Hoppa till huvudinnehållet

Kortvarigt studiestöd

Innehåll

Kortvarigt studiestöd ersätter del av inkomstbortfall vid utbildning som omfattar längst fem dagars heltidsstudier. Kortvarigt studiestöd kan ges till såväl tillsvidare- som tidsbegränsat anställda medarbetare, förutsatt att utbildningen stärker den framtida ställningen på arbetsmarknaden, och möter arbetsmarknadens behov.

Den minsta omfattning som du kan studera med kortvarigt studiestöd är 20 procent.

Vilka villkor gäller för kortvarigt studiestöd?

  • Du har en pågående anställning inom kommun, region eller kommunalt företag som är anslutet till Sobona
  • Du har arbetat minst 64 timmar per månad under 12 av de senaste 24 månaderna
  • Du är studieledig från din anställning
  • Du är yngre än 65 år
  • Studierna eller valideringen stärker din framtida ställning på arbetsmarknaden

Ansökan - på Mina sidor

Du ansöker om kortvarigt studiestöd genom att logga in på Omställningsfondens Mina sidor. Där får du en bra överblick över de stöd och verktyg som vi kan stötta dig med.

Logga in på Mina sidor »

Innehåll