Hoppa till huvudinnehållet

Varannan ung svensk vill använda omställningsstudiestödet


Drygt hälften av svenskarna i åldern 18–29, 56 procent, tror att de någon gång under sitt yrkesliv kommer att använda omställningsstudiestödet. Det visar en ny Sifoundersökning genomförd på uppdrag av Omställningsfonden, inför att nästa ansökningsomgång startar den 1 oktober. Hittills har 3 026 svenskar beviljats omställningsstudiestöd.

– Intresset för omställningsstudiestödet har varit enormt från början, med över 47 000 sökande hittills. Att mer än hälften av svenskarna under 30 år tror att de kommer att använda omställningsstödet visar vilket intresse det finns för livslångt lärande. Det är en tydlig indikation på hur stor betydelse den här reformen kan få för arbetsmarknaden på sikt, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Den 1 oktober 2023 öppnar en ny ansökningsomgång till omställningsstudiestödet, som innebär att en person som arbetar kan få studiebidrag motsvarande 80 procent av sin lön under ett års heltidsstudier. Under hösten 2022 och våren 2023 ansökte över 47 000 personer om omställningsstudiestöd. Till och med den 20 augusti hade 3 026 personer beviljats stöd, varav 1 537 personer från arbeten inom offentlig sektor.

I Omställningsfondens Sifoundersökning uppger 56 procent av svenskarna i åldersgruppen 18–29 att de någon gång kommer att vilja använda sig av omställningsstudiestödet. Det är klart högre än övriga åldersgrupper – sammanlagt tror drygt var femte svensk, 22 procent, att de kommer att använda omställningsstudiestödet.

– Intresset för kompetensutveckling finns inom alla yrkeskategorier och över hela landet. Det är väldigt positivt att svenskarna har ett stort intresse för livslångt lärande, inte bara för den enskilda individens skull. Ett ökat fokus på utbildning genom hela arbetslivet kan även bidra till en stärkt arbetsmarknad och välfärd, inte minst inför en stundande lågkonjunktur, säger Eva Wikström.

Under det första året med omställningsstudiestödet har handläggningsprocessen tagit lång tid, vilket enligt CSN beror på ett komplext regelverk och otillräckligt antal handläggare. I samband med regeringens förslag till budget i september 2023 tilldelades CSN ytterligare resurser i syfte att korta handläggningstiden. Eftersom ansökningarna behandlas i den ordning de inkommer kan det, tills vidare, vara klokt att skicka in sin ansökan så snabbt som möjligt.

Fakta: Godkända ansökningar per län

Till och med den 20 augusti 2023 har CSN godkänt 3 026 ansökningar till omställningsstudiestödet. Så här fördelar sig antalet beviljade ansökningar per län (statistik från CSN).

Län

Beviljade ansökningar

Stockholms län

846

Västra Götaland

545

Skåne

395

Halland

127

Uppsala län

120

Östergötland

106

Västernorrland

88

Jönköpings län

85

Västerbotten

84

Södermanland

80

Värmland

76

Gävleborg

70

Norrbotten

63

Västmanland

61

Örebro län

60

Dalarna

49

Kalmar län

49

Kronoberg

42

Jämtland

30

Blekinge

27

Gotland

19

Uppgift saknas

4

Totalt

3026


Fem tips för att söka omställningsstudiestödet

1. Se över villkoren
Kontrollera att du uppfyller villkoren för att få omställningsstudiestödet beviljat. Du måste bland annat vara mellan 27 och 62 år gammal, samt ha arbetat minst 8 av de senaste 14 åren och 12 av de senaste 24 månaderna.

2. Ansök till rätt period och var snabb
Den 1 oktober öppnar ansökan för utbildningar som börjar mellan den 1 januari och den 30 juni 2024. Vill du gå en utbildning som börjar nästa höst öppnar ansökningsperioden först den 1 april 2024. Skicka in din ansökan tidigt då CSN behandlar ansökningarna i den ordning de inkommer.

3. Välj utbildning med omsorg
Fundera noga på vad du vill ha ut av dina studier. En förutsättning för att få stödet är att din nya utbildning stärker din position på arbetsmarknaden och möter ett befintligt behov.

4. Kontrollera utbildningens längd
Din utbildning måste vara CSN-berättigad och omfatta minst en veckas heltidsstudier. Du kan få omställningsstudiestödet i maximalt 44 veckor räknat i heltidsstudier.

5. Ta hjälp
Ta kontakt med din omställningsorganisation för att få hjälp och stöd. Om du är osäker på vilken organisation du tillhör kan du fråga din arbetsgivare eller ditt fackförbund.

Du hittar ännu mer information, tips och råd på csn.se.

Fakta: Om Sifoundersökningen

Sifoundersökningen genomfördes som en webbaserad enkät under perioden 12–21 maj 2023. Totalt har 1 001 svenskar mellan 18–79 år från ett riksrepresentativt urval svarat på frågan:

"Hösten 2022 infördes omställningsstudiestödet, som innebär att den som arbetar kan få studiebidrag som motsvarar ett års studier på heltid för att exempelvis vidareutbilda sig på komvux, högskola, universitet eller via annan vuxenutbildning. Stödet uppgår till omkring 80 procent av lönen för de flesta. Syftet med omställningsstudiestödet är att underlätta kompetensutveckling så att man kan fortsätta att vara attraktiv på arbetsmarknaden under hela yrkeslivet. Utifrån beskrivningen ovan, tror du att du någon gång kommer att använda omställningsstudiestödet?"

18-29 år

18-79 år

Ja, troligtvis inom 1 år

-

0,5 %

Ja, troligtvis inom 5 år

16,0 %

6,5 %

Ja, troligtvis inom 10 år

4,0 %

2,5 %

Ja, troligtvis någon gång under mitt yrkesliv

35,8 %

12,0 %

Nej

24,8 %

65,6 %

Tveksam, vet ej

19,4 %

12,9 %

Publicerad 25 september 2023 Pressmeddelande

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef