Hoppa till huvudinnehållet

Förebyggande insatser

Vi stöttar er i arbetet med förebyggande insatser och aktiviteter som gör det möjligt att ställa om organisation och medarbetare för att möta framtida kompetensbehov och samtidigt öka medarbetarnas anställningstrygghet hos dig som arbetsgivare.

Innehåll

Vad innebär förebyggande insatser?

Att arbeta med förebyggande insatser handlar om att ställa om organisation och medarbetare för att möta framtida kompetensbehov. Det rör sig om såväl strategisk kompetensförsörjning och att möta behov av nya tjänster som att vara en attraktiv arbetsgivare.

Förebyggande insatser ska stärka arbetsgivarens kompetensförsörjning och medarbetarens anställningstrygghet hos arbetsgivaren.

Insatserna kan ske i form av utbildning, validering, handledning/ coachning och andra kompetenshöjande insatser för medarbetare.

Medel för förebyggande insatser kan ersätta arbetsgivaren för:

 • utbildningskostnader,
 • merkostnader vid utbildning, t.ex. litteratur, resor, logi m.m.,
 • kostnader för handledning/coachning,
 • kostnader för annan kompetenshöjande insats,
 • kostnader för samordning av förebyggande insatser.

Förebyggande insatser ska tillgodose:

 1. arbetsgivarens kompetensförsörjningsbehov på kort- och/eller lång sikt,
 2. medarbetarens behov av tidig omställning genom kompetensutveckling i syfte att öka anställningstryggheten hos arbetsgivaren, samt
 3. vara utöver det som normalt anses vara löpande kompetensutveckling inom ramen för medarbetarens befintliga anställning.

Medel finansierar inte:

 • Lönekostnader till deltagare
 • Arbetsmiljöprojekt
 • Hälsofrämjande insatser

Kriterier för beviljande av förebyggande insatser

Läs de sju kriterierna för beviljande av förebyggande insatser här.

Hur har andra jobbat med förebyggande insatser?

Exempel och tips på hur andra organisationer jobbar med förebyggande insatser hittar du här.

Film om förebyggande insatser


Se vår utbildningsfilm med Eva Wikström, vd på Omställningsfonden när hon går in på djupet om vad förebyggande insatser innebär, samt hur det kan användas för att möta framtida kompetensbehov i din verksamhet. 

Stöd med strategisk kompetensförsörjning

Omställningsfonden kan ge stöd och vägledning till dig som arbetsgivare vid arbete med strategisk kompetensförsörjning. Strategiskt stöd kan vara stöd i behovs- och omvärldsanalys, att konkretisera framtida kompetensbehov, kompetensinventering, framtagande av kompetensstrategi samt att sätta mål och uppföljning av dessa.

Samtal om kompetens

Arbetsgivaren ska genomföra ett samtal om kompetens med tidsbegränsat anställda medarbetare som utrycker önskemål om detta. Samtalet ska dokumenteras.

Workshop och processledningsstöd

Vi har möjlighet att stötta er som arbetsgivare med följande aktiviteter:

 1. Workshop för förebyggande insatser
  Praktiskt och handfast arbete en halvdag som ger underlag till en handlingsplan för förebyggande insatser. Vilka grupper och/eller individer vill ni satsa på de kommande åren, som kan stärka både verksamheten och medarbetaren?
  Målgrupp
  är exempelvis chefer, fackliga företrädare och HR.
 2. Processen vid förändring / processledningsstöd
  Stöd vid frågor som rör organisationsförändringar och kompetensbehov i verksamheten. Vad ska ni tänka på före, under och efter arbetet med förändringsprocesser? Hur kan ni jobba med kompetensutveckling och använda förebyggande medel i verksamheten?
  Målgrupp
  är exempelvis chefer, fackliga företrädare och HR.

Ansökan om förebyggande insatser 

Innan arbetsgivaren beslutar om att ansöka om medel för förebyggande insatser ska lokala parter i samverkan eller vid förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL) genom diskussion och analys identifiera vilka insatser som kan vara aktuella för arbetsgivaren att söka medel för. Av ansökan ska framgå att samverkan skett och att det protokollförts.

I ansökan anges:

 • Bakgrund och behov
 • Vilken insats som ska genomföras
 • Om insatsen genomförs av Omställningsfonden, i egen regi eller av annan leverantör
 • Kostnad
 • Period för genomförande

Omställningsfonden gör en bedömning av att insatserna faller inom ramen för KOM-KR och att organisationen har medel tillgängliga. När Omställningsfonden godkänt anmälan kan insatserna genomföras. Då insatsen är klar är det dags att rekvirera medel från Omställningsfonden.

För att anmäla deltagare till en insats behöver du ange en så kallad AID-kod: 

Lista med AID-koder

Ansökan om förebyggande insatser för kommuner och regioner

Du gör ansökan genom att logga in på Mina sidor. Saknar du inloggningsuppgifter till Mina sidor, kontakta din rådgivare.

OBS: Mina sidor för arbetsgivare kommer inom kort att byta plattform

Den 15 maj kommer Mina sidor för arbetsgivare att byta plattform. I den första versionen kommer vi att behålla samma utseende och funktioner som ni är vana vid, så att ni kan fortsätta hantera förebyggande insatser som vanligt. En förändring som kommer att märkas är hur ni hanterar behörigheter för era kollegor. Vi hoppas att denna förändring blir till det bättre.

Anledningen till plattformsbytet är att vi vill kunna erbjuda er som användare ännu fler tjänster med förbättrade funktioner och möjligheter, samt en bättre kommunikation med Omställningsfonden direkt på Mina sidor. På sikt kommer vi även att kunna hantera anmälningar för uppsagda medarbetare.

Här är en kort instruktion för den nya versionen av Mina sidor.

Rekvirering/avrop av medel för förebyggande insatser för kommuner och regioner

Du registrerar rekvisitioner på Mina sidor i inloggat läge.

OBS: Mina sidor för arbetsgivare kommer inom kort att byta plattform

Den 15 maj kommer Mina sidor för arbetsgivare att byta plattform. I den första versionen kommer vi att behålla samma utseende och funktioner som ni är vana vid, så att ni kan fortsätta hantera förebyggande insatser som vanligt. En förändring som kommer att märkas är hur ni hanterar behörigheter för era kollegor. Vi hoppas att denna förändring blir till det bättre.

Anledningen till plattformsbytet är att vi vill kunna erbjuda er som användare ännu fler tjänster med förbättrade funktioner och möjligheter, samt en bättre kommunikation med Omställningsfonden direkt på Mina sidor. På sikt kommer vi även att kunna hantera anmälningar för uppsagda medarbetare.

Här är en kort instruktion för den nya versionen av Mina sidor.

Ansökan om förebyggande insatser för Sobonaföretag

Sessionen är aktiv i 30 minuter. Förbered gärna syftet med insatsen, kostnader samt eventuella uppgifter kring leverantörer.

Projektansökan för medlemmar i Sobona.

Rekvirering/avrop av medel för förebyggande insatser för Sobonaföretag

För insatser som sker med medel för perioden 2021-2023 och 2024-2026 kan rekvirering ske flera gånger per insats. Observera att insatser för perioden 2024-2026 måste slutrekvireras senast 31 december 2029 (3 år efter avslutad medelsperiod).

Fyll i blanketten genom att spara ner den till din dator. Skicka sedan blanketten till admin@omstallningsfonden.se

Bifoga kostnadsunderlag som till exempel leverantörsfaktura eller intern faktura och/eller excel-fil för redovisning av lön. Ange det insatsnummer som du fick i mejlet i samband med att insatsen godkändes. 

Deltagarlista skickas in i samband med första rekvireringstillfället för respektive insats.

Premiefakturering

Varje år faktureras våra medlemmar en premie för finansiering av insatser och ekonomiska förmåner enligt Kompetens- och omställningsavtalet, KOM-KR. Läs mer om premiefakturering här»

Innehåll

Så gör vi för att underlätta

Ladda ner vår folder och läs mer om hur vi kan stötta dig med kompetens- och omställningsfrågor.

Stöd till arbetsgivare Öppnas i nytt fönster

Gå till statistiken >>

Frågor och svar om premiefakturering

Har du funderingar kring premiefakturering? Läs våra vanligaste frågor och svar här: 

Premiefakturering Öppnas i nytt fönster