Hoppa till huvudinnehållet

Nöjda jobbsökare och arbetsgivare

Nöjdheten med Omställningsfondens jobb ökar hos kommuner, regioner och kommunala företag. Hela 88 procent är mycket nöjda eller nöjda. Det visar resultatet av våra nöjdhetsundersökningar 2021.

Nöjdheten bland Omställningsfondens jobbsökare fortsätter att ligga på 83 procent, samma siffra som 2020. Jobbsökarna ger ett mycket positivt helhetsbetyg till Omställningsfonden. De är mest nöjda med engagemanget och stödet att komma vidare i jobbsökarprocessen.

Nöjdheten hos kommuner, regioner och kommunala företag är sammanfattningsvis också mycket god och de ger ett helhetsbetyg på 88 procent, i jämförelse med 85 procent 2020. De är mest nöjda med hur lätt det är att komma i kontakt med Omställningsfonden samt att vi agerar snabbt när de har behov av stöd.

Även stödet med förebyggande insatser får gott betyg. Nöjdheten ökar från 75 procent 2020 till 79 procent 2021. Mest nöjd är man med att det är lätt att få kontakt och att vi ger ett aktivt stöd i arbetet med förebyggande insatser.

- Det är glädjande att såväl jobbsökare som kommuner, regioner och kommunala företag är nöjda med vårt engagemang och stöd i omställnings- och kompetensutvecklingsfrågor. Vi tar åt oss av det goda helhetsbetyget men fortsätter också att arbeta kontinuerligt med att ytterligare öka nöjdheten, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Publicerad 04 april 2022 Nyhet

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef