Hoppa till huvudinnehållet

Karriär- och studierådgivning

Omställningsfonden stöttar medarbetare som har funderingar kring fortsättningen av sitt arbetsliv. Genom vårt stöd hjälper vi medarbetaren framåt i tankar kring karriär och studier.

Innehåll

Vi vill att alla ska trivas och utvecklas på jobbet. Samtidigt förändras arbetsmarknaden i Sverige i snabb takt, vilket ställer högre krav på både kompetensutveckling och omställning under hela arbetslivet. Därför kan medarbetare få karriär- och studierådgivning av Omställningsfonden redan under sin anställning.

Ansökan: medarbetaren skickar själv in sin ansökan till Omställningsfonden.

Vilket stöd kan medarbetaren få? 

Karriär- och studierådgivning består av kartläggningssamtal, rådgivning, vägledning samt validering. Det är medarbetaren själv som ansöker om stödet hos Omställningsfonden. Men arbetsgivaren är skyldig att informera om att möjligheten till karriär- och studierådgivning finns.

Medarbetaren kan också få hjälp med ett yttrande i det fall hen kommer att ansöka om omställningsstudiestöd. Det ansöker medarbetaren om på egen hand. Läs mer om omställningsstudiestödet här

Villkor för karriär- och studierådgivning 

Stödet kan ges till medarbetare som uppfyller följande villkor:

  • Medarbetaren är tillsvidare- eller tidsbegränsat anställd
  • Medarbetaren har jobbat hos en eller flera arbetsgivare, i genomsnitt minst 16 timmar i veckan per månad, i sammanlagt minst 12 månader under de senaste 24 månaderna före din ansökan.
  • medarbetaren jobbar inom kommun, region eller kommunalt företag som är anslutet till arbetsgivarorganisationen Sobona.

Hur länge har medarbetaren rätt till stödet?

Medarbetaren kan få stöd som längst under ett år efter det att ansökan har beviljats och som längst tills att medarbetaren inte längre har rätt att vara kvar i anställning.

Vårt stöd steg för steg

Här är fyra steg på hur processen kan se ut för karriär- och studierådgivning: 

  1. Samarbete direkt: medarbetaren anmäler sig själv till Omställningsfonden om hen vill söka stöd hos oss. 
  2. Handlingsplan: medarbetaren går tillsammans med en personlig rådgivare igenom vilka arbetslivserfarenheter hen har, sina mål för framtiden och vad som krävs för att uppnå målen. Utifrån detta gör de en individuell handlingsplan och bestämmer vad som ska ske.
  3. Nu kanske medarbetaren påbörjar studier eller söker nytt jobb: eller så har medarbetaren kanske kommit fram till att hen trivs där hen är idag, och vill fortsätta utvecklas i sin nuvarande roll.
  4. Medarbetaren är nu i mål: och har stärkt sin ställning på arbetsmarknaden, och har utvecklat verktyg att arbeta vidare med, för ett fortsatt trivsamt och utvecklande arbetsliv.

Ansökan

Medarbetaren skickar själv in sin ansökan om karriär- och studierådgivning till Omställningsfonden. Medarbetaren ska i sin ansökan till Omställningsfonden styrka att kvalifikationsvillkoren är uppfyllda.