Hoppa till huvudinnehållet

Här är arbetsgivarna som kan tilldelas utmärkelsen Årets kompetensutveckling

Elva arbetsgivare runtom i landet är nominerade till utmärkelsen Årets kompetensutveckling. Syftet med utmärkelsen, som delas ut i februari 2023, är att inspirera välfärdens arbetsgivare att arbeta strategiskt och långsiktigt med kompetensutveckling. Bakom satsningen står kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden.

– Vi har fått in många fina exempel på hur arbetsgivare runt om i landet satsar på att utveckla medarbetarnas kompetens. Med den här utmärkelsen vill vi uppmärksamma deras viktiga arbete, med förhoppningen att de ska inspirera andra arbetsgivare i välfärden, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Årets kompetensutveckling är en utmärkelse som delas ut av Omställningsfonden. Den tilldelas en kommun, region eller ett kommunalt företag som under året genomfört en lyckosam kompetensutvecklingsinsats som varit till stor nytta för en grupp av medarbetare. Nu står det klart vilka elva arbetsgivare som har möjlighet att tilldelas utmärkelsen.

Vinnaren utses av en jury som utgörs av sex ledamöter under ledning av Omställningsfondens vd Eva Wikström. Årets kompetensutveckling utses den 9 februari 2023.

– Kompetensförsörjning är viktig förutsättning för att välfärden ska fungera. Ett strategiskt arbete med kompetenshöjande insatser kan både bidra till att utveckla verksamheten och stärka medarbetarnas anställningstrygghet. Därför är vi mycket stolta över att kunna lyfta fram så många nominerade, säger Eva Wikström.

Omställningsfonden delar även ut utmärkelsen Årets karriärväxlare, som tilldelas en medarbetare som har gjort en stor, modig eller oväntad karriärväxling efter att ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller träffat en överenskommelse om att avsluta anställningen på grund av nedsatt arbetsförmåga.

Här är de nominerade till utmärkelsen Årets kompetensutveckling:

 • Vårdbolaget Tiohundra, utbildning av över 200 vårdbiträden till undersköterskor.
 • Mönsterås kommun, chefs- och ledarskapsutbildning med fokus på svåra samtal.
 • Falu kommun, certifiering av tekniker och hantverkare till pannoperatörer.
 • Mölndals stad, Funktionsstödslyftet för 650 medarbetare inom kommunens funktionsstödsverksamhet.
 • Timrå kommun, skräddarsydd utbildning i vårdsvenska för medarbetare inom Socialförvaltningen.
 • Östra Göinge kommun, utbildning i språkutveckling och digitala verktyg för medarbetare inom kommunens lokalvårdsverksamhet.
 • Norrköpings kommun, uppdragsutbildning för att utbilda barnskötare till förskolelärare.
 • Umeå kommun, kompetensutveckling inom digitala verktyg för lärare i grundskolan.
 • Umeå kommun, kompetenshöjningsinsats för medarbetare i kommunens lokalvårdsverksamhet.
 • Nacka kommun, utbildning av barnskötare till förskolelärare
 • Haninge kommun, kompetensutveckling av vårdbiträden och undersköterskor.

Fakta: Om Omställningsfonden
Omställningsfondens har i uppdrag att arbeta förebyggande med kompetensutveckling inom kommuner, regioner och kommunala företag som är medlemmar i Sobona. Under åren 2021–2023 kan välfärdssektorn söka 750 miljoner kronor från Omställningsfonden för att kompetensutveckla medarbetare i förebyggande syfte för att möta arbetsgivarens behov av kompetens och öka medarbetarens anställningstrygghet.

Omställningsfonden stöttar medarbetare inom välfärden som blivit uppsagda eller som träffat överenskommelse om att sluta på grund av nedsatt arbetsförmåga. De allra flesta, 89 procent, som lämnade Omställningsfonden under årets tre första kvartal 2022 gick vidare till ny sysselsättning. 76 procent fick nytt jobb och 13 procent påbörjade längre studier. Den genomsnittliga tiden till ny sysselsättning var 7 månader.

Fakta: Årets karriärväxlare och Årets kompetensutveckling
Årets karriärväxlare och Årets kompetensutveckling är två utmärkelser som delas ut av kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden. Juryn utgörs av:

 • Kenneth Östberg, styrelseledamot i Omställningsfonden och regionråd i Region Västmanland.
 • Elisabeth Unell, styrelseledamot i Omställningsfonden och oppositionsråd i Västerås Stad.
 • Essie Majkowitz, ledamot i beredningsgruppen och förhandlare på Sveriges Arbetsterapeuter.
 • Eva Fagerberg, styrelsesuppleant, Offentliganställdas Förhandlingsråd.
 • Tony Bergqvist, omställningsrådgivare Omställningsfonden.
 • Eva Wikström, vd Omställningsfonden.

Läs mer om utmärkelserna Årets karriärväxlare och Årets kompetensutveckling här.

Pressbilder fria för användning

Här finns en pressbild på Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

För mer information, kontakta gärna:
Anette Nordenfelt, kommunikationschef, 08-452 79 22,
anette.nordenfelt@omstallningsfonden.se

Omställningsfondens uppdrag är att underlätta för omställning inom välfärden. I detta ingår till exempel att arbeta förebyggande med tidiga omställningsinsatser och kompetensutveckling inom kommuner och regioner, samt kommunala företag som är medlemmar i Sobona. Omställningsfonden stödjer och hjälper också medarbetare, med kompetensutveckling och karriärväxling både under och efter anställning. Arbetet baseras på Kompetens- och omställningsavtalet, som omfattar cirka 1,3 miljoner medarbetare i välfärdssektorn.

Publicerad 12 december 2022 Pressmeddelande

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef