Hoppa till huvudinnehållet

Nominerade till Årets kompetensutveckling 2023

Göteborgs stad

Körkortsutbildning för medarbetare inom boendestöd och stöd till socialt utsatta ungdomar.

Halmstads kommun

Uppdragsutbildning för medarbetare vid fritidshem till behöriga lärare.

Jönköpings kommun

Utbildning av omsorgsbiträden inom förskolan till barnskötare.

Jönköpings kommun

Utbildning i yrkessvenska för medarbetare inom barnomsorg.

Kalmar kommun

Språkutveckling och utbildning i yrkessvenska för medarbetare inom vård och omsorg.

Karlskrona kommun

Utbildning i IT för medarbetare inom kostverksamheten.

Marks kommun

Utbildning i AI för chefer och tjänstepersoner med kunskapsarbeten.

Mölndal stad

Utbildning av medarbetare inom äldreomsorgen till undersköterskor på 70 procents studietakt.

Norrköpings kommun

Kockutbildning för ekonomibiträden vid gymnasieskolans kostenhet.

Region Halland

Kompetensomställning för medicinska sekreterare med fokus på digitalisering.

Region Kronoberg

Utbildning i svenska för att få svensk legitimation som röntgensjuksköterska.

Region Kronoberg

Psykoterapeutisk grundutbildning med inriktning på kognitiv beteendeterapi för behandlare inom psykiatrin.

Region Kronoberg

Utbildning av fysioterapeuter i injektionsbehandling inom primärvården.

Region Norrbotten

Kompetensväxlingsresa inom laboratoriemedicin.

Region Västerbotten

Yrkessvenska för lokalvårdare.

Region Västernorrland

Utbildning av undersköterskor till gipstekniker vid akutkliniken i Sundsvall.

Skellefteå kommun

Validering och utbildning till barnskötare för tillsvidareanställda inom förskolan som saknat yrkesexamen.

Trollhättans stad

Utbildning i bemötande och kommunikation för anställda inom kultur och fritid.

Umeå kommun

Validering av praktiska moment för undersköterskor för att uppfylla kraven för skyddad yrkestitel.

Umeå kommun

Kompetensutveckling för lärare med fokus på pedagogiskt ledarskap.

Umeå kommun

Basutbildning av elevassistenter och resurspersoner inom skolan med fokus på relationer och situationer som är särskilt utmanande.

Örnsköldsviks kommun

Kompetenshöjning av medarbetare med fokus på språk och verksamhet.