Hoppa till huvudinnehållet

Snart kommer tusentals svenskar ansöka om omställningsstudiestöd

Måndagen den 1 april öppnar vårens ansökningsperiod för omställningsstudiestöd hos CSN. Det är fjärde gången svenskarna kan ansöka om att få ersättning för upp till 80 procent av sin tidigare lön samtidigt som de studerar. Hittills har nästan 62 000 personer ansökt om omställningsstudiestödet, varav 6 078 har fått sin ansökan beviljad.

– Omställningsstudiestödet är en unik reform på den svenska arbetsmarknaden och det enorma intresset för stödet visar hur viktigt det är. Ett tydligt fokus på kompetensutveckling, omställning och karriärväxling är avgörande både för den enskilda individen och för arbetsmarknaden i stort, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Omställningsstudiestödet, som lanserades hösten 2022, innebär att man kan få upp till 80 procent av sin nuvarande lön under tiden man studerar. För att kunna beviljas stödet måste den sökande vara mellan 27 och 62 år och ha arbetat sammanlagt minst 8 av de senaste 14 åren. Det är även en förutsättning att utbildningen man ska gå stärker ens position på arbetsmarknaden och möter arbetsmarknadens behov.

Nytt för i år är att de sökande får fler e-tjänster och att de kan få bättre information om sitt ärende. Förhoppningen är att detta kommer att skapa en större transparens gentemot de sökande.

– Även om ansökningsprocessen tar tid finns det mycket man själv kan göra för att underlätta handläggningen och förbättra sina chanser – exempelvis att ta hjälp av en omställningsorganisation. Vi är väldigt glada över att Omställningsfonden är den omställningsorganisation som fått in flest ansökningar hittills. Det visar vilken vilja till kompetensutveckling som finns bland välfärdens medarbetare, säger Eva Wikström.

Av de närmare 62 000 personer som har ansökt om omställningsstudiestödet hittills har endast 39 000 fått besked om sin ansökan. Av dessa är det 6 078 personer som har fått sin ansökan om omställningsstudiestöd beviljad.


Fakta: Godkända ansökningar per län
Till och med den 25 februari 2024 har CSN godkänt 6 078 ansökningar till omställningsstudiestödet. Så här fördelar sig antalet beviljade ansökningar per län (statistik från CSN).

Län

Beviljade ansökningar

Stockholms län

1 700

Västra Götaland

1 077

Skåne

813

Halland

240

Uppsala län

234

Östergötland

204

Södermanland

173

Jönköpings län

171

Västernorrland

150

Västerbotten

144

Gävleborg

139

Värmland

139

Örebro län

132

Västmanland

130

Dalarna

118

Kalmar län

114

Norrbotten

111

Kronoberg

92

Jämtland

77

Blekinge

68

Gotland

42

Uppgift saknas

10

Totalt

6 078

Fakta: Fem tips för att söka omställningsstudiestödet

1. Se över villkoren

Kontrollera att du uppfyller villkoren för att få omställningsstudiestödet beviljat. Du måste bland annat vara mellan 27 och 62 år gammal, samt ha arbetat minst 8 av de senaste 14 åren och 12 av de senaste 24 månaderna.

2. Ta hjälp

Ta kontakt med din omställningsorganisation för att få hjälp och stöd. Om du är osäker på vilken organisation du tillhör kan du fråga din arbetsgivare eller ditt fackförbund.

3. Välj utbildning med omsorg

Fundera noga på vad du vill ha ut av dina studier. En förutsättning för att få stödet är att din nya utbildning stärker din position på arbetsmarknaden och möter ett befintligt behov.

4. Kontrollera utbildningens längd

Din utbildning måste vara CSN-berättigad och omfatta minst en veckas heltidsstudier. Du kan få omställningsstudiestödet i maximalt 44 veckor räknat i heltidsstudier.

5. Ansök till rätt period och var snabb

Den 1 april öppnar ansökan för utbildningar som börjar mellan den 1 juli och den 31 december. Vill du gå en utbildning som börjar nästa år öppnar ansökningsperioden först den 1 oktober. Skicka in din ansökan tidigt då CSN behandlar ansökningarna i den ordning de inkommer. Du behöver inte ha ett antagningsbesked för att kunna söka.

Du hittar ännu mer information, tips och råd på csn.se

Publicerad 21 mars 2024 Pressmeddelande

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef