Hoppa till huvudinnehållet

Blanketter

I samband med omställning av olika slag behöver Omställningsfonden underlag för att godkänna insatser eller påbörja arbetet för att uppsagda ska få nytt jobb. Här har vi samlat alla blanketter för arbetsgivare.

Anmälan av arbetstagare som sagts upp

Här gör du anmälan av medarbetare på fyra olika grunder:

  1. Medarbetare som sagts upp på grund av arbetsbrist
  2. Medarbetare som accepterat lägre sysselsättningsgrad
  3. Medarbetare som avslutar anställningen med en överenskommelse med nedsatt arbetsförmåga som grund
  4. Medarbetare som får en tidsbegränsad anställning till följd av omplacering i samband med övertalighet

I formuläret väljer du ett av dessa fyra alternativ. Läs mer om de olika alternativen här

Formuläret ges en unik länk, och autosparas medan du redigerar. Du kan komma åt ditt redigerade formulär, alternativt dela med någon annan, i tre dagar via länken i formuläret. Kom ihåg att spara länken om du vill ha den möjligheten.

Gå till anmälan

När du anmäler arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist eller för att anmäla deltagare till en insats behöver du ange en så kallad AID-kod.

Lista med AID-koder

Ansökan om förebyggande insatser för Sobonaföretag

Nytt för perioden 2021–2023 är att Sobonaföretag ansöker om projektmedel för förebyggande insatser. 

Sessionen är aktiv i 30 minuter. Förbered gärna syftet med insatsen, kostnader samt eventuella uppgifter kring leverantörer.

Projektansökan för Sobonaföretag

Rekvirering/avrop av medel för förebyggande insatser för Sobonaföretag

För insatser som sker med medel för perioden 2021-2023 kan rekvirering ske flera gånger per insats.

För insatser som sker med medel för perioden 2017-2020 kan rekvirering endast ske en gång per insats.

Fyll i blanketten genom att spara ner den till din dator. Skicka sedan blanketten till admin@omstallningsfonden.se

Bifoga kostnadsunderlag som till exempel leverantörsfaktura eller intern faktura och/eller excel-fil för redovisning av lön. Ange det insatsnummer som du fick i mejlet i samband med att insatsen godkändes. 

Deltagarlista skickas in i samband med första rekvireringstillfället för respektive insats.

Anmälan om förebyggande insatser för kommuner och regioner

Från och med den 12 maj går det bara att anmäla insats från Mina sidor. Saknar du inloggningsuppgifter till Mina sidor, kontakta din rådgivare.

Rekvirering/avrop av medel för förebyggande insatser för kommuner och regioner

För insatser som sker med medel för perioden 2021-2023 kan rekvirering ske flera gånger per insats.

För insatser som sker med medel för perioden 2017-2020 kan rekvirering endast ske en gång per insats.

Från och med den 12 maj går det bara att rekvirera medel från Mina sidor. Saknar du inloggningsuppgifter till Mina sidor, kontakta din rådgivare.

Bifoga kostnadsunderlag som till exempel leverantörsfaktura eller intern faktura och/eller excel-fil för redovisning av lön. Ange det insatsnummer som du fick i mejlet i samband med att insatsen godkändes. 

Deltagarlista skickas in i samband med första rekvireringstillfället för respektive insats.

Projektansökan Sobona

Handläggningstiden för projektansökningar för företag i Sobona är för närvarande cirka 6 veckor. Under semesterperioden görs ett uppehåll och handläggningstiden blir därför längre.