Hoppa till huvudinnehållet

Accepterat tjänst med lägre sysselsättningsgrad

Omställningsfonden stöttar dig som accepterat en anställning med lägre sysselsättningsgrad i stället för uppsägning och är anställd inom kommun, region eller kommunalt företag anslutet till Sobona.

Innehåll

Vi stöttar dig

Vi vill att alla ska trivas och utvecklas på jobbet. Samtidigt förändras arbetsmarknaden i Sverige i snabb takt, vilket ställer högre krav på både kompetensutveckling och omställning under hela arbetslivet. Därför kan du som accepterat en anställning med lägre sysselsättningsgrad och därmed fortfarande är i anställning, få karriär- och studierådgivning av Omställningsfonden.

Vilket stöd kan jag få?

Karriär- och studierådgivning består av kartläggningssamtal, rådgivning, vägledning samt validering. Det är du som medarbetare som själv ansöker om stödet hos Omställningsfonden.

Du kan också få hjälp med ett yttrande i det fall du kommer att ansöka om omställningsstudiestöd. Läs mer om yttrande här.

Ansökan - på Mina sidor

Du ansöker om karriär- och studierådgivning genom att logga in på Omställningsfondens Mina sidor. Där får du en bra överblick över de stöd och verktyg som vi kan stötta dig med.

Logga in på Mina sidor »

Villkor för att få karriär- och studierådgivning 

Du som har accepterat en anställning med lägre sysselsättningsgrad kan ta del av stödet om du uppfyller följande villkor:

  • En övertalighetsprocess med omplaceringserbjudande är genomförd
  • Du är tillsvidare- eller tidsbegränsat anställd
  • Du har jobbat hos en eller flera arbetsgivare, i genomsnitt minst 16 timmar i veckan per månad, i sammanlagt minst 12 månader under de senaste 24 månaderna före din ansökan.
  • Du jobbar inom kommun, region eller kommunalt företag som är anslutet till arbetsgivarorganisationen Sobona.

Hur länge har jag rätt till stödet?

Du kan få stöd som längst under ett år efter det att ansökan har beviljats och som längst tills att du inte längre har rätt att vara kvar i anställning.

Vårt stöd steg för steg

Här är fyra steg på hur processen kan se ut för karriär- och studierådgivning:

  1. Du anmäler dig själv till Omställningsfonden om du vill söka stöd hos oss.
  2. Tillsammans med en rådgivare går du igenom vilka arbetslivserfarenheter du har, dina mål för framtiden och vad som krävs för att uppnå målen. Utifrån detta gör ni en individuell handlingsplan och bestämmer vad som ska ske.
  3. Nu kanske du påbörjar studier eller söker nytt jobb eller så har du kanske kommit fram till att du trivs där du är idag, och vill fortsätta utvecklas i din nuvarande roll.
  4. Du är nu i mål och har stärkt din ställning på arbetsmarknaden. Du har utvecklat verktyg att arbeta vidare med, för ett fortsatt trivsamt och utvecklande arbetsliv.

Ekonomiskt stöd

Du som accepterat tjänst med lägre sysselsättningsgrad kan få a-kasseutfyllnad samt ersättning i stället för a-kassa.
Ansök om ekonomiskt stöd.