Hoppa till huvudinnehållet

Studiestöd

Att lära nytt är viktigt och roligt, inte bara när man är ung. De nya studiestöden ger dig möjligheten att utbildas och utvecklas genom hela arbetslivet.

Innehåll

Söka omställningsstudiestöd? Det gör du på CSN:s hemsida>>

Söka kollektivavtalade studiestöd? Det gör du längre ned på denna sida!

Vi stöttar dig

Vi vill att alla ska trivas och utvecklas på jobbet. Samtidigt förändras arbetsmarknaden i Sverige i snabb takt, vilket ställer högre krav på både kompetensutveckling och omställning under hela arbetslivet. Därför är det möjligt för dig som medarbetare att söka flera olika typer av studiestöd för att utveckla din kompetens och fortsätta vara attraktiv på arbetsmarknaden.

Vilket stöd du har rätt till, beror på flera olika faktorer, så som vilken anställningsform du har och hur länge du jobbat. 

Omställningsstudiestöd

Det finns flera olika studiestöd. Ett av dessa är omställningsstudiestödet som är statligt finansierat och hanteras av CSN. Det kan ges för utbildningar som stärker din framtida ställning på arbetsmarknaden, och som möter arbetsmarknadens behov.

Det är CSN som handlägger det nya omställningsstudiestödet, men när du ansöker om omställningsstudiestödet kan vi på Omställningsfonden meddela CSN om vi anser att utbildningen faktiskt stärker din ställning på arbetsmarknaden. Detta kallas att vi ger ett yttrande.

Du behöver inte ha fått antagningsbesked till utbildningen innan du ansöker om omställningsstudiestöd. Läs gärna mer om omställningsstudiestödet och vilka villkor som krävs här.

Du ansöker om Omställningsstudiestödet på CSN:s hemsida.

Vem kan ta del av Omställningsstudiestödet?

För att söka omställningsstudiestöd behöver du i genomsnitt ha arbetat minst 16 timmar/vecka under minst åtta av de senaste 14 åren. Minst 12 av de arbetade månaderna behöver dessutom ha varit under de senaste 24 månaderna.

Kollektivavtalade studiestöd

Utöver omställningsstudiestödet finns flera olika typer av kollektivavtalade studiestöd, som Omställningsfonden kan bevilja: kortvarigt-, kompletterande- och förlängt studiestöd.

Vilket stöd du som medarbetare har rätt till, beror på flera olika faktorer, så som vilken anställningsform du har och hur länge du jobbat.

  • Kortvarigt studiestöd ersätter del av inkomstbortfall vid utbildning som omfattar längst fem dagars heltidsstudier. Kortvarigt studiestöd kan ges till såväl tillsvidare- som tidsbegränsat anställda medarbetare, förutsatt att utbildningen stärker den framtida ställningen på arbetsmarknaden, och som möter arbetsmarknadens behov. Villkor för att få stödet är att du är studieledig från din anställning och yngre än 65 år.
  • Kompletterande studiestöd ersätter del av inkomstbortfall vid studier med beviljat omställningsstudiestöd. Detta gäller lönenivåer över cirka 26 600 kronor (för 2022). Kompletterande studiestöd kan ges till såväl tillsvidare- som tidsbegränsat anställda medarbetare för samma tid som omställningsstudiestöd utbetalas av CSN. Det beräknas på samma omfattning som om man är studieledig. Villkor för att få stödet är bland annat att du har omställningsstudiestöd från CSN och är studieledig från din anställning.
  • Förlängt studiestöd ersätter del av inkomstbortfall vid längre studier och kan beviljas för tillsvidareanställda medarbetare som förbrukat det kompletterande studiestödet och omställningsstudiestödet och beräknas i kombination med CSN:s ordinarie studiemedel (lån och/eller bidrag).

    Det förlängda studiestödet förutsätter att utbildningen, förutom att stärka medarbetarens framtida ställning på arbetsmarknaden, även ska stärka sektorns kompetensförsörjning. Villkor för att få stödet är bland annat att du har förbrukat omställningsstudiestöd från CSN och är studieledig från din anställning.

Ansökan

Kortvarigt studiestöd, kompletterande studiestöd och förlängt studiestöd ansöker du om via Omställningsfonden. Om du uppfyller villkoren och önskar ta del av vårt stöd skickar du som medarbetare in din anmälan själv till oss. Du ansöker här:

Ansökan om kompletterande och förlängt studiestöd

Ansökan om kortvarigt studiestöd

Omställningsstudiestödet ansöker du om på CSN:s hemsida.

Innehåll

Så stöttar vi dig

Ladda ner vår folder och läs mer om hur vi kan stötta dig i karriär- och studiefrågor:

Stöd under anställning Öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor om Omställningsstudiestödet

Få svar på dina funderingar!

Omställningsstudiestöd Öppnas i nytt fönster