Hoppa till huvudinnehållet

Karriär- och studierådgivning

Omställningsfonden stöttar medarbetare som har funderingar kring fortsättningen av sitt arbetsliv. Genom vårt stöd hjälper vi medarbetaren framåt i tankar kring karriär och studier.

Innehåll

Vi vill att alla ska trivas och utvecklas på jobbet. Samtidigt förändras arbetsmarknaden i Sverige i snabb takt, vilket ställer högre krav på både kompetensutveckling och omställning under hela arbetslivet.

Därför finns det möjlighet för medarbetare i kommuner, regioner och kommunala företag att få karriär- och studierådgivning redan under sin anställning.

Vilket stöd kan medarbetare få?

Medarbetare som väljer att kontakta oss får stöd av en professionell karriär-och studierådgivare med goda kunskaper om arbetsmarknaden och olika vägar till jobb och studier.

Stödet  innebär några samtal med en karriär- och studierådgivare och kan bestå av kartläggningssamtal, rådgivning, vägledning samt validering. 

Den som vill ansöka om omställningsstudiestöd hos CSN kan också få hjälp med ett yttrande från oss. Läs mer om omställningsstudiestödet på CSN:s hemsida.

Villkor för att få karriär- och studierådgivning 

Stödet kan ges till medarbetare som uppfyller följande villkor:

  • Medarbetaren är tillsvidare- eller tidsbegränsat anställd
  • Medarbetaren har jobbat hos en eller flera arbetsgivare, i genomsnitt minst 16 timmar i veckan per månad, i sammanlagt minst 12 månader under de senaste 24 månaderna före ansökan.
  • Medarbetaren jobbar inom kommun, region eller kommunalt företag som är anslutet till arbetsgivarorganisationen Sobona.

Vårt stöd steg för steg

Här är tre steg på hur processen kan se ut för karriär- och studierådgivning: 

  1. Medarbetaren anmäler sig till Omställningsfonden. 
  2. Tillsammans med en rådgivare går medarbetaren igenom arbetslivserfarenheter, mål för framtiden och vad som krävs för att uppnå målen. Utifrån detta görs ni en individuell handlingsplan och bestämmer vad som ska ske.
  3. Medarbetaren kanske påbörjar studier eller söker nytt jobb eller så har hen kanske kommit fram till att hen trivs och vill fortsätta utvecklas i sin nuvarande roll.

Ansökan

Medarbetaren skickar själv in ansökan om karriär- och studierådgivning till Omställningsfonden via Mina sidor i inloggat läge och måste kunna visa att villkoren är uppfyllda.