Hoppa till huvudinnehållet

Studiestöd

Att lära nytt är viktigt och roligt, inte bara när man är ung. De nya studiestöden ger dig möjligheten att utbildas och utvecklas genom hela arbetslivet.

Innehåll

Observera: Ska du ansöka om omställningsstudiestöd den 1 oktober? Ställ dig i CSN:s väntrum från kl. 22:30 den 30 september! För att säkerställa att systemet inte överbelastas skapar CSN ett digitalt väntrum. Det är en god idé att förbereda din ansökan nu så att du har allting klart inför lördag kväll. Läs mer på CSN.se

Vi stöttar dig

Vi vill att alla ska trivas och utvecklas på jobbet. Samtidigt förändras arbetsmarknaden i Sverige i snabb takt, vilket ställer högre krav på både kompetensutveckling och omställning under hela arbetslivet. Därför är det möjligt för dig som medarbetare att söka flera olika typer av studiestöd för att utveckla din kompetens och fortsätta vara attraktiv på arbetsmarknaden.

Vilket stöd du har rätt till, beror på flera olika faktorer, så som vilken anställningsform du har och hur länge du jobbat. 

Omställningsstudiestöd

Det finns flera olika studiestöd. Ett av dessa är omställningsstudiestödet som är statligt finansierat och hanteras av CSN. Det kan ges för utbildningar som stärker din framtida ställning på arbetsmarknaden, och som möter arbetsmarknadens behov.

 • Vi kan ge ett yttrande
  Det är CSN som handlägger omställningsstudiestödet, men när du gör din ansökan kan vi på Omställningsfonden meddela CSN om vi anser att utbildningen faktiskt stärker din ställning på arbetsmarknaden. Detta kallas att vi ger ett yttrande. Ansök om yttrande här.
 • Vem kan ta del av Omställningsstudiestödet?
  För att söka omställningsstudiestöd behöver du i genomsnitt ha arbetat minst 16 timmar/vecka under minst åtta av de senaste 14 åren. Minst 12 av de arbetade månaderna behöver dessutom ha varit under de senaste 24 månaderna. Läs mer om villkor på CSN:s hemsida.
 • Ansökan om omställningsstudiestöd
  Du behöver inte ha fått antagningsbesked till utbildningen innan du ansöker om omställningsstudiestöd. Läs gärna mer om omställningsstudiestödet och vilka villkor som krävs på CSN:s hemsida. Det är också där du ansöker om omställningsstudiestödet.
  Gå till CSN:s hemsida.

Se film om ansökan
Se CSN:s film om hur ansökan går till och vilka uppgifter du behöver fylla i.
Se filmen.

Kollektivavtalade studiestöd

Utöver omställningsstudiestödet finns flera olika typer av kollektivavtalade studiestöd, som Omställningsfonden kan bevilja: kortvarigt-, kompletterande- och förlängt studiestöd.

Vilket stöd du som medarbetare har rätt till, beror på flera olika faktorer, så som vilken anställningsform du har och hur länge du jobbat.

 • Kompletterande studiestöd ersätter del av inkomstbortfall vid studier med beviljat omställningsstudiestöd. Detta gäller lönenivåer över cirka 27 863 kronor (för 2023). Kompletterande studiestöd kan ges till såväl tillsvidare- som tidsbegränsat anställda medarbetare för samma tid som omställningsstudiestöd utbetalas av CSN. Det beräknas på samma omfattning som om man är studieledig. Villkor för att få stödet är bland annat att du har omställningsstudiestöd från CSN och är studieledig från din anställning.

  Villkor:
  För att få kompletterande studiestöd är kravet att du först har ansökt och fått ett beviljat omställningsstudiestöd från CSN. Det kompletterande studiestödet är helt kopplat till omställningsstudiestödet och stöden har samma längd och omfattning i tid.

  Hur mycket kan jag få i studiestöd? 
  Totalt kan du få maximalt 80% av din lön i studiestöd, inklusive både omställningsstudiestödet från CSN och kompletterande studiestöd från Omställningsfonden. CSN har ett inkomsttak på 27 863 kr, och ger stöd på 80% av den summan, vilket är 22 290 kr. Tjänar du under den gränsen innebär det att du endast har möjlighet att få omställningsstudiestöd från CSN, du kommer ändå upp i 80% av lönen. Om din lön är högre fyller Omställningsfonden ut till ca 80% inom vissa ramar.

  Det kompletterande studiestödet kan komplettera det statliga omställningsstudiestödet från CSN med 80% av arbetstagarens inkomstbortfall på lönedelar mellan 4,5 – 5,5 inkomstbasbelopp per år (27 862 kr/mån – 34 054 kr/mån, 2023 års nivå) och 65% av inkomstbortfallet på lönedelar mellan 5,5 och 12 inkomstbasbelopp per år (34 055 kr/mån – 74 300 kr/mån, 2023 års nivå).

  Exempel baserat på 2023 års inkomstbasbelopp:Räkneexempel - Kompletterande studiestöd
  Bidraget beskattas och är pensionslönegrundande:
  Notera att 30% i skatt dras av från det kompletterande studiestödet och stödet är pensionslönegrundande.

  Så får vi dina löneuppgifter:
  Beräkningen av det kompletterande studiestödet är baserat på löneuppgifter vi får från CSN. CSN hämtar i sin tur uppgifterna från olika myndigheter, exempelvis Skatteverket och Försäkringskassan.

  Utbetalning av kompletterande studiestöd:
  Det kompletterande studiestödet betalas ut med ett belopp som tillsammans med din ersättning från CSN motsvarar upp till 80 procent av din lön. Utbetalning sker efter att du har intygat att studieplanen följs varje månad på Mina sidor. Utbetalningar sker månadsvis på fredagar (men vid helgdag, närmaste vardag innan). Vilken fredag i månaden det sker beror på när i månaden du signerar dina uppgifter om att studieplanen följs, det kan variera lite. I normalfallet måste signeringen ske senast under måndagen, för utbetalning på fredagen i samma vecka.

  Om måndagen eller tisdagen är röd dag kommer utbetalning signerad senare än torsdag att fördröjas en vecka.
Har du funderingar kring ansökningsprocessen för kompletterande studiestöd? Läs mer här.
 • Förlängt studiestöd ersätter del av inkomstbortfall vid längre studier och kan beviljas för tillsvidareanställda medarbetare som förbrukat det kompletterande studiestödet och omställningsstudiestödet och beräknas i kombination med CSN:s ordinarie studiemedel (lån och/eller bidrag).

  Villkor:
  Det förlängda studiestödet förutsätter att utbildningen, förutom att stärka medarbetarens framtida ställning på arbetsmarknaden, även ska stärka sektorns kompetensförsörjning. Ersättningen motsvarar tillsammans med studiemedel 70% av lönen under termin 3 och 4 och 50% under termin 5 och 6. Villkor för att få stödet är bland annat att du har förbrukat omställningsstudiestöd från CSN och är studieledig minst 20% från din anställning.

  Information om ansökan: det går inte att ansöka om förlängt studiestöd i dagsläget, men vi informerar de som har möjlighet att ansöka om stödet när det blir aktuellt. 
 • Kortvarigt studiestöd ersätter del av inkomstbortfall vid utbildning som omfattar längst fem dagars heltidsstudier. Kortvarigt studiestöd kan ges till såväl tillsvidare- som tidsbegränsat anställda medarbetare, förutsatt att utbildningen stärker den framtida ställningen på arbetsmarknaden, och som möter arbetsmarknadens behov. Den minsta omfattning som du kan studera med kortvarigt studiestöd är 20 procent.

  Villkor:
  För att ha rätt till kortvarigt studiestöd behöver du uppfylla villkoren för grundläggande stöd. Om du inte redan har fått besked om att du uppfyller villkoren för grundläggande stöd behöver du skicka in en ansökan om grundläggande stöd. Du behöver inte fylla i det särskilda studieavsnittet i blanketten om grundläggande stöd.

  Utöver detta krävs också att:
 • Du är studieledig från din anställning
 • Du är yngre än 65 år
 • Studierna eller valideringen stärker din framtida ställning på arbetsmarknaden

Räkneexempel på studiestöd vid heltidsstudier

För att få en tydligare bild av hur mycket bidrag du kan få ut av de olika studiestöden - ta en titt på vår våra två räkneexempel!

De visar ungefärliga siffror på hur mycket bidrag du kan få ut beroende på vilken lön du har. I dessa exempel visar vi en lön på 23 800 kr, samt en lön på 43 800 kr. Notera att detta är ungefärliga siffror och uträkningar.
Gå till räkneexempel.

Ansökan

Kortvarigt studiestöd, kompletterande studiestöd och förlängt studiestöd ansöker du om via Omställningsfonden. Om du uppfyller villkoren och önskar ta del av vårt stöd skickar du in din anmälan själv till oss.

Gå till ansökan.

Omställningsstudiestödet ansöker du om på CSN:s hemsida.

Notera: det går inte att ansöka om förlängt studiestöd i dagsläget, men vi informerar de som har möjlighet att ansöka om stödet när det blir aktuellt. 

Innehåll

Så stöttar vi dig

Ladda ner vår folder och läs mer om hur vi kan stötta dig i karriär- och studiefrågor:

Stöd under anställning Öppnas i nytt fönster

Frågor om det kompletterande studiestödet?

Exempelvis gällande ansökningsprocessen och utbetalning av stödet? Här vägleder vi dig genom de olika stegen.

Kompletterande studiestöd – steg för steg Öppnas i nytt fönster