Hoppa till huvudinnehållet

Vanliga frågor

Har du frågor och funderingar kring vilket stöd du och dina medarbetare kan få av oss och vad det innebär? Vi får många frågor om våra stöd inom omställning, kompetensutveckling och studier. Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren.

Vårt företag har varslat anställda om uppsägning på grund av arbetsbrist, när kan vi ansöka om stöd hos Omställningsfonden?

Ni kan göra och datera ansökan tidigast datum för uppsägning. Ansökan gör ni via ett webbformulär på vår hemsida, läs mer om hur du gör här.

Jag har en medarbetare som gjort en överenskommelse om avslut på grund av nedsatt arbetsförmåga, när kan vi ansöka om stöd hos Omställningsfonden?

Ni kan göra och datera ansökan tidigast datum för uppsägning. Ansökan gör ni via ett webbformulär på vår hemsida, läs mer om hur du gör här.

Vilket stöd kan vi som arbetsgivare få av Omställningsfonden?

Vi kan stötta er som arbetsgivare med workshops för förebyggande insatser, stöd vid frågor som rör organisationsförändringar och kompetensbe­hov i verksamheten, samt seminarier och rådgivning inför omställning.

Vilka stöd kan våra medarbetare få efter avslutad anställning?

Vi inspirerar, coachar och vägleder människor som är i omställning. Det gäller oavsett om individen blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, träffat en överenskommelse om att avsluta anställningen på grund av nedsatt arbetsförmåga eller om ens tidsbegränsade anställningen har upphört.

Målet med vårt omställningsstöd är att öka möjligheterna för medarbetaren att komma vidare till en ny sysselsättning. Stödet utformas och anpassas utifrån individens behov, förutsättningar och önskemål. Läs mer om stöd till medarbetare vars anställning upphör här.

Vilka stöd kan våra medarbetare få som fortfarande är i anställning?

Den 1 oktober 2022 utökades Omställningsfondens uppdrag och vi erbjuder nu karriär- och studierådgivning för medarbetare under anställning, till såväl tillsvidareanställda som tidsbegränsat anställda. Stödet består av kartläggningssamtal, rådgivning, vägledning och validering och kan resultera i att medarbetare ansöker om CSN:s omställningsstudiestöd eller tar del av våra kollektivavtalade studiestöd. Läs mer om det här.

 

På vilket sätt kan ni stötta oss som arbetsgivare med våra förebyggande insatser?

Vi har möjlighet att stötta er som arbetsgivare med workshops och stöd vid frågor som rör organisationsförändringar och kompetensbehov i verksamheten. Läs mer om arbetet med förebyggande insatser och hur vi kan stötta er här.

Vilket stöd kan våra medarbetare få med förebyggande insatser?

Förebyggande insatser ska stärka arbetsgivarens kompetensförsörjning och medarbetarens anställningstrygghet hos arbetsgivaren. Insatserna kan ske i form av utbildning, validering, handledning/ coachning och andra kompetenshöjande insatser för medarbetare. Läs mer här.

Måste jag som arbetsgivare ge mitt medgivande till att mina medarbetare kontaktar er på Omställningsfonden gällande studiestöden?

Nej, era medarbetare behöver inte meddela er att de tar kontakt med oss eller att de söker omställningsstudiestöd eller någon av våra övriga studiestöd. 

Hur går ansökan om omställningsstudiestöd till?

Medarbetaren ansöker själv om Omställningsstudiestödet på CSN:s hemsida. Det är CSN som handlägger det nya studiestödet, men när medarbetaren ansöker om omställningsstudiestödet kan vi på Omställningsfonden meddela CSN om vi anser att utbildningen faktiskt stärker personens ställning på arbetsmarknaden. Detta kallas att vi ger ett yttrande.

Mer om omställningsstudiestödet och vilka villkor som krävs kan du läsa om här

Kan omställningsstudiestödet sökas på arbetsgivarens initiativ, dvs arbetsgivaren anser att en kompetenshöjning behövs?

Nej, omställningsstudiestödet måste ansökas av den enskilde individen. Läs mer om Omställningsstudiestödet här