Hoppa till huvudinnehållet

Förebyggande insatser

Här redovisar vi statistik för förebyggande insatser. Med hjälp av medel avsatta för förebyggande insatser kan arbetsgivare möta förändrade kompetens- och bemanningsbehov och därigenom få förutsättningar för ett framgångsrikt omställningsarbete som är till nytta för både medarbetare, arbetsgivare och samhället i stort.

För perioden 2021-2023 har vi avsatt totalt 750 miljoner kronor till förebyggande insatser. Så här ser statistiken ut hittills för perioden 2021-2022. 

Godkända insatser 2021-2022

Omställningsfonden godkände under 2021-2022 totalt 1 383 anmälningar om insatser. Värdet på insatserna uppgick till 299 Mkr. 10 796 medarbetare omfattades av de förebyggande insatserna.

Godkända insatser Värdet på insatser Antal medarbetare 
1 383 299 Mkr 10 796

Yrkesgrupper med flest medarbetare i kompetenshöjande insatser 2021-2022

Yrkesgrupper Antal personer 
Ledningsarbete 1499
Undersköterska 903
Vårdbiträde 883
Stödassistent 638
Lokalvårdare/städare 627

Fördelning av kön 2021-2022

76 procent av alla insatser omfattade kvinnor och 24 procent omfattade män.

Kvinnor Män
76% 24%