Hoppa till huvudinnehållet

KOM-KR

Omställningsfondens verksamhet bygger helt och hållet på Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR som gäller från 1 maj 2020. Avtalet är ett kollektivavtal som är tecknat mellan SKR och Sobona på arbetsgivarsidan och Kommunal, OFR och AkdemikerAlliansen på den fackliga sidan.

KOM-KR främjar karriärväxling och kompetensutveckling i välfärdssektorn genom förebyggande omställningsinsatser som är bra både för individen, arbetsgivaren och samhället i stort.

Att arbeta med förebyggande insatser handlar om att ställa om organisation och medarbetare för att möta framtida rekryteringsbehov och samtidigt minimera riskerna för arbetsbrist. Det rör sig om såväl strategisk kompetensförsörjning​ och att möta behov av nya tjänster som att vara en attraktiv arbetsgivare.

KOM-KR reglerar också det stöd som medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist. Både när det gäller så kallade aktiva insatser för att komma vidare till ny sysselsättning samt ekonomiska förmåner. 

Omställningsfonden är ett stöd för fack och arbetsgivare både när det gäller förebyggande insatser för att minska risken för framtida arbetsbrist och i samband med uppsägningar på grund av arbetsbrist.

KOM-KR

Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR är det avtal som styr hela vår verksamhet, både det förbyggande arbetet och arbetet med uppsagda medarbetare. 

Så gör vi för att underlätta

En lyckad omställning underlättas av ett bra avslut. Ladda ner vår folder Stöd till arbetsgivare och fack vid omställning

Eller läs den online