Hoppa till huvudinnehållet

Ekonomiskt stöd

Medarbetare som är uppsagda på grund av arbetsbrist kan ha rätt till ekonomiskt stöd från Omställningsfonden under tiden de deltar i aktiva omställningsinsatser för att komma vidare mot nytt jobb. Premien till Omställningsfonden finansierar de ekonomiska förmånerna: ersättning under ledighet från arbetet, a-kasseutfyllnad och ersättning istället för a-kassa.

Innehåll

För att medarbetaren ska få en trygg övergång mellan sitt tidigare och nya jobb kan medarbetare som har rätt till utökade insatser få tidsbegränsad ekonomisk ersättning. Men vårt gemensamma fokus ligger alltid på att stötta medarbetaren till ett nytt jobb, studier eller start av eget företag.

Ersättning under ledighet från arbetet 

Medarbetaren kan få ersättning vid ledighet från arbetet för att delta i insatser enligt sin individuella plan. Ersättningen motsvarar utebliven fast kontant lön enligt AB eller BB. Medarbetaren ansöker om ersättning under ledighet från arbetet från Omställningsfonden och ska styrka lönebortfallet för att ta del av ersättningen.

Medarbetaren ansöker om ersättningen på egen hand via ett webbformulär.

A-kasseutfyllnad 

Om medarbetaren är med i a-kassan och har inkomstrelaterad ersättning kan hen ha rätt till ekonomisk ersättning upp till högst 80 procent av sin tidigare lön.

För att få a-kasseutfyllnad krävs att medarbetaren:

  • har minst fem års sammanhängande anställning enligt HÖK/AB eller BÖK/BB hos en och samma arbetsgivare, varav de fyra senaste åren ska ha varit tillsvidare med minst 40% sysselsättningsgrad.
  • Inte har tackat nej till ett skäligt erbjudande om arbete hos arbetsgivaren inom tiden för företrädesrätt. Medarbetaren får inkomstrelaterad ersättning från en a-kassa eller aktivitetsstöd från Försäkringskassan.
  • A-kasseutfyllnad gäller inte om medarbetaren har gjort en överenskommelse om att avsluta anställningen på grund av nedsatt arbetsförmåga.

För att ansöka om ersättningen måste medarbetaren sända in sitt arbetsgivarintyg. Medarbetaren ansöker om a-kasseutfyllnad på egen hand via ett webbformulär.

Ersättning i stället för a-kassa

Ersättning i stället för a-kassa kan medarbetaren få vid överenskommelse med sin rådgivare om att hen ska delta i en aktivitet som gör att hen inte kan få a-kassa dessa dagar. Det kan tex vara en kurs eller praktik.

Om medarbetaren har en pågående ersättningsperiod måste a-kassan ha gjort bedömningen att medarbetaren inte kan få arbetslöshetsersättning under tiden med aktiviteten.

Medarbetaren kan få upp till 80 % av sin lön i högst 43 ersättningsdagar, inom 180 dagar efter anställningens upphörande.

Medarbetaren ansöker om ersättning istället för a-kassa på egen hand via ett webbformulär.

Innehåll

Mer om ekonomiskt stöd för medarbetare

Läs mer detaljerat om a-kasseutfyllnad, ersättning istället för a-kassa och hur du räknar ut ersättningen här: 

Ekonomiskt stöd Öppnas i nytt fönster Räkna ut din ersättning Öppnas i nytt fönster