Hoppa till huvudinnehållet

Ekonomiassistenter blir robotskötare

Under 2019 startade ett digitaliseringsarbete på Region Västmanland då man började fasa in sin första robot. Roboten Ragnar ska genomföra enklare, monotona och repetitiva arbetsuppgifter som i ett första skede ska avlasta medarbetarna på ekonomiservice.

- För att kunna möta den oundvikliga digitaliseringen behöver vi säkerställa regionens kompetens inom området. Genom att utbilda våra medarbetare ökar vi också deras anställningsbarhet, säger Lisa Häljebo som är enhetschef på ekonomiservice på Region Västmanland.

Robotskötare lär sig programmering

På ekonomiservice har man jobbat fram 25 olika processer som Ragnar kan jobba med. Den ska i första hand avlasta personal på ekonomiservice med en del administrativa uppgifter som är lätta att automatisera. I samband med det har TLO-medel använts till att utbilda ett antal medarbetare inom programmering. Målet med utbildningen är att lära sig tänka i processer och att förstå hur en robot fungerar för att kunna hantera den i verksamheten.

- De blir våra robotskötare helt enkelt, säger Lisa. Vi har valt att första satsa på de personer som varit mest drivande och intresserade av att hitta processer som kan robotiseras. Inom ett par veckor kommer Ragnar att börja jobba med den första lilla processen och sedan hoppas vi att han banar väg för resten av regionen, säger Lisa.

Viktigt att få med alla på tåget

Såväl robotskötarna som cheferna behöver också jobba med att driva projektet framåt och vara ambassadörer för digitalisering i stort. I och med att regionen inför robotisering så kommer vissa arbetsuppgifter att försvinna, och vissa förändras. Lisa Häljebo ser framför sig att man kommer att ägna sig mer åt verksamhetsutveckling och kundservice.

- Nyckeln är nog att välja ut rätt medarbetare från början som kan leda förändringen, för de största utmaningarna är att få med medarbetare på tåget och förstå att digitalisering är framtiden, vare sig man vill eller inte.

Våga satsa mot framtiden

Lisa uppmanar andra regioner som står inför ett digitaliseringsarbete att börja med steg som snabbt ger resultat för att inte organisationen ska tröttna innan man har kommit igång.

- Våga satsa, det här är framtiden, det är oundvikligt och blir bara svårare ju längre man väntar.

Publicerad 19 februari 2020