Hoppa till huvudinnehållet

Ta hjälp av Omställningsfonden

Inom ramen för kollektivavtalet kan arbetsgivare och fack välja att Omställningsfonden ska utföra hela eller delar av en förebyggande insats.

Att välja Omställningsfonden som utförare kan många gånger korta handläggningstiden. I de fall Omställningsfonden är utförare är det också självklart vi som ansvarar för kvaliteten.

Exempel på uppdrag som Omställningsfonden utför:

  • Urvalsintervjuer
  • Inköp av utbildningar 
  • Projektledaruppdrag
  • Utbildning i "svåra samtal"

Andra uppdrag

Överenskommelsen innebär att Omställningsfondens uppdrag breddas och det blir möjligt för arbetsgivare att köpa stöd direkt från Omställningsfonden, exempelvis för medarbetare som inte omfattas av KOM-KR eller för politiker som har rätt till omställningsstöd enligt OPF-KL, Omställningsstöd för politiskt förtroendevalda.

Hjälp att utföra uppdrag

Vill du ha mer info om vilken typ av uppdrag Omställningsfonden kan utföra? Kontakta våra omställningsrådgivare:

Omställningsrådgivare