Hoppa till huvudinnehållet

Studiestöd

Att lära nytt är viktigt och roligt, inte bara när man är ung. De nya studiestöden ger medarbetare möjligheten att utbildas och utvecklas genom hela arbetslivet.

Innehåll

Arbetsmarknaden i Sverige förändras i snabb takt. När verksam­heter utvecklas ställs många gånger krav på ny kompetens hos medarbetarna för att klara helt eller delvis nya arbetsuppgifter. Därför kan medarbetare som omfattas av Omställningsfonden och fortfarande är i anställning ta del av flertalet förmånliga studiestöd. 

Vilket studiestöd medarbetaren har rätt till, beror på flera olika faktorer, så som vilken anställningsform medarbetaren har och hur länge man har jobbat. 

Ansökan: medarbetaren skickar själv in sin ansökan om omställningsstudiestödet till CSN på deras hemsida, eller om de kollektivavtalade studiestöden till Omställningsfonden via Mina sidor i inloggat läge. 

Omställningsstudiestöd

Det finns flera olika studiestöd. Ett av dessa är omställningsstudiestödet som är statligt finansierat och hanteras av CSN. Det kan ges för utbildningar som stärker medarbetarens framtida ställning på arbetsmarknaden, och som möter arbetsmarknadens behov.

Det är CSN som handlägger det nya omställningsstudiestödet, men när medarbetaren ansöker om omställningsstudiestödet kan vi på Omställningsfonden meddela CSN om vi anser att utbildningen faktiskt stärker personens ställning på arbetsmarknaden. Detta kallas att vi ger ett yttrande.

Medarbetaren behöver inte ha fått antagningsbesked till utbildningen innan hen ansöker om omställningsstudiestöd. Mer om omställningsstudiestödet och vilka villkor som krävs kan du läsa om på CSN:s hemsida.

Vem kan ta del av Omställningsstudiestödet?

För att söka omställningsstudiestöd behöver du i genomsnitt ha arbetat minst 16 timmar/vecka under minst åtta av de senaste 14 åren. Minst 12 av de arbetade månaderna behöver dessutom ha varit under de senaste 24 månaderna. Läs mer om villkor på CSN:s hemsida.

Kollektivavtalade studiestöd

Utöver omställningsstudiestödet finns flera olika typer av kollektivavtalade studiestöd, som Omställningsfonden kan bevilja: kompletterande-, förlängt- eller kortvarigt studiestöd.

Vilket stöd medarbetaren har rätt till, beror på flera olika faktorer, så som vilken anställningsform personen har och hur länge hen har jobbat.

  • Kompletterande studiestöd ersätter del av inkomstbortfall vid studier med beviljat omställningsstudiestöd. Detta gäller lönenivåer över cirka 28 575 kronor (för 2024). Kompletterande studiestöd kan ges till såväl tillsvidare- som tidsbegränsat anställda medarbetare för samma tid som omställningsstudiestöd utbetalas av CSN. Det beräknas på samma omfattning som om man är studieledig. Villkor för att få stödet är bland annat att medarbetaren har omställningsstudiestöd från CSN och är studieledig från sin anställning. Läs mer om stödet här.
  • Förlängt studiestöd ersätter del av inkomstbortfall vid längre studier och kan beviljas för tillsvidareanställda medarbetare som förbrukat det kompletterande studiestödet och omställningsstudiestödet och beräknas i kombination med CSN:s ordinarie studiemedel (lån och/eller bidrag). Det förlängda studiestödet förutsätter att utbildningen, förutom att stärka medarbetarens framtida ställning på arbetsmarknaden, även ska stärka sektorns kompetensförsörjning. Villkor för att få stödet är bland annat att medarbetaren har förbrukat omställningsstudiestöd från CSN och är studieledig från sin anställning. Läs mer om stödet här.
  • Kortvarigt studiestöd ersätter del av inkomstbortfall vid utbildning som omfattar längst fem dagars heltidsstudier. Kortvarigt studiestöd kan ges till såväl tillsvidare- som tidsbegränsat anställda medarbetare, förutsatt att utbildningen stärker den framtida ställningen på arbetsmarknaden, och som möter arbetsmarknadens behov. Den minsta omfattning som medarbetaren kan studera med kortvarigt studiestöd är 20 procent. Läs mer om stödet här.

Ansökan

Kortvarigt studiestöd, kompletterande studiestöd och förlängt studiestöd ansöker medarbetaren om själv från Omställningsfonden i inloggat läge på Mina sidor.

Omställningsstudiestödet ansöker medarbetaren om själv via CSN:s hemsida.