Hoppa till huvudinnehållet

Nöjdhet

Här redovisar vi statistik på hur nöjda våra jobbsökare och arbetsgivare är med oss som verksamhet. Varje år genomför Omställningsfonden en enkät bland jobbsökare och arbetsgivare för att mäta såväl nöjdhet som kännedom. 

Nöjdhet: jobbsökare 2020-2023 

2023 80%
2022 83%
2021 83%
2020 83%

Nöjdheten bland Omställningsfondens jobbsökare (medarbetare som har blivit uppsagda pga. arbetsbrist eller fattat en överenskommelse om avslut) ligger på ett helhetsbetyg på 80 procent under 2023, något lägre siffra än föregående år.

De är mest nöjda med följande frågor 2023:

  • Rådgivaren är lyhörd och utformar stödet efter mina förutsättningar och behov
  • Jag upplever att rådgivaren visar intresse för att stötta mig
  • Jag har nytta av stödet från Omställningsfonden

Nöjdhet omställning: arbetsgivare 2020-2023 

2023 85%
2022 86%
2021 88%
2020 75%

Nöjdheten hos kommuner, regioner och kommunala företag är sammanfattningsvis också mycket god och de ger ett helhetsbetyg på 85 procent 2023.

De är mest nöjda med följande frågor 2023:

  • Det är lätt att komma i kontakt med Omställningsfonden
  • Omställningsfonden agerar snabbt när vi har behov av stöd
  • Vi är sammanfattningsvis mycket nöjda med stödet från Omställningsfonden

Nöjdhet förebyggande insatser: arbetsgivare 2020-2023 

2023 81%
2022 80%
2021 79%
2020 75%

Även stödet med förebyggande insatser får gott betyg. Nöjdheten ökar från 80 procent 2022 till 81 procent 2023.

De är mest nöjda med följande frågor 2023:

  • Det är lätt att komma i kontakt med Omställningsfonden
  • Omställningsfondens rådgivare stöttar oss aktivt i arbetet med förebyggande insatser
  • Vi är sammanfattningsvis mycket nöjda med stödet från Omställningsfonden när det gäller vårt arbete med förebyggande insatser
Det är glädjande att såväl jobbsökare som kommuner, regioner och kommunala företag är nöjda med vårt engagemang och stöd i omställnings- och kompetensutvecklingsfrågor. Vi tar åt oss av det goda helhetsbetyget men fortsätter också att arbeta kontinuerligt med att ytterligare öka nöjdheten, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.