Hoppa till huvudinnehållet

Blanketter

I samband med omställning krävs underlag. Här har vi samlat alla typer av formulär och blanketter för jobbsökare.

Innehåll

Kostnadsersättning

Om du kommit överens med din rådgivare att få ersättning för utlägg i samband med en insats.

Kostnadsersättning

A-kasseutfyllnad

Om du är med i a-kassan har du rätt till ekonomisk ersättning upp till högst 80 procent av din tidigare lön.

Ansökan om a-kasseutfyllnad

Ersättning istället för a-kassa

Ersättning istället för a-kassa kan du få om du och din rådgivare kommer överens om att du ska delta i en aktivitet som medför att du mister rätten till a-kassa.

Ansökan om ersättning istället för a-kassa

Utbetalning av ersättning istället för a-kassa

Särskild ersättning till äldre arbetstagare

Särskild ersättning till äldre arbetstagare är ett separat avtal för dig som har uppnått lägsta ålder för att ta ut allmän pension när du sägs upp och som efter avslutad a-kasseperiod bestämmer dig för att inte längre stå till arbetsmarknadens förfogande.

Ansökan om särskild ersättning

 

Innehåll

Lagring av personuppgifter vid ekonomisk ersättning eller lön

I enlighet med GDPR, avtal och lag behöver vi spara uppgifter om dina transaktioner. Om du får ersättning eller lön från Omställningsfonden är vi enligt lag skyldiga att spara dina uppgifter i 10 år efter sista transaktion, därefter raderas samtliga uppgifter. Personuppgifterna sparas för att vi till exempel vid en skatterevision ska kunna visa vem som erhållit ersättning/lön och vilka summor.

 

Om du i stödet från Omställningsfonden även haft kontakt med en rådgivare, raderas eventuella anteckningar från era möten tre månader efter ert samarbete avslutats.