Hoppa till huvudinnehållet

​Miljonsatsning på kompetensutveckling i välfärden får fortsätta

Under tre års tid har Omställningsfonden haft som uppdrag att främja förebyggande satsningar på kompetensutveckling hos arbetsgivare inom välfärdssektorn. Nu blir satsningen en permanent del av det nya kompetens- och omställningsavtal som tecknats mellan arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn. Avtalet gäller från och med 1 maj 2020.

– Det är glädjande att den här satsningen nu blir en permanent del av Omställningsfondens uppdrag. Avtalet möter tidigt förändrade kompetens- och bemanningsbehov hos arbetsgivaren i stället för att riskera en situation där uppsägningar kan bli aktuellt. Omställningsfondens insatser underlättar för medarbetarna att klara nya arbetsuppgifter och för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens. Det är bra för medarbetare, arbetsgivare och samhället i stort, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Omställningsfonden, som ägs av parterna, har under tre år haft som uppdrag att förvalta 750 miljoner kronor för att främja karriärväxling och kompetensutveckling inom välfärdssektorn genom förebyggande omställningsinsatser. Nu blir miljonsatsningen en permanent del av Omställningsfondens uppdrag, som ett resultat av det nya kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR som tecknats mellan arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn.

– Det är positivt att arbetsgivarna och facken inom välfärdssektorn är så framåtsyftande när det gäller kompetensutveckling. Det här avtalet är unikt och saknar helt motsvarigheter och därför är det väldigtt glädjande att det nu får fortsätta även kommande år, säger Eva Wikström.

Fakta om det nya avtalet

  • Tillgängliga medel för kompetenshöjande insatser under 2020 bestäms till 250 miljoner kronor.
  • Tidsbegränsat anställda omfattas av förebyggande och kompetenshöjande insatser.
  • Lärare omfattas av de förebyggande insatserna under en försöksperiod på tre år, enligt överenskommelse med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd.
  • Arbetstagare som riskerar uppsägning får rätt till en individuell kompetensutvecklingsplan.
  • Omställningsinsatser kan ges till arbetstagare när arbetsgivaren har fullgjort sin
  • rehabiliteringsskyldighet.
  • Åldersspecifika regler anpassas till ändringarna i allmänna pensionssystemet.
  • Turordningsreglerna permanentas genom överenskommelsen. 

Publicerad 05 maj 2020 Pressmeddelande

Fler nyheter

​Över en halv miljard kronor till kompetensutveckling i välfärden

Nästan 42 000 medarbetare i välfärden har de tre senaste åren fått kompetensinsatser eller annat stöd genom Omställningsfonden, till ett värde av 597 miljoner kronor. Satsningen är ett resultat av ett avtal för tidig lokal omställning mellan arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn.

Pressmeddelande

Förslag om utökad vuxenutbildning är bra

​Regeringens förslag till lagstiftning för att stärka den kommunala vuxenutbildningen är ett steg i rätt riktning nu när vi alla måste se kompetensutveckling som en naturlig del av det moderna arbetslivet. Omställningsfonden efterlyser också fler utbildningsreformer för att bättre rusta Sverige för framtidens arbetsmarknad.

Pressmeddelande

HBV-hem fortsätter säga upp personal

Nästan 1 300 personer sades upp i välfärdssektorn på grund av arbetsbrist under 2019. En majoritet av dessa arbetade på boenden för ensamkommande flyktingbarn, så kallade HVB-hem. Det visar statistik från Omställningsfonden.

Pressmeddelande