Hoppa till huvudinnehållet

Resurser i skolan blev lärarassistenter

Som på många andra håll i landet råder det lärarbrist i Härnösands kommun, men efter en genomgång av kommunens skolor visade det sig att det fanns mycket resurser i form av elevassistenter och annan personal på de flesta skolor.

Kommunen bestämde sig för att skapa ett utbildningsprogram för att utbilda elevassistenter till lärarassistenter, för att de skulle kunna fungera som ett stöd till lärarna.

- Vi tittade på hur elevassistenterna skulle kunna få högre kompetens och en tryggare anställning och konstaterade att vi behövde ta fram en utbildning, säger Kenneth Svanemar Näslund, strateg på Skolförvaltningen och projektledare för utbildningsinsatsen.

Utbildningsprogram med intern kompetens

Efter att ha letat efter utbildningar på folkhögskolor och yrkeshögskolor utan att riktigt hitta något som passade de uppställda kriterierna bestämde man sig för att starta ett utbildningsprogram med kompetenser som redan fanns inom kommunen.

- Det var viktigt för oss att utbildningen kunde kombineras med arbete och återkoppla till verkliga scenarier i skolan, säger Kenneth. Vi insåg att vi hade kompetenserna internt och skapar ett utbildningspaket utefter våra samlade kunskaper. 

Utbildningen pågår under ett läsår med tre timmars undervisning i veckan kombinerat med anställning ute på skolorna. De som undervisar från kommunen har kompetens inom specialbehov eftersom man som lärarassistent behöver ha kunskap om elevers svårigheter för att kunna ge rätt stöd.

Stort intresse och nöjda studenter

- Det visade sig att det var väldigt många som var intresserade av att utbilda sig, så tillsammans med HR gjorde vi en kravprofil och sedan fick rektorerna i samråd med de sökande komma fram till lämpliga kandidater, säger Kenneth Svanemar Näslund. 

Fyrtio av tvåhundra elevassistenter valdes ut för utbildningen, och de flesta studenter är väldigt nöjda. 

- Vi kommer att genomföra en utvärdering i mars, för vi vill ju gärna bygga vidare på det här. En sak vi kunde gjort bättre är att förankra idén på ett bättre sätt ute i skolorna, säger Kenneth Svanemar. Vi var så ivriga att komma igång att vi hade lite bråttom.

Publicerad 08 april 2020