Hoppa till huvudinnehållet

Lärare får digital kompetens inom fjärr- och distansundervisning

Sandvikens kommun såg ett behov av fjärr- och distansutbildningar hos eleverna och med den digitala utvecklingen kom även ett ökat krav på lärarna. För att öka anställningstryggheten och möta verksamhetens behov genomfördes en insats för hela vuxenutbildningen som inkluderade över 110 medarbetare.


- Redan 2019 såg vi i våra analyser en tydligt ökad efterfrågan på distansutbildningar ifrån eleverna. För att möta elevernas behov behöver vi och våra lärare utveckla sin kompetens inom fjärr- och distansundervisningen så vi kan bedriva det med mycket god kvalitet, säger Mats Berglund, Vuxenutbildningschef i Sandvikens kommun.

Förebyggande medel från Omställningsfonden

Utifrån det uppkomna behovet som Sandvikens kommun identifierade i verksamheten ansökte de om medel från Omställningsfonden för förebyggande insatser.

- Jag, tillsammans med skolledningen, gjorde en personal- och kompetensförsörjningsplan, både för att våra medarbetare ska ha en attraktiv kompetens till framtiden, men också för att vi skulle se vilka utmaningar som vår organisation stod inför, säger Maria Mikaelian, HR-konsult på Sandvikens kommun.

Så gick utbildningen till

För att kunna bedriva fjärr- och distansutbildning behöver lärarna verktyg i form av metodik, didaktik och it-teknik som anpassas till Fjärr- och distansutbildning, berättar Mats.

- Efter heldagsutbildningen har lärarna haft flera uppföljningsdagar där de har fått anpassa det de har lärt sig på fortbildningen till sin egen undervisning, med frågan; hur ska jag göra för att det här ska fungera för mig? Att ta steget över till att det inte bara blev en kurs, utan att man tar in det i sin egen praktik, säger Mats.

Fördelar med fjärr- och distansundervisning

Utbildningen och undervisningen behöver vara maximalt tillgänglig för eleverna, så står det också i skollagen. Det är fördelaktigt att undanröja geografiska och tidsmässiga hinder, för att kunna studera när man själv vill, menar Mats.

Det blev en mycket uppskattad utbildning bland lärarna och det var många som deltog.

- Alla lärare på vuxenutbildningen fick ta del av insatsen, ungefär 110 medarbetare och även alla skolledare deltog, avslutar Maria.

 

Publicerad 18 november 2021