vanligaste frågorna:

Premiefakturering Öppnas i nytt fönster