Hoppa till huvudinnehållet

Stöd när anställningen tar slut

Omställningsfonden stöttar dig som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, har avslutat din tjänst på grund av nedsatt arbetsförmåga eller är tidsbegränsat anställd inom kommun, region eller kommunalt företag anslutet till Sobona.

Vilket alternativ passar bäst in på dig?