Hoppa till huvudinnehållet

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Omställningsfonden stöttar arbetsgivare som står inför att avsluta en anställning på grund av arbetsbrist. Vi finns tillgängliga under hela uppsägningsprocessen och kan bistå med information och våra erfarenheter inom omställning.

Innehåll

Vi stöttar dig och dina medarbetare

En framgångsrik omställning, från ett jobb till ett annat, underlättas alltid av ett bra avslut från den gamla arbetsplatsen. Därför vill vi starta vårt samarbete så tidigt som möjligt, helst redan under uppsägningstiden. 

Våra rådgivare finns över hela landet och har stor kunskap om dagens arbetsmarknad och lång erfarenhet av att hjälpa uppsagda till nytt jobb. Omställningsfonden ansvarar för insatserna som exempelvis kan handla om coachning, utbildning eller stöd att starta eget företag. 

Anmälan av medarbetare

Det är du som arbetsgivare som anmäler medarbetaren till Omställningsfonden och vi kontrollerar att villkoren är uppfyllda. Bekräftelse skickas till arbetsgivaren när anmälan är godkänd. Omställningsfonden tar sedan kontakt med medarbetaren.

När du väl skickar in din anmälan av medarbetaren behöver du av säkerhetsskäl signera med BankId.

Gå till anmälan»

När du anmäler medarbetare som sagts upp på grund av arbetsbrist behöver du ange en så kallad AID-kod:

Lista med AID-koder»

Vilket stöd kan medarbetaren få?

Om medarbetaren uppfyller villkoren har hen rätt till omställningsstöd från Omställningsfonden för att komma vidare mot nytt jobb, studier eller start av eget företag. Stödet består av kartläggningssamtal, rådgivning, vägledning samt validering.

Därutöver kan medarbetaren också ha rätt till utökade insatser. De utformas och anpassas utifrån medarbetarens behov och förutsättningar och kan exempelvis bekosta kompetensutveckling. Det kan till exempel handla om lämpliga kurser och utbildningar, med syftet att ytterligare stärka medarbetarens möjligheter att få ett nytt jobb.

Villkor för att få omställningsstöd

För att medarbetaren ska få vårt stöd och hjälp att hitta ett nytt jobb måste hen uppfylla följande villkor:

  • medarbetaren har jobbat hos en eller flera arbetsgivare, i genomsnitt minst 16 timmar i veckan per månad, i sammanlagt minst 12 månader (under de senaste 24 månaderna) före sin ansökan.
  • medarbetaren jobbar inom kommun, region eller kommunalt företag som är anslutet till arbetsgivarorganisationen Sobona.

Har medarbetaren jobbat kortare tid än 12 månader?
Om medarbetaren har jobbat kortare tid än 12 månader inom sektorn kan hen också ha möjlighet få vårt omställningsstöd. Det ansöker medarbetaren om på egen hand.

Villkor för utökade insatser

För att ta del av de utökade insatserna måste medarbetaren utöver villkoren för omställningsstödet:

  • vara uppsagd på grund av arbetsbrist, eller träffat en överenskommelse med arbetsgivaren i samband med en övertalighetssituation.
  • vara tillsvidareanställd enligt HÖK/AB eller BÖK/BB.
  • varit sammanhängande anställd sedan minst ett år vid uppsägningstidpunkten.
  • ha en sysselsättningsgrad som omfattar minst 40 % sedan ett år vid uppsägningstidpunkten.

Om medarbetarens anställning avslutas och hen inte uppfyller villkoren för utökade insatser kan hen fortfarande ha rätt att ansöka om omställningsstöd. Då ansöker medarbetaren om stödet på egen hand.

Hur länge har medarbetaren rätt till stödet?

Stödet ges som längst under ett år efter att anställningen är slut. Men om det finns särskilda skäl kan medarbetaren få förstärkt stöd i upp till två år. Med särskilda skäl avses om medarbetaren på grund av sjukdom eller ohälsa inte har kunnat tillgodogöra sig stödet inom tidsperioden och att det finns insatser som kan stärka hens möjlighet att få ett nytt arbete om tiden förlängs. Omställningsfonden bedömer om särskilda skäl finns.

Förtydligande kring tidpunkt för uppsägning:

  • Om medarbetaren blir uppsagd innan och till och med 30 september 2022 har hen rätt till två års stöd från sin sista anställningsdag. I det här fallet omfattas medarbetaren fortfarande av vårt gamla Kompetens- och omställningsavtal.

  • Om medarbetaren däremot blivit uppsagd från 1 oktober 2022 och framåt har hen rätt till ett års stöd från sin sista anställningsdag. I det här fallet omfattas medarbetaren av vårt nya Kompetens- och omställningsavtal.

Seminarier och rådgivning inför omställning

Vi kan stötta er som arbetsgivare med seminarier och rådgivning inför en omställning, vilket kan ske per telefon, videokonferens eller besök på arbetsplatsen. Seminarier kring omställning för ledningsgrupp, chefer och HR-personal samt fackliga representanter. Syftet är att ge en inblick i hur man bör tänka och agera inför, under och efter en övertalighetsprocess.

Målgrupp
är exempelvis ledningsgrupp, chefer och HR-personal samt fackliga företrädare.

Innehåll

Så gör vi för att underlätta

Ladda ner vår folder och läs mer om hur vi kan stötta dig med kompetens- och omställningsfrågor: 

Stöd till arbetsgivare Öppnas i nytt fönster

Ekonomiskt stöd till medarbetaren

När uppsägningstiden gått ut kan medarbetaren ansöka om ekonomisk ersättning. Läs mer här: 

Ekonomiskt stöd Öppnas i nytt fönster

Seminarium i god omställning

Behöver din organisation en fördjupning i svåra samtal? Seminariet är kostnadsfritt! Läs mer i vårt infoblad:

Seminarium - God omställning Öppnas i nytt fönster

Utbildningsfilmer KOM-KR

Till utbildningsfilmerna >>