Hoppa till huvudinnehållet

Renovas språklyft - en kompetensutvecklingsinsats

Företaget Renova, verksamt inom avfallshantering och återvinning i Västsverige, såg ett behov av att utveckla språkkunskaperna inom verksamheten och ansökte om medel för förebyggande insatser från KFS-företagens Trygghetsfond. Det blev en kompetensutvecklingsinsats som gynnade hela verksamheten.


- Renovas språklyft är en satsning för våra medarbetare. Vi jobbar med ungefär 25 medarbetare som får stöd i att utveckla svenska språket. Vi vill jobba med svenska språket som en kompetens och som en del av kompetensutvecklingsstrategin. Det handlar om säkerhet, arbetsmiljö, kommunikation, delaktighet, förbättringsarbete och det handlar framför allt om att få vara med. Genom medel från KFS-företagens Trygghetsfond hade vi möjlighet att fylla det här gapet, säger Sofia Westergaard, HR-specialist på Renova.

Innan insatsen påbörjades genomfördes en grundlig kartläggning av vilka behov som fanns för verksamheten, för vilka individer samt vilka insatser som krävdes.

Ser du behov av ett kompetenslyft i er verksamhet? Ta kontakt med din lokala omställningsrådgivare för vidare diskussion kring hur vi kan stötta er.

KFS-Trygghetsfond administreras av Omställningsfonden

KFS-företagens Trygghetsfond ger råd och stöd till medlemmar i Sobona som var medlemmar i KFS när Sobona bildades. Sedan den 1 april 2018 administreras KFS-Trygghetsfond av Omställningsfonden. KFS-trygghetsfond kommer att avvecklas inom några år när fondens medel är slut. Samtliga företag och organisationer i Sobona kommer då att omfattas av Omställningsfonden.

 

Publicerad 21 november 2022