Hoppa till huvudinnehållet

Om Omställningsfonden

Omställningsfondens verksamhet startade 2012 och baseras på ett kollektivavtal, KOM-KR, mellan Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, samt Arbetsgivarorganisationen Sobona och fackförbunden Kommunal, OFR samt AkademikerAlliansen. Vi stöttar 1 000 organisationer och företag med sammanlagt cirka 1,2 miljoner medarbetare med kompetensutveckling och omställning.

Innehåll

Uppdrag och vision

Omställningsfondens uppdrag är att underlätta för omställning inom välfärden. I detta ingår till exempel att arbeta förebyggande med tidiga omställningsinsatser och kompetensutveckling inom kommuner och regioner samt kommunala företag i Sobona.

Omställningsfonden stödjer och hjälper också medarbetare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Arbetet baseras på Kompetens- och omställningsavtalet, som omfattar cirka 1,2 miljoner medarbetare i välfärdssektorn.

Vår vision är att öppna möjligheter till framtidens arbetsliv för välfärdens medarbetare och arbetsgivare.

Styrelse och beredare

Omställningsfondens styrelse består av tolv ledamöter från SKR, Sobona, Kommunal, OFR samt AkademikerAlliansen. Deras uppgift är att se till att verksamheten sköts på rätt sätt och att Omställningsfonden lever upp till sina mål.

Hälften av styrelsemedlemmarna är utsedda av arbetsgivarsidan, det vill säga SKR och Sobona. Hälften är utsedda av fackförbunden.

Ordinarie styrelseledamöter

Joakim Larsson, ordförande, SKR, Johan Ingelskog, vice ordförande, Kommunal, Elisabeth Unell, SKR, Niclas Lindahl, SKR, Ulf Olsson, SKR, Kenneth Östberg, Sobona, Anne-Maria Carlsgård, Kommunal, Lars Fresker, OFR, Veronica Magnusson, OFR, Magnus Berg, AkademikerAlliansen              

Suppleanter

Anders Sellström, SKR, Helena Proos, SKR, Leif Sandberg, SKR, Robert Johansson, SKR, John Nilsson, Sobona, Lena Byström, Kommunal, Eva Fagerberg, OFR, Åsa Fahlén, OFR, Maria Andrén Bergström, AkademikerAlliansen

Beredare

Styrelsen utser en beredningsgrupp som representerar parterna. Beredningsgruppen arbetar med och går igenom ärenden inför styrelsens beslut så att ärendena får en allsidig bedömning och förankring i respektive organisation.

Ordinarie: Sabina Bajraktarevic, SKR, Donovan Häll, SKR, Cecilia Tazewell, Sobona, Lars Fischer, Kommunal, Joakim Lindström, OFR, Marie Thuresson, AkademikerAlliansen.

Ersättare: Karin Nordin, SKR, Erik Lardenäs, Sobona, Marie Åberg, Kommunal, Erik Hallsenius, OFR, Essie Majkowitz, AkademikerAlliansen.

Finansiering

Arbetsgivare i SKR och Sobona betalar en premie om 0,1 procent av den totala årslönesumman till Omställningsfonden. Fakturering av premien sker årsvis.

Innehåll

Rapport: Att framtidssäkra kompetens

Ladda ner Omställningsfondens rapport om behoven av kompetensförsörjning på arbetsmarknaden - både nu och i framtiden.

Rapport: Att framtidssäkra kompetens 2020

Om Omställningsfonden

Statistik och annat som är värt att veta om Omställningsfonden. Ladda ner vår folder för mer information.

Om Omställningsfonden

KOM-KR

Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR är det avtal som styr hela vår verksamhet, både det förbyggande arbetet och arbetet med uppsagda medarbetare. Ladda ner avtalet här: 

Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR