Hoppa till huvudinnehållet

​Över en halv miljard kronor till kompetensutveckling i välfärden

Nästan 42 000 medarbetare i välfärden har de tre senaste åren fått kompetensinsatser eller annat stöd genom Omställningsfonden, till ett värde av 597 miljoner kronor. Satsningen är ett resultat av ett avtal för tidig lokal omställning mellan arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn.

– Avtalet möter tidigt förändrade kompetens- och bemanningsbehov hos arbetsgivaren i stället för att riskera en situation där uppsägningar kan bli aktuellt. Genom insatserna underlättar vi för medarbetarna att klara nya arbetsuppgifter och för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens. På så sätt bidrar vi till en välfungerande arbetsmarknad, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Omställningsfonden, som ägs av parterna, har under tre år haft som uppdrag att förvalta 750 miljoner kronor för att främja karriärväxling och kompetensutveckling inom välfärdssektorn. Under perioden har Omställningsfonden godkänt 3 550 olika kompetensutvecklande insatser till ett värde av 597 miljoner kronor. De flesta insatserna godkändes under 2019. 75 procent av alla insatser omfattar kvinnor, 25 procent omfattar män. Satsningen är ett resultat av avtalet om tidig lokal omställning (TLO-KL), en bilaga till omställningsavtalet KOM-KL.

– Det är spännande att arbetsgivarna och facken inom välfärdssektorn är så framåtsyftande när det gäller kompetensutveckling. Det här avtalet är unikt och saknar helt motsvarigheter och därför är det väldigt glädjande att det nu får fortsätta även kommande år, säger Eva Wikström.

I slutet av 2019 tillkännagav arbetsmarknadens parter i välfärdssektorn att man undertecknat en principöverenskommelse om ett nytt kompetens- och omställningsavtal, som börjar gälla den 1 maj 2020. Principöverenskommelsen innebär att satsningen på tidig lokal omställning, TLO-KL, nu permanentas. 

Yrkesgrupperna med flest medarbetare i kompetenshöjande insatser

Undersköterska 5 221

Ledningsarbete 4 197

Vårdbiträde 2 700

Handläggare 2 491

Barnskötare 2 291

Publicerad 02 april 2020 Pressmeddelande

Fler nyheter

​Miljonsatsning på kompetensutveckling i välfärden får fortsätta

Under tre års tid har Omställningsfonden haft som uppdrag att främja förebyggande satsningar på kompetensutveckling hos arbetsgivare inom välfärdssektorn. Nu blir satsningen en permanent del av det nya kompetens- och omställningsavtal som tecknats mellan arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn. Avtalet gäller från och med 1 maj 2020.

Pressmeddelande

Förslag om utökad vuxenutbildning är bra

​Regeringens förslag till lagstiftning för att stärka den kommunala vuxenutbildningen är ett steg i rätt riktning nu när vi alla måste se kompetensutveckling som en naturlig del av det moderna arbetslivet. Omställningsfonden efterlyser också fler utbildningsreformer för att bättre rusta Sverige för framtidens arbetsmarknad.

Pressmeddelande

HBV-hem fortsätter säga upp personal

Nästan 1 300 personer sades upp i välfärdssektorn på grund av arbetsbrist under 2019. En majoritet av dessa arbetade på boenden för ensamkommande flyktingbarn, så kallade HVB-hem. Det visar statistik från Omställningsfonden.

Pressmeddelande