Hoppa till huvudinnehållet

KOM-KR

Omställningsfondens verksamhet bygger helt och hållet på Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR som gäller från 1 maj 2020. KOM-KR främjar karriärväxling och kompetensutveckling i välfärdssektorn genom förebyggande omställningsinsatser som gynnar individen, arbetsgivaren och samhället i stort.

Att arbeta med förebyggande insatser handlar om att ställa om organisation och medarbetare för att möta framtida rekryteringsbehov och samtidigt minimera riskerna för arbetsbrist. Det rör sig om såväl strategisk kompetensförsörjning​ och att möta behov av nya tjänster som att vara en attraktiv arbetsgivare.

KOM-KR reglerar också det stöd som medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist. Både när det gäller så kallade aktiva insatser för att komma vidare till ny sysselsättning samt ekonomiska förmåner. 

Omställningsfonden är ett stöd för fack och arbetsgivare både när det gäller förebyggande insatser för att minska risken för framtida arbetsbrist och i samband med uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Parter

Avtalet är ett kollektivavtal som är tecknat mellan Sveriges Kommuner och regioner och Sobona på arbetsgivarsidan och Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer på den fackliga sidan.

Nytt kollektivavtal 1 oktober 2022

Den 1 oktober träder ett nytt kollektivavtal i kraft, i samband med det blir vi en registrerad omställningsorganisation. Avtalet kan du läsa i sin helhet på SKRs hemsida >>

KOM-KR

Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR är det avtal som styr hela vår verksamhet, både det förbyggande arbetet och arbetet med uppsagda medarbetare. Ladda ner avtalet här: 

Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR

Så gör vi för att underlätta

En lyckad omställning underlättas av ett bra avslut. Ladda ner vår folder Stöd till arbetsgivare och fack vid omställning.

Stöd till arbetsgivare och fack vid omställning

Kommentarer till KOM-KR

I de partsgemensamma kommentarerna kring avtalet finns ytterligare stöd och hjälp:

Partsgemensamma kommentarer kring KOM-KR