Hoppa till huvudinnehållet

Vem kan få stöd

Omställningsfonden hjälper dig som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och är anställd inom kommuner, regioner och kommunala företag anslutna till Sobona. Vi stöttar också dig som gjort en överenskommelse om att avsluta anställningen på grund av nedsatt arbetsförmåga.

Du behöver inte vara med i facket för att få stöd av oss men din arbetsgivare måste vara ansluten till Omställningsfonden och är den som ansvarar för att du blir anmäld till oss.

Villkor för dig som är uppsagd på grund av arbetsbrist

För att du ska få vårt stöd och hjälp att hitta ett nytt jobb måste du uppfylla följande krav:

  • Du ska vara uppsagd grund av arbetsbrist, eller ha ingått i en fastställd turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist och avgått efter en överenskommelse med arbetsgivaren.
  • Du ska vara tillsvidareanställd enligt AB – allmänna bestämmelser i kollektivavtalet.
  • Du ska ha varit sammanhängande anställd, enligt AB, sedan minst ett år vid uppsägningstidpunkten.
  • Du ska ha en sysselsättningsgrad som omfattar minst 40 % sedan ett år vid uppsägningstidpunkten.

Även om du tackar ja till en ny tjänst med minskad arbetstid istället för att bli uppsagd kan du fortfarande ha rätt till stöd från Omställningsfonden. För att du ska få det måste följande villkor vara uppfyllda:

  • En övertalighetsprocess med omplaceringserbjudande är genomförd.
  • Ingen uppsägningstid gäller.

Villkor för dig som gör en överenskommelse om att avsluta anställningen på grund av nedsatt arbetsförmåga

Efter överenskommelse om avslut av anställning på grund av nedsatt arbetsförmåga omfattas du som medarbetare av aktiva insatser enligt Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR. Överenskommelsen görs i stället för uppsägning av personliga skäl.

Förutom de villkor som anges ovan krävs också att:

  • Att arbetsgivaren har fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet och uttömt omplaceringsmöjligheterna
  • Att arbetsgivaren har varslat och underrättat om uppsägning enligt LAS, samt
  • Att det vid begärd överläggning träffas en överenskommelse om att anställningen avslutas och att aktiva omställningsinsatser ska ingå i överenskommelsen.

Läs mer i vårt faktablad om vad som är viktigt att tänka på i samband med överenskommelsen. Kontakta gärna ditt fackförbund för att få råd och stöd i processen.

Så här hjälper vi dig

Ladda ner vår folder Stöd till dig som blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Avslut på grund av nedsatt arbetsförmåga

Ladda ner vår folder Stöd till dig som gör en överenskommelse om att avsluta anställningen på grund av nedsatt arbetsförmåga

Du kan även ladda ner vårt faktablad om vad som är viktigt att tänka på i samband med en överenskommelse om att avsluta anställningen på grund av nedsatt arbetsförmåga.