Hoppa till huvudinnehållet

Avsluta anställning

Omställningsfonden stöttar arbetsgivare och fack inför och under en omställning. Vi finns tillgängliga under hela uppsägningsprocessen och kan bistå med information och våra erfarenheter inom omställning.

Innehåll

En framgångsrik omställning, från ett jobb till ett annat, underlättas alltid av ett bra avslut från den gamla arbetsplatsen. Därför vill vi starta vårt samarbete så tidigt som möjligt, helst redan under uppsägningstiden. 

Våra rådgivare finns över hela landet och har stor kunskap om dagens arbetsmarknad och lång erfarenhet av att hjälpa uppsagda till nytt jobb. Omställningsfonden ansvarar för insatserna som exempelvis kan handla om att delta i olika program, kortare utbildning eller kurs för att starta eget företag. 

Villkor för att omfattas

För att få stöd och hjälp att hitta ett nytt jobb måste den som sägs upp: 

 • Vara anställd inom kommun, region, eller kommunalt företag inom Sobona, 
 • vara tillsvidareanställd enligt HÖK/AB eller Sobonas branschavtal, 
 • vara sammanhängande anställd hos arbetsgivaren sedan minst ett år vid tidpunkten för uppsägningen/överenskommelsen, samt 
 • ha en sysselsättningsgrad om minst 40 procent vid tidpunkten för uppsägningen/överenskommelsen. 

Medarbetaren måste dessutom uppfylla ett av följande tre villkor: 

 • Uppsägning på grund av arbetsbrist. 
 • Medarbetaren har sagts upp på grund av arbetsbrist, eller har ingått i en fastställd turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist och har avgått efter en överenskommelse med arbetsgivaren. 
 • Minskad arbetstid vid arbetsbrist som ett alternativ till uppsägning. 

Om en medarbetare efter omplaceringsutredning accepterat en ny anställning med lägre sysselsättningsgrad för att undvika uppsägning på grund av arbetsbrist, kan medarbetaren i en sådan situation jämställas med en uppsagd arbetstagare.   

Detta gäller under följande förutsättningar: 

 1. Övertalighetsprocess med omplaceringserbjudande enligt 1 7 st LAS.
 2. Lägre sysselsättningsgrad accepteras och ny anställning tillträds.
 3. Uppsägningstid löper inte.
 4. Övriga villkor för att omfattas av omställningsavtalet är uppfyllda (se ovan).
 5. Arbetstagaren har rätt till och får a-kasseersättning. 

Är punkt 1–4 uppfyllda ska medarbetaren anmälas till Omställningsfonden. Punkt 5 kontrolleras av Omställningsfonden efter att anmälan inkommit. 

Avslut på grund av sjukdom eller skada 

En medarbetare vars anställning upphör genom en överenskommelse med arbetsgivaren, där grunden för överenskommelsen är nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada, omfattas av Omställningsfondens aktiva insatser, dock inte av ekonomiska förmåner.

Detta förutsätter: 

 • Att arbetsgivaren har fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet 
 • Att omplaceringsmöjligheter hos arbetsgivaren är uttömda  
 • Att arbetsgivaren har varslat och underrättat om uppsägning enligt LAS, samt 
 • Att arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om att aktiva omställningsinsatser ska ingå i överenskommelsen. 

God omställning

Behöver din organisation en fördjupning i svåra samtal? Vi stöttar gärna med seminarium i god omställning. Seminariet är kostnadsfritt.

Innehåll