Hoppa till huvudinnehållet

Förebyggande insatser

Här redovisar vi statistik för förebyggande insatser. Med hjälp av medel avsatta för förebyggande insatser kan arbetsgivare möta förändrade kompetens- och bemanningsbehov och därigenom få förutsättningar för ett framgångsrikt omställningsarbete som är till nytta för både medarbetare, arbetsgivare och samhället i stort.

För perioden 2024-2026 har vi avsatt totalt 750 miljoner kronor till förebyggande insatser. Så här ser statistiken ut för perioden 2021-2023. 

Godkända insatser 2021-2023

Omställningsfonden godkände under 2021-2023 totalt 3 268 anmälningar om insatser. Värdet på insatserna uppgick till 648 Mkr. 22 678 medarbetare omfattades av de förebyggande insatserna.

Godkända insatser Värdet på insatser Antal medarbetare 
3 268 648 Mkr 22 678

Yrkesgrupper med flest medarbetare i kompetenshöjande insatser 2021-2023

Yrkesgrupper Antal personer 
Undersköterska  3022
Ledningsarbete 2495
Vårdbiträde 1927
Stödassistent 1279
Handläggare 1137
Barnskötare 1124
Lokalvårdare/städare 921
Socialsekreterare 857
Lärare 674
Behandlingsassistent/Socialpedagog 556

Fördelning av kön 2021-2023

74 procent av alla insatser omfattade kvinnor och 26 procent omfattade män.

Kvinnor Män
74% 26%