Hoppa till huvudinnehållet

Kompletterande studiestöd – steg för steg

Har du funderingar kring det kompletterande studiestödet? Vi får just nu många frågor om hur ansökningsprocessen går till och när utbetalningen av studiestödet sker. Här vägleder vi dig genom de olika stegen.

Så här går det till:

  1. Ansök om kompletterande studiestöd: Du ansöker om kompletterande studiestöd på vår hemsida. Det är bra om du gör ansökan så tidigt som möjligt i processen, helst direkt efter du ansökt om omställningsstudiestöd.
  2. Villkor för kompletterande studiestöd: För att få kompletterande studiestöd är kravet att du först har ansökt och fått ett beviljat omställningsstudiestöd från CSN. Det kompletterande studiestödet är helt kopplat till omställningsstudiestödet och stöden har samma längd och omfattning i tid.
  3. Yttrande från Omställningsfonden till CSN: Omställningsfonden lämnar ett yttrande till CSN, vilket oftast är en förutsättning för CSN:s beslut för beviljat omställningsstudiestöd. I samband med att vi gör yttrandet har vi i många fall prövat rätten till kompletterande studiestöd och skickat ut ett mejl med ett förhandsbesked till dig som ansöker.
  4. Beslut om kompletterande studiestöd: Omställningsfonden meddelar sedan CSN om att du kommer att få kompletterande studiestöd och vilken summa det handlar om. Detta är under förutsättning att CSN ger ett positivt beslut gällande omställningsstudiestödet. Det kompletterande studiestödet påverkar storleken på lånedelen från CSN.
  5. Lämna en studieförsäkran till CSN: Innan du kan få din första utbetalning för perioden måste du intyga att du ska studera enligt de uppgifter som står i beslutet från CSN. Det kallas för att du lämnar en studieförsäkran. Läs mer om hur du lämnar in studieförsäkran på CSN:s hemsida. CSN inväntar studieförsäkran, både från skolan och från dig som blivande student, och kan därefter påbörja utbetalning av omställningsstudiestödet. Vi får motsvarande beslut från CSN och våra kompletterande utbetalningar kan därefter påbörjas. Innan beslutet från CSN kommit oss tillhanda, kan vi inte göra vår utbetalning av kompletterande studiestöd.
  6. Inbjudan till Mina sidor: Omställningsfonden skickar ut ett mejl till dig med en inbjudan till att logga in på Mina sidor via vår hemsida, du loggar in och identifierar dig med BankID. Här hittar du Mina sidor på Omställningsfondens hemsida. Först från den 1 februari kommer du att kunna logga in på Mina sidor.
  7. Intyga att studieplanen följs: På Mina sidor kommer du månadsvis i efterhand intyga att studieplanen som CSN har lagt fram följs som planerat. Du informerar också om du byter arbetsgivare under perioden. På Mina sidor kommer du också kunna se studieperiodens samtliga beräknade utbetalningar från Omställningsfonden.
  8. Notera: Avvikelser från studieplanen kan medföra krav på återbetalning. Avvikelser är exempelvis avbrutna studier eller ändrad studietakt/längd.
  9. Anmäl ditt konto till Swedbank: En förutsättning för att vi ska kunna göra utbetalningar till dig är att du anmält ditt konto till Swedbanks kontoregister. Instruktioner på hur du gör det hittar du på Swedbanks hemsida.
  10. Utbetalning av kompletterande studiestöd: Det kompletterande studiestödet betalas ut med ett belopp som tillsammans med din ersättning från CSN motsvarar upp till 80 procent av din lön. Utbetalning sker efter att du har intygat att studieplanen följs varje månad på Mina sidor. Utbetalningar sker månadsvis på fredagar. Vilken fredag i månaden det sker beror på när i månaden du signerar dina uppgifter om att studieplanen följs, det kan variera lite. Signeringen måste ske senast under måndagen, för utbetalning på fredagen i samma vecka.

Publicerad 20 januari 2023 Nyhet

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef