Hoppa till huvudinnehållet

Utbildar sig i hästunderstödda insatser med hjälp av omställningsstudiestöd

SFI-läraren Susanna från Västra Götaland ansökte om omställningsstudiestöd för att utbilda sig inom hästunderstödda insatser. Med denna pedagogik vill hon hjälpa barn och ungdomar med hög skolfrånvaro som ofta lider av psykisk ohälsa. I november fick hon ett positivt besked från CSN.

Susanna är lärare i SFI (Svenska för invandrare) och har även arbetat som utbildad gymnasielärare och rektor. Hon är engagerad i att hitta pedagogiska metoder för barn och ungdomar som inte vill vara i skolan. Många av dessa barn lider av psykisk ohälsa eller har en NPF-diagnos. Hon är speciellt engagerad i hästunderstödda insatser för barn och ungdomar och har sett vilka positiva effekter det kan ge.

Hästunderstödda aktiviteter (HUA) kan definieras som aktiviteter med hästar som syftar till att förbättra livskvaliteten eller främja hälsan för olika målgrupper. Susanna är med i flera projekt och nätverk i skolan där pedagogiken diskuteras.

Eftersom det saknas utbildad och certifierad personal som kan arbeta i denna typ av insats bestämde sig Susanna för att utbilda sig och ta på sig uppdrag som egen företagare och arbeta aktivt med detta.

Såg möjligheten att ansöka om omställningsstudiestöd

Planen var att gå yrkeshögskoleutbildningen Stall- och verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar i Skara och Tilläggsutbildning i hästunderstödda insatser vid Hästsportens folkhögskola, Strömsholm. Metoderna kan användas inom skolan, vården, psykosocialt arbete, kriminalvården, HVB och inom integration. Susanna såg möjligheten att ansöka om omställningsstudiestöd från CSN och gjorde det för den förstnämnda Yh-utbildningen.

Därefter fick Susanna rådgivning av Omställningsfondens karriär- och studierådgivare Björn Granqvist som fick i uppdrag att ge ett yttrande i ärendet. Eftersom omställningsstudiestödet ska användas till yrken med efterfrågan på arbetsmarknaden och Susannas tanke och mål handlar om ett smalt och specialiserat yrkesområde behövde han ställa följdfrågor till henne. Hon fick utveckla sina tankar och sina mål med utbildningarna, visa på efterfrågan i sin region och berätta om sina kunskaper och sin praktiska erfarenhet av hästrelaterade näringar och hästunderstödda insatser.

Ärendet togs också upp till diskussion inom Omställningsfondens verksamhet och Björn lyfte det med hela karriär- och studiegruppen innan han fattade beslut i yttrandet.

Positiva effekter av hästunderstödd pedagogik

Eftersom Susanna har flera års erfarenhet av de verksamheter som utbildningarna syftar till, har goda kontaktnät och samarbetspartners, är högt engagerad i ämnet och har sett den positiva effekten av hästunderstödd pedagogik blev det ett positivt yttrande. I mitten av november fick Susanna även ett positivt besked för omställningsstudiestöd från CSN.

Beskedet råkade komma några dagar innan karriär- och studiegruppen hade sin områdesträff i Thottska villan i Strömsholm. Av en ren slump råkade även Susanna vara där för utbildningsdagar i Hästunderstödda insatser. Susanna och Björn träffades fysiskt för första gången och det blev ett mycket fint och glatt möte.

- Mitt liv låg i dina händer! Utbrast Susanna till Björn.

Även om det var med glimten i ögat så visade det hur mycket omställningsstudiestödet kan betyda för en individ.

Nu kommer jag äntligen att få tid att fokusera på att starta upp min verksamhet och förhoppningsvis kunna hjälpa många barn och unga att komma vidare och så småningom komma ut på en socialt hållbar arbetsmarknad. Tack för att ni trodde på mig! Säger Susanna.

Publicerad 11 december 2023