Hoppa till huvudinnehållet

Synliggör karriärvägar inom verksamheten

Efter avslutad karriär- och studierådgivning hos oss visar vår mätning att hela 81 procent vill jobba kvar inom välfärdssektorn. Omställningsfondens karriär- och studierådgivare Helena Granath vill tipsa arbetsgivare om att synliggöra karriärvägar och kompetensutveckla sina medarbetare inom verksamheten och på så sätt behålla värdefull och trygg arbetskraft.

Under 2022 fram till februari 2023 har Omställningsfonden stöttat över 1160 personer med karriär- och studierådgivning. Efter avslutad rådgivning visar det sig att hela 81 procent av dessa antingen vill söka nytt jobb eller studier för att vara kvar i sektorn eller vill stanna kvar i nuvarande befattning. Resterande 19 procent vill söka sig vidare utanför sektorn. 

Statistik: nästa steg efter avslutad rådgivning

Det är betryggande att så många vill stanna kvar i sektorn, eftersom välfärdsyrken på olika sätt bidrar till samhällets utveckling och stabilitet. Vi kan se att de utbildningsinriktningar som toppar i popularitet bland annat är pedagogik och lärarutbildningar, samt hälso- och sjukvårdsutbildningar, säger Helena Granath.

Sedan CSN:s Omställningsstudiestöd infördes i oktober 2022 råder det ingen tvekan om att söktrycket har varit stort. Helena Granath har märkt av en ökad efterfrågan på rådgivning.

Det vi har kunnat se under den tiden det har varit i gång är att väldigt många väljer att bygga på där man redan är. Exempelvis har vi sett att lärare väljer att bygga på med ett till ämne eller bli speciallärare eller specialpedagog. En barnskötare gör en förflyttning mot förskollärare och så vidare.

Omställningsfonden vill att alla ska trivas och utvecklas på jobbet. Samtidigt förändras arbetsmarknaden i Sverige i snabb takt, vilket ställer högre krav på både kompetensutveckling och omställning under hela arbetslivet.

Eftersom vi ser ett intresse av att stanna kvar i sektorn men ett ökat behov av kompetensutveckling, vill jag tipsa arbetsgivare om att synliggöra karriärvägar och möjligheter för sin personal inom befintlig verksamhet. Det kommer dessutom att göra arbetsplatsen ännu mer attraktiv.

Omställningsfonden stöttar arbetsgivare i arbetet med förebyggande insatser och aktiviteter som gör det möjligt att ställa om organisation och medarbetare för att möta framtida kompetensbehov och samtidigt öka medarbetarnas anställningstrygghet hos arbetsgivaren. Förebyggande insatser ansöker arbetsgivaren om via ett webbformulär på vår hemsida, läs mer om förebyggande insatser här.

Vi erbjuder också karriär- och studierådgivning som medarbetaren ansöker om på egen hand på vår hemsida, läs mer om stödet här.

Tillsammans kan vi arbeta för att varje medarbetare ska nå sin fulla potential och komma till sin rätt på arbetsmarknaden, avslutar Helena Granath.

Helena Granath

Publicerad 03 maj 2024