Hoppa till huvudinnehållet

Fler yrkesroller bland uppsagda

Närmare 700 personer har sagts upp på grund av arbetsbrist från kommuner, regioner och Sobonaföretag under första halvåret i år. Merparten av uppsägningarna har skett i kommunerna.

- Vi kan se att kommuner fortsätter säga upp personal som jobbar på HVB-hem. Men till skillnad från förra året ser vi ett bredare spann av yrkesroller som sägs upp. Bland de uppsagda finns även lärare och elevassistenter. Då är det viktigt att vi snabbt kan komma in och hjälpa medarbetarna till ett nytt jobb, säger Lars Hallberg, vd på Omställningsfonden.

8 av 10 får nytt jobb

Av de jobbsökare som lämnat Omställningsfonden under första kvartalet har 80 procent fått nytt jobb och 13 procent har gått vidare till studier.

- Det är glädjande att se att så många väljer att bygga på sin kompetens med lite längre studier. Det gör dem bättre rustade att möta behoven på arbetsmarknaden, säger Lars Hallberg.

Publicerad 19 augusti 2019 Nyhet

Fler nyheter

​Miljonsatsning på kompetensutveckling i välfärden får fortsätta

Under tre års tid har Omställningsfonden haft som uppdrag att främja förebyggande satsningar på kompetensutveckling hos arbetsgivare inom välfärdssektorn. Nu blir satsningen en permanent del av det nya kompetens- och omställningsavtal som tecknats mellan arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn. Avtalet gäller från och med 1 maj 2020.

Pressmeddelande

​Över en halv miljard kronor till kompetensutveckling i välfärden

Nästan 42 000 medarbetare i välfärden har de tre senaste åren fått kompetensinsatser eller annat stöd genom Omställningsfonden, till ett värde av 597 miljoner kronor. Satsningen är ett resultat av ett avtal för tidig lokal omställning mellan arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn.

Pressmeddelande

Förslag om utökad vuxenutbildning är bra

​Regeringens förslag till lagstiftning för att stärka den kommunala vuxenutbildningen är ett steg i rätt riktning nu när vi alla måste se kompetensutveckling som en naturlig del av det moderna arbetslivet. Omställningsfonden efterlyser också fler utbildningsreformer för att bättre rusta Sverige för framtidens arbetsmarknad.

Pressmeddelande