Hoppa till huvudinnehållet

Tidsbegränsad anställning som upphör

Omställningsfonden stöttar dig som har en tidsbegränsad anställning som upphör och är anställd inom kommun, region eller kommunalt företag anslutet till Sobona.

Innehåll

Vi stöttar dig

Att stå utan jobb är en tuff situation för de flesta. Men det finns hjälp att få och mycket att göra för att snabbt hitta ett nytt jobb, starta eget företag eller påbörja en utbildning. Omställningsfonden är ditt stöd under hela processen. Stödet ska öka dina möjligheter att få ett nytt arbete och utformas och anpassas utifrån dina behov, förutsättningar och önskemål.

Ansökan: du skickar själv in din ansökan till Omställningsfonden, det gör du längre ned på denna sida. 

Vilket stöd kan jag få?

Om du uppfyller villkoren har du rätt till ett omställningsstöd från Omställningsfonden för att komma vidare mot nytt jobb, studier eller start av eget företag. Stödet består av kartläggningssamtal, rådgivning, vägledning samt validering.

Villkor för att få omställningsstöd

Omställningsstödet kan ges till dig som haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut eller om du blivit uppsagd från en tidsbegränsad anställning. Du kan få stödet först när din anställning är slut.

För att du ska få vårt stöd och hjälp att hitta en ny sysselsättning måste du vara anställd enligt kollektivavtalet på din arbetsplats HÖK/AB (Allmänna bestämmelser, Kollektivavtal för SKR) eller BÖK/BB BÖK/BB (Branschbestämmelser, Kollektivavtal för Sobona) och uppfylla följande krav:

  • Du har jobbat hos en eller flera arbetsgivare, i genomsnitt minst 16 timmar i veckan per månad, i sammanlagt minst 12 månader (under de senaste 24 månaderna) före din ansökan.
  • Du jobbar inom kommun, region eller kommunalt företag som är anslutet till arbetsgivarorganisationen Sobona.

Hur länge har jag rätt till stödet?

Stödet ges som längst under ett år efter att anställningen är slut. Omställningsfonden kan efter bedömning ge förstärkt stöd till dig som har särskilda behov av stöd till följd av sjukdom. Det förstärkta stödet kan vara kartläggning, intensifierad rådgivning och vägledning, samt stöd i myndighetskontakter. Detta stöd har du som längst i två år från din sista anställningsdag.

Ansökan

Du skickar själv in din ansökan om omställningsstödet till Omställningsfonden.

I ansökan behöver du styrka att du arbetat i tillräcklig omfattning under 12 av de senaste 24 månaderna. Detta kan du göra genom att visa hur många timmar du arbetat, eller genom att visa vilken inkomst du haft. Vi kan räkna med månader som du har arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad, samt månader där du tjänat minst 18 575 kronor.

Gå till ansökan