Hoppa till huvudinnehållet

Välfärdsyrken i topp när svenskarna söker omställningsstudiestöd

Sjuksköterskeutbildningar är den mest populära utbildningen bland de svenskar som har sökt det nya omställningsstudiestödet – och även välfärdsyrken som medicinsk sekreterare och vårdadministratör hamnar på topplistan. Samtidigt visar ny statistik från Omställningsfonden, välfärdens omställningsorganisation, att endast var femte ansökan beviljas. Den 1 april startar en ny ansökningsomgång för stödet.

– Det är glädjande att välfärdsyrkena är populära och att många tar chansen till kompetensutveckling eller karriärväxling. Tack vare omställningsstudiestödet kan fler människor få möjligheten att utvecklas genom hela arbetslivet. Det är positivt för såväl medarbetare och arbetsgivare som för samhället i stort, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Välfärdsyrken hamnar i topp när svenskarna söker omställningsstudiestöd – det visar ny statistik från CSN. Under den första ansökningsrundan var sjuksköterskeprogrammet allra populärast; inför vårterminen 2023 beviljades 73 ansökningar. Även medicinsk sekreterare och vårdadministratör återfinns på listan över de fem mest beviljade utbildningarna.

Från den 1 april finns en ny möjlighet att söka omställningsstudiestöd. Under ansökningsomgången i höstas var intresset stort, men alltför många nekades stöd på grund av felaktiga ansökningar. Vanliga orsaker till avslag är att utbildningen inte uppfyller kraven på grund av den sökandes ålder, att yngre sökande inte uppfyller arbetsvillkoret eller att utbildningen inte stärker den sökandes ställning på arbetsmarknaden. Under hösten var Omställningsfonden den omställningsorganisation som behandlade flest ansökningar, 6 672 stycken, varav endast 1 341 beviljades.

– Omställningsstudiestödet är en historisk reform, och det stora inflödet av ansökningar visar tydligt det enorma behov och intresse som finns för utveckling och det livslånga lärandet. Nu hoppas jag att många tar chansen att möjliggöra nya utmaningar i livet, och samtidigt bidrar till att stärka en välfärd som är i behov av både nya medarbetare och ny kompetens, säger Eva Wikström.

Omställningsstudiestödet syftar till att stärka kompetensen hos personer mitt i arbetslivet som vill vidareutbilda sig eller byta karriär. Stödet är statligt finansierat och handläggs av CSN, efter bedömning av den omställningsorganisation som den sökande tillhör. Den ansökningsomgång som startar den 1 april gäller för utbildningar som börjar under andra halvåret 2023


Fakta: De fem vanligaste utbildningarna för bifallsbeslut

1. Sjuksköterskeprogrammet
– 73 beviljade ansökningar.
2. Masterprogram – 69 beviljade ansökningar.
3. Polisprogrammet – 67 beviljade ansökningar.
4. Redovisningsekonom/konsult – 50 beviljade ansökningar.
5. Medicinsk sekreterare/vårdadministratör – 45 beviljade ansökningar.


Fakta: Fem tips för att söka omställningsstudiestödet


1. Se över villkoren

Kontrollera att du uppfyller villkoren för att få omställningsstudiestödet beviljat. Du måste bland annat vara mellan 27 och 62 år gammal, samt ha arbetat minst 8 av de senaste 14 åren och 12 av de senaste 24 månaderna.

2. Ansök till rätt period – och var snabb
Den 1 april öppnar ansökan för utbildningar som börjar mellan den 1 juli och den 1 december. Vill du gå en utbildning som börjar nästa år öppnar ansökningsperioden först den 1 oktober. Skicka in din ansökan tidigt då CSN behandlar ansökningarna i den ordning de inkommer.

3. Välj utbildning med omsorg
Fundera noga på vad du vill ha ut av dina studier. En förutsättning för att få stödet är att din nya utbildning stärker din position på arbetsmarknaden och möter ett befintligt behov.

4. Kontrollera utbildningens längd
Din utbildning måste vara CSN-berättigad och omfatta minst en veckas heltidsstudier. Du kan få omställningsstudiestödet i maximalt 44 veckor räknat i heltidsstudier. Om du är under 40 år får utbildningens totala längd inte vara längre än 80 heltidsveckor, motsvarande cirka två år.

5. Ta hjälp
Ta kontakt med din omställningsorganisation för att få hjälp och stöd. Om du är osäker på vilken organisation du tillhör kan du fråga din arbetsgivare eller ditt fackförbund.

Publicerad 14 april 2023 Pressmeddelande

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef