Hoppa till huvudinnehållet

Uppsägningar ökar i välfärdssektorn

Närmare 1 000 medarbetare har sagts upp på grund av arbetsbrist från kommuner, regioner och kommunala företag under första halvåret i år. Det är en kraftig ökning jämfört med 2019 då drygt 660 medarbetare blev uppsagda.

Merparten av uppsägningarna har skett i kommunerna men även bland regioner och kommunala företag ökar antalet uppsagda.

Flest lärare uppsagda

- Vi ser ett brett spann av yrkesroller som sägs upp. Den grupp som sticker ut något i statistiken är lärare. Totalt har 117 lärare sagts upp, varav 45 under juni månad, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

- Det är viktigt att vi snabbt kan komma igång med omställningsarbetet, inte minst nu under coronapandemin, när läget är tufft på arbetsmarknaden.

9 av 10 i nytt jobb eller studier

Av de jobbsökare som lämnat Omställningsfonden under första halvåret har 74 procent fått nytt jobb och 14 procent har gått vidare till studier.

- Det är fina siffror och glädjande att se att så många väljer att bygga på sin kompetens med lite längre studier. Det gör dem bättre rustade att möta behoven på arbetsmarknaden, säger Eva Wikström.

De fem yrkesgrupper med flest antal uppsagda:

Lärare 117
Administratör 80
Handläggare 75
Personlig assistent 65
Behandlingsassistent/socialpedagog 61

Publicerad 07 juli 2020 Nyhet

Fler nyheter

​Var fjärde tror på karriärbyte inom de närmaste fem åren

Svensk arbetsmarknad har påverkats hårt av pandemin och historiskt höga arbetslöshetssiffror är att vänta det kommande året. Men de flesta som arbetar är positiva till att byta yrke om de blir uppsagda, givet att de får stöd och hjälp. En fjärdedel tror också att de kommer byta karriär eller yrke de närmaste fem åren. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Omställningsfonden.

Pressmeddelande

Tre reformer för en långsiktig kompetensförsörjning

ställningsfonden släpper idag rapporten "Att framtidssäkra kompetens. En rapport om behoven på arbetsmarknaden - nu och i framtiden". Rapporten tar sikte på de reformer som krävs för en långsiktig kompetensförsörjning.

Nyhet

​Ökade möjligheter till validering särskilt viktigt för välfärdssektorn

Omställningsfonden är övergripande till Valideringsdelegationens slutbetänkande ”Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande" och framhåller vikten av ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering. – Ökade möjligheter till validering är särskilt viktigt för välfärdssektorn, där kompetensförsörjningen är en stor utmaning, säger Eva Wikström,vd på Omställningsfonden,

Pressmeddelande