Hoppa till huvudinnehållet

Tidig lokal omställning 2017-april 2020

Här hittar du information om vårt tidigare avtal TLO-KL (tidig lokal omställning) och vad som gäller.

Innehåll

TLO-KL i korthet:

  • Att stärka anställdas eller grupper av anställdas kompetens för att i god tid möta förändrade behov inom verksamheten. På det sättet kan de som riskerar att bli övertaliga få möjlighet till andra arbetsuppgifter inom organisationen.
  • Att erbjuda arbetstagare omställningsstöd för att få kompetens till en ny tjänst, då personen i fråga inte kan återgå till sin gamla tjänst efter en avslutad rehabilitering.
  • Att erbjuda samtalsstöd och coachning till såväl chefer som medarbetare inför en övertalighetssituation.
  • Från och med 2020 omfattas även lärare av avtalet.

Information om av- eller ombokning av insatser med anledning av Covid-19

Styrelsen har som ett undantag, och med hänvisning till den rådande situationen med koppling till Covid-19, beslutat att arbetsgivarna får använda de TLO-medel som avsatts för godkända insatser även för de kostnader som uppkommer vid ombokning och/eller avbokning av planerade insatser.

Kostnaden för om- eller avbokning ska rymmas inom arbetsgivarens ram för beviljade TLO-KL medel för redan godkända TLO-KL insatser.

Styrelsen tydliggör att arbetsgivare om möjligt och i första hand bör genomföra insatsen enligt plan genom att nyttja digitala lösningar och därmed minimera kostnaderna. I andra hand omboka planerade insatser till ett senare datum och även då överväga digitala lösningar för insatsens genomförande. I sista hand kan övervägande göras för att avboka insatsen.

Detta beslut gäller TLO-KL insatser som var planerade att genomföras från och med mars 2020 till och med mars 2021. Styrelsen tar därefter ett nytt ställningstagande i frågan om nyttjandet av TLO-KL medel för kostnader relaterat till om- eller avbokning av insats.

Praktiska frågor

1. Behöver arbetsgivaren skicka in ny anmälan när insatsen ombokas till annat datum?

Om insatsen ombokas till annat datum behöver inte ny anmälan skickas in. Notera dock att ombokning skett och meddela Omställningsfonden via mejl till admin@omstallningsfonden.se.

2. Kan arbetsgivaren nyttja TLO-medel för en förskottsbetalning om det är en förutsättning för en ombokning av en TLO-KL insats?

Ja, om det är en förutsättning för ombokningen så kan ni få ersättning för en förskottsbetalning, dock max 50 % av totalkostnaden för insatsen. För rådgivning i det enskilda fallet kan du kontakta Omställningsfondens handläggare på huvudkontoret eller din rådgivare.

3. Hur ska arbetsgivaren göra för att få ersättning för en om- eller avbokningskostnad?

Vid ombokning: Rekvirera som vanligt efter genomförd insats, ange insatsnummer. Bifoga underlag i form av fakturor där det ska framgå att det även gäller ombokningsavgift. Ange om medel ska omfördelas från någon annan redan beviljad insats (för perioden 2017–2019) för att täcka kostnaden.

Vid avbokning: Skicka fakturan tillsammans med rekvisitionsblanketten, ange insatsnummer. Det ska framgå av fakturan att det gäller en avbokningsavgift. Ange om eventuella resterande medel ska flyttas till någon annan insats (för perioden 2017–2019) för att täcka eventuella extra kostnader som rör av- eller ombokning för denna. Eventuella frågor admin@omstallningsfonden.se eller telefon 08-452 78 00.

Länkar

Rekvirera medel

Innehåll

Rekvirera medel

Blanketter