Hoppa till huvudinnehållet

Språk och kommunikation viktigt i vården

Region Östergötland jobbar intensivt med att höja språknivån hos vårdmedarbetare, som inte är uppväxta eller utbildade i Sverige. TLO-medel används regelbundet för att genomföra individanpassad språkutbildning för de anställda.

- Nästan 80 % av allt vi gör i vården är kommunikation. Vi delar med oss av kunskap och data och försöker förstå vad jag säger till patienten och vad patienten säger till mig. Så kommunikation är den absoluta nyckeln för att framgångsrikt kunna driva hälso-och sjukvård, säger Martin Schilling är verksamhetschef för ST-kansliet och International Office i Region Östergötland.

Höga krav på språknivå

Alla medarbetare inom vården måste kunna svenska språket enligt minst nivå C1 på Europaskalan. Regionen ställer höga krav på språknivån vid rekrytering, men ibland visar det sig att det inte fungerar i praktiken i alla fall och då måste stödjande insatser sättas in.  

- Den verkliga kompetensen är det som är avgörande i det dagliga arbetet och i mötet med medarbetarna och med patienten. De flesta patientklagomålen inom vården brukar handla om just bristande kommunikation. Det tyder ju på att vi verkligen måste arbeta med detta, säger Martin.

Individuellt anpassad språkutbildning

Det är ofta den närmaste chefen som inser att något behöver göras och vänder sig då till International Office som sedan organiserar språktester för att se vilken nivå personen befinner sig.

Utbildningen planeras tillsammans med en extern leverantör så att den ger mest effekt för varje persons behov och förutsättningar. Mellan 40 och 45 medarbetare får stödet varje år och det vanligaste upplägget är en två timmars utbildning två gånger i veckan, på arbetstid, men det beror på den enskildes schema.

- De flesta är väldigt positivt inställda, de tycker det är bra med språk- och kommunikationsförstärkande insatser, säger Martin Schilling. De får ju också lite mer kunskap om den svenska kulturen och sjukvårdskulturen eftersom språklärare ofta brukar vara bra kulturambassadörer som kan förklara de kulturella skillnader som ofta ligger till grund för missförstånd.

Publicerad 12 april 2021