Hoppa till huvudinnehållet

Ansökan steg för steg 

Att ansöka om medel för förebyggande insatser sker i olika steg: handlingsplan, anmälan om insats och rekvirering av medel. Alla ansökningsformulär finns samlade under Blanketter.

Innehåll

Handlingsplan 

Innan anmälan om förebyggande insatser skickas in gör arbetsgivaren en lokal handlingsplan utifrån gemensamma diskussioner med facken. Det går bra att använda tidigare framtagna kompetensutvecklingsplaner, analyser av verksamhetens förutsättningar de kommande åren och liknande. Enda kravet är att de helt eller delvis ligger i linje med intentionerna i KOM-KR

Handlingsplanen är ett underlag för lokala parter och ska inte skickas in till Omställningsfonden.  

Anmälan om insats för kommuner och regioner

Efter att handlingsplanen tagits fram gör arbetsgivaren en eller flera anmälningar om insats. 

I formuläret anges: 

 • Bakgrund och behov
 • Vilken insats som ska genomföras
 • Om insatsen genomförs av Omställningsfonden, i egen regi eller av egen leverantör.
 • Kostnad
 • Period för genomförande

Omställningsfonden gör därefter en bedömning av:

 • Planerade insatser 
 • Tillgängliga ekonomiska medel 

Om arbetsgivaren önskar kan Omställningsfonden erbjuda en kvalitetssäkring av vald leverantör. Det anges i ansökan.

När Omställningsfonden godkänt anmälan kan insatserna genomföras. 

Ansökan om förebyggande insatser för Sobonaföretag

Nytt för perioden 2021–2023 är att Sobonaföretag ansöker om projektmedel för förebyggande insatser. 

Efter att handlingsplanen tagits fram gör arbetsgivaren en eller flera projektansökningar om att påbörja en förebyggande insats.

I projektansökan anges:

 • Bakgrund och behov
 • Vilken insats som ska genomföras
 • Om insatsen genomförs av Omställningsfonden, i egen regi eller av annan leverantör.
 • Kostnad
 • Period för genomförande

Rekvirering av medel 

När insatsen är klar är det dags att rekvirera medel från Omställningsfonden. När Omställningsfonden genomfört insatserna avräknas summan mot arbetsgivarens medel. Detta sker automatiskt efter genomförd insats och ingenting behöver göras från arbetsgivarens sida.

När arbetsgivaren själv anlitat en leverantör alternativt genomfört insatserna internt rekvirerar arbetsgivaren Omställningsfonden efter genomförd insats. Vid rekvireringen bifogas fakturor från leverantören, alternativt underlag för interna kostnader, antingen genom internfakturor eller i den mall som tagits fram.

För insatser som sker med medel för perioden 2021-2023 kan rekvirering ske flera gånger per insats.

För insatser som sker med medel för perioden 2017-2020 kan rekvirering endast ske en gång per insats

Deltagarlista skickas in först i samband med första rekvireringstillfället för respektive insats.

Innehåll