Hoppa till huvudinnehållet

Omställningsorganisationer i Sverige

Omställningsfonden är en av flera omställningsorganisationer i Sverige.

Om du inte tillhör Omställningsfonden kan du fråga din chef, HR-avdelning, ditt fackförbund eller söka via tjänsten hittaomstallningsorg.se.

Omställningsorganisationer på svensk arbetsmarknad: 

CIKO
För arbetare och vissa tjänstemän inom civilsamhället, idéburna eller kooperativa organisationer som är anslutna till Fremia. Avtalsparter är Fremia och LO. Ciko.se

Den offentliga omställningsorganisationen (Kammarkollegiet)
För uppsagda och anställda på arbetsplatser utan kollektivavtal, samt egenföretagare. Nysteget.se

KFS-företagens Trygghetsfond
För anställda i kommunnära företag som ägs av kommuner, regioner, eller som är privatägda företag som är anslutna till Sobona. Avtalsparter är Sobona (tidigare KFS), Kommunal, Vision, Akavia, SEKO m.fl. Trygghetsfonden.se

Kyrkans Trygghetsråd
För anställda inom Svenska Kyrkan. Avtalsparter är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Kommunal, Vision, Kyrkans Akademikerförbund, Akademikerförbundet SSR, Jusek, Lärarförbundet och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds SamverkansrådSvenskakyrkan.se/kyrkanstrygghetsrad

Omstella
För anställda inom ideell och kooperativ verksamhet. Omstella.se

Omställningsfonden
För anställda inom kommuner, regioner och kommunala företag som är anslutna till Sobona. Avtalsparter är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona, Kommunal, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) och AkademikerAlliansen.

SOKstiftelsen
För scenkonstnärer. Avtalsparter är Svensk Scenkonst, fackförbundet Scen & Film samt Symf (Sveriges yrkesmusikerförbund). Sokstiftelsen.se

TRS Trygghetsrådet
För anställda inom kultur och ideell sektor. Avtalsparter är Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonstm.fl på arbetsgivarsidan och PTK på arbetstagarsidan. Trs.se

TRR Trygghetsrådet
För tjänstemän på privata företag. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och PTK. Dessutom omfattas företag som är anslutna till Tidningsutgivarna och IDEA. Trr.se

Trygghetsfonden BAO-Finansförbundet
För anställda på företag, banker och finansbolag. Avtalspartner är BAO och Finansförbundet. Bao.se

Trygghetsfonden Fastigo-LO och Trygghetsrådet Fastigo 
För tjänstemän på företag som är anslutna till Fastigo (fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation). Avtalsparter är bl.a. Unionen, Vision, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter, Akavia och LO. Trygghetsfonderna.se

Trygghetsfonden TSL
För arbetare inom den privata sektorn. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och LO. Tsl.se

Trygghetsstiftelsen
För anställda inom myndigheter. Avtalsparter är Arbetsgivarverket, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR), Saco-S och SEKO. Tsn.se