Hoppa till huvudinnehållet

Räkna ut din ersättning

När uppsägningstiden gått ut kan du som är jobbsökare hos Omställningsfonden ansöka om ekonomiskt stöd. Här kan du räkna ut hur stor ersättningen blir. Räknesnurran räknar ut beloppet utifrån dagens nivåer. Söker du retroaktivt kan beloppet bli ett annat.

Fyll i din lön för att se dagersättningen för de olika ekonomiska ersättningarna, samt totalbeloppet.

A-kasseutfyllnad dag 1-100

A-kassetak: 33 000 kr

Daglig ersättning

0 kr per dag

0 kr efter skatt

Totalt för perioden

0 kr (max dagar)

0 kr efter skatt (max dagar)

A-kasseutfyllnad dag 101-200

A-kassetak: 27 500 kr

Daglig ersättning

0 kr per dag

0 kr efter skatt

Totalt för perioden

0 kr (max dagar)

0 kr efter skatt (max dagar)

A-kasseutfyllnad dag 201-300

A-kassetak: 31 428 kr

Daglig ersättning

0 kr per dag

0 kr efter skatt

Totalt för perioden

0 kr (max dagar)

0 kr efter skatt (max dagar)

Ersättning istället för a-kassa

T.ex. aktivitetsstöd

Daglig ersättning

0 kr per dag

0 kr efter skatt

Totalt för perioden

0 kr (max dagar)

0 kr efter skatt (max dagar)

Tillfällig höjning av a-kasseersättningen

Inkomsttaket i a-kassan är för närvarande 33 000 kronor per månad. Det är en tillfällig höjning som regeringen beslutat om med anledning av coronakrisen. Höjningen gäller till den 31 december 2022. Därefter beräknas inkomsttaket åter bli 25 025 kronor per månad.